NT2: Kết quả kinh doanh quý 3 khởi sắc, lợi nhuận gấp 3 lần cùng kỳ

11:34 | 23/10/2021

4,267 lượt xem
|
(PetroTimes) - Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2) vừa công bố Báo cáo tài chính quý 3 năm 2021 với doanh thu đạt 1.257,3 tỷ đồng, tăng 8,8% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế 273,2 tỷ đồng, so với khoảng lỗ 5,9 tỷ đồng cùng kỳ năm 2020.

Theo NT2, lợi nhuận sau thuế quý 3/2021 tăng mạnh so với quý 3/2020 do lợi nhuận gộp về bán hàng trong kỳ tăng 237,1 tỷ đồng (tương ứng tăng hơn 300%) so với quý 3/2020. Nguyên nhân chủ yếu do doanh thu sản xuất điện tăng 97,1 tỷ đồng (tương ứng tăng 8,4%), trong khi giá vốn bán hàng giảm 140,1 tỷ đồng (tương ứng giảm 12,9%) so với quý 3/2020.

Cùng với đó, doanh thu tài chính quý 3/2021 tăng 4,5 tỷ đồng (tương ứng tăng 154%) so với quý 3/2020. Chi phí tài chính quý 3/2021 giảm 41,8 tỷ đồng (tương ứng giảm 86,2%) so với quý 3 năm 2020 chủ yếu do giảm chi phí lãi vay. Công ty đã hoàn thành trả nợ khoản vay nước ngoài xây dựng nhà máy điện Nhơn Trạch 2 vào ngày 1/6/2021. Trong khi đó, quý 3/2020 chịu khoản lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại số dư các khoản vay có gốc ngoại tệ với giá trị 20,9 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp trong quý 3/2021 cũng giảm 9,6 tỷ đồng, tương ứng giảm 34,7% so với quý 3/2020.

Kết quả NT2 khởi sắc trong quý 3/2021
Kết quả SXKD NT2 khởi sắc trong quý 3/2021

Sau nửa đầu năm gặp nhiều khó khăn trong bối cảnh huy động điện khí thấp, với kết quả tích cực trong quý 3, lũy kế 9 tháng đầu năm 2021, NT2 ghi nhận 4.515 tỷ đồng doanh thu và 412,7 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt giảm 5% và 2% so cùng kỳ. Công ty đã thực hiện 89% kế hoạch lợi nhuận năm 2021 cổ đông giao phó.

Dự kiến ngày 28/10/2021, NT2 sẽ trả cổ tức còn lại năm 2020 cho cổ đông với tỷ lệ 10%, tương đương 1 cổ phiếu nhận 1.000 đồng. Với hơn 287,8 triệu cổ phiếu đang lưu hành, NT2 dự chi hơn 287,8 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, NT2 đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 với tỷ lệ 20% bằng tiền mặt. Trước đó, công ty đã tạm ứng đợt 1 tỷ lệ 10%.

Với thông tin tích cực về kết quả kinh doanh quý 3, trong tuần qua cổ phiếu NT2 tăng tổng cộng 4,5% lên 23.200 đồng/cổ phiếu (22/10).

M.P

Giải mã sự tăng trưởng của cổ phiếu ngành điệnGiải mã sự tăng trưởng của cổ phiếu ngành điện
Cơ hội đón sóng cổ phiều ngành điệnCơ hội đón sóng cổ phiều ngành điện
Nhiều doanh nghiệp Dầu khí chuẩn bị trả cổ tức năm 2020 cho cổ đôngNhiều doanh nghiệp Dầu khí chuẩn bị trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông

DMCA.com Protection Status