Petrovietnam đẩy mạnh công tác quản trị rủi ro trong năm 2022

10:03 | 08/01/2022

18,617 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Ngày 07/01, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) Lê Mạnh Hùng đã chủ trì hội nghị tổng kết công tác quản trị rủi ro tại Công ty mẹ Tập đoàn.

Tham dự hội nghị có các Phó Tổng giám đốc Petrovietnam: Lê Xuân Huyên, Nguyễn Văn Mậu; đại diện lãnh đạo các Ban/Văn phòng Tập đoàn.

Hoạt động dầu khí tiềm ẩn rất nhiều yếu tố rủi ro mang tính đặc thù như: địa chất, kỹ thuật, sản xuất, địa chính trị, biến động giá dầu… Bên cạnh đó, các công ty dầu khí cũng chịu tác động của các yếu tố tiềm ẩn từ hoạt động doanh nghiệp như: hệ thống quản lý, tài chính, thị trường, nhân lực kỹ thuật cao, công nghệ… Do vậy, công tác quản trị rủi ro (QTRR) được các doanh nghiệp dầu khí đặc biệt quan tâm và có giải pháp phù hợp, kiểm soát thường xuyên để ứng phó kịp thời khi có rủi ro xảy ra.

Căn cứ tính cần thiết của công tác QTRR, Tập đoàn đã thành lập Tổ quản lý rủi ro vào tháng 10/2021. Trước đó, công tác QTRR được thực hiện bởi Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban chỉ đạo công tác triển khai thực hiện Đề án QTRR tại Cơ quan – Công ty mẹ Tập đoàn từ tháng 7/2020.

Petrovietnam đẩy mạnh công tác Quản trị rủi ro trong năm 2022
Toàn cảnh hội nghị

Gần đây, QTRR trong doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp lớn thuộc sở hữu nhà nước luôn là vấn đề được quan tâm, là công cụ đắc lực giúp cho doanh nghiệp hoàn thành các mục tiêu đề ra. Việc nhận diện, đánh giá, định lượng và giám sát rủi ro là căn cứ cho doanh nghiệp tham khảo xây dựng mô hình quản lý rủi ro tại doanh nghiệp.

Với mục tiêu đó, Tổ quản lý rủi ro của Petrovietnam đã triển khai phối hợp với đơn vị tư vấn xây dựng Đề án QTRR, trong đó bao gồm Quy chế Quản lý rủi ro trình Hội đồng thành viên phê duyệt; Tham mưu, tư vấn cho Ban Điều hành Tập đoàn về các vấn đề trong công tác Quản lý rủi ro (như chính sách, công cụ...);

Giám sát việc quản lý rủi ro và thực hiện các biện pháp ứng phó, xử lý rủi ro của các Ban/Văn phòng Tập đoàn; Định kỳ hoặc đột xuất thực hiện tổng hợp báo cáo QTRR của các Ban/Văn phòng để phân tích, đánh giá và đưa ra ý kiến cảnh báo, khuyến nghị biện pháp phòng ngừa (nếu có); đánh giá tổng thể tính phù hợp, hiệu quả của hệ thống quản lý rủi ro và đề xuất các biện pháp điều chỉnh phù hợp; Tư vấn và đưa ra các ý kiến đề xuất/khuyến nghị (nếu có) đối với các hồ sơ theo yêu cầu của Ban Điều hành Tập đoàn;

Điều phối, hỗ trợ các chức năng QTRR giữa các ban/văn phòng Tập đoàn khi có phát sinh; Lập kế hoạch năm về kiểm tra, giám sát quản lý rủi ro; tổ chức thực hiện theo kế hoạch được phê duyệt hoặc theo yêu cầu đột xuất của Ban Điều hành Tập đoàn; Đầu mối tố chức phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quy phạm nội bộ về quản lý rủi ro; đề xuất các hoạt động đào tạo về công tác quản lý rủi ro; Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Giám đốc Tập đoàn giao.

Theo đó, trong năm 2021, Tổ QTRR đã tổng hợp các báo cáo của các Ban/Văn phòng Tập đoàn để cập nhật danh mục tự nhận diện rủi ro, đề xuất biện pháp QTRR theo danh mục đã được nhận diện và đánh giá tình thực hiện. Tổng cộng, 13 Ban chuyên môn Tập đoàn đã nhận diện được 350 rủi ro, trong đó số lượng lớn nhất (67 rủi ro) được nhận diện trong lĩnh vực Công nghiệp khí và lọc hóa dầu và Tài chính Kế toán.

Hiện nay, Tổ QTRR đang khẩn trương tiến hành lựa chọn nhà thầu tư vấn xây dựng Đề án QTRR doanh nghiệp tại Petrovietnam; Trình Tổng Giám đốc Tập đoàn ban hành Quy định về quản lý rủi ro tại Petrovietnam áp dụng cho đến khi Đề án và Quy chế quản lý rủi ro của Petrovietnam được Hội đồng Thành viên Tập đoàn phê duyệt, ban hành và chính thức triển khai thực hiện.

Trong năm nay 2022, Tổ QTRR đặt ra các mục tiêu cụ thể như hoàn thành nhiệm vụ về QTRR do Tổng Giám đốc Tập đoàn phân công, chỉ đạo. Áp dụng các quy định nhà nước, quy chế Petrovietnam và chuẩn mực quốc tế, hướng dẫn ISO 31000:2009 trong quản lý rủi ro tại Tập đoàn. Đặc biệt là thống nhất, đồng bộ với các bước xây dựng, triển khai Đề án QTRR.

Sau khai lắng nghe ý kiến, trao đổi của các đại biểu tại hội nghị, Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng đánh giá cao nỗ lực của Tổ QTRR trong năm 2021 và kế hoạch công tác trong năm 2022.

Petrovietnam đẩy mạnh công tác Quản trị rủi ro trong năm 2022
Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng

Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh Tổ QTRR các nhiệm vụ trọng tâm: Cần thực hiện tổng hợp công tác rủi ro theo định kỳ, báo cáo thường xuyên và đột xuất khi có những phát hiện quan trọng, xây dựng chương trình làm việc cụ thể từng tháng, dự toán ngân sách đưa vào kế hoạch thực hiện; Phần lớn nhân sự tại các Ban cùng chịu trách nhiệm về công tác QTRR; Kiện toàn hệ thống QTRR tại Tập đoàn; Tập trung làm việc với đơn vị tư vấn, cần thiết huy động cán bộ, chuyên gia tại các đơn vị thành viên đã có kinh nghiệm trong công tác QTRR để triển khai tốt nhất việc QTRR với các đặc thù của ngành Dầu khí.

Tổng Giám đốc Lê Mạnh Hùng lưu ý về công tác đào tạo, tổ chức hội thảo cho các thành viên trong tổ QTRR, lãnh đạo Tập đoàn và các cán bộ công nhân viên trong Công ty mẹ - Tập đoàn, xây dựng văn hóa quản trị của Petrovietnam. “Không chờ đơn vị tư vấn, Tổ QTRR phải vừa đào tạo vừa cập nhật thông tin, kiến thức, đảm bảo công tác QTRR không tạo ra rào cản, phải hỗ trợ công tác quản trị chung được hiệu quả, an toàn hơn”. Tổng Giám đốc Lê Mạnh Hùng chỉ đạo.

Petrovietnam đẩy mạnh công tác Quản trị rủi ro trong năm 2022
Tổ QTRR và lãnh đạo Tập đoàn tại hội nghị

Tùng Dương

Tăng cường quản trị rủi ro, có các giải pháp đảm bảo tiến độ Dự án NMNĐ Thái Bình 2 Tăng cường quản trị rủi ro, có các giải pháp đảm bảo tiến độ Dự án NMNĐ Thái Bình 2
Petrovietnam: Quản trị rủi ro nhằm hoàn thành mục tiêu phát triển Petrovietnam: Quản trị rủi ro nhằm hoàn thành mục tiêu phát triển

DMCA.com Protection Status