[PetroTimesMedia] Niềm tự hào của “những người đi tìm lửa”

06:47 | 27/11/2022

15,377 lượt xem
|
Lịch sử ngành Dầu khí Việt Nam đã ghi lại, trong hành trình thực hiện sứ mệnh theo ý nguyện của Bác Hồ, trải qua hơn sáu thập niên, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đến nay hoàn chỉnh và ngày càng hiện đại hóa chuỗi công nghiệp dầu khí, đồng bộ từ các khâu tìm kiếm, thăm dò, khai thác đến phát triển công nghiệp khí – công nghiệp điện, chế biến và dịch vụ dầu khí chất lượng cao. Sự đầu tư, phát triển đồng bộ của ngành trong suốt những năm qua đã làm thay đổi căn bản cơ cấu kinh tế...
DMCA.com Protection Status