[PetroTimesTV] Đại hội lần thứ nhất Hội Dầu khí Bắc Trung Bộ, nhiệm kỳ 2023-2028

14:30 | 10/12/2023

28,346 lượt xem
|
Đại hội đề ra phương hướng, nhiệm vụ cụ thể cho nhiệm kỳ 2023-2028 với mục tiêu tổng quát là “Tập trung trí tuệ đổi mới nội dung và phương thức hoạt động phù hợp trong tình hình mới, khai thác tối đa nguồn nhân lực chất lượng cao tại các hội viên tập thể để tham gia công tác chia sẻ thông tin, cải tiến kỹ thuật, sáng tạo trong lao động sản xuất, xem đây là động lực phát triển doanh nghiệp cũng như tổ chức Hội trong thực hiện song song nhiệm vụ kép: “Tăng tốc chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh”...
DMCA.com Protection Status