[PetroTimesTV] Tháng Công nhân 2020: Năng suất cao – An toàn lao động – Thu nhập đảm bảo

06:11 | 09/05/2020

|
Tháng Công nhân năm nay gắn với nhiều dấu ấn trọng đại của đất nước, của tổ chức công đoàn cũng như của ngành Dầu khí Việt Nam.