[PetroTimesTV] Cửu Long JOC - 25 năm khơi dòng dầu cho đất nước

19:10 | 22/09/2023

27,697 lượt xem
|
Ngày 16/9/1998 - Công ty Liên doanh điều hành Cửu Long (Cửu Long JOC) được thành lập trên cơ sở hợp đồng dầu khí lô 15-1 giữa Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và Tổ hợp các nhà thầu hiện nay gồm Tổng công ty Thăm dò và Khai thác Dầu khí (PVEP), Perenco, Công ty Dầu khí Quốc gia Hàn Quốc - KNOC, Tập đoàn SK Earthon và Công ty GEOPETRO thuộc bồn trũng Cửu Long ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam trên địa bàn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
DMCA.com Protection Status