Phát triển dịch vụ kỹ thuật dầu khí

10:08 | 11/05/2017

1,532 lượt xem
|
Tại Hội nghị Tổng kết công tác dịch vụ năm 2016, triển khai kế hoạch năm 2017 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) diễn ra vừa qua, lãnh đạo Tập đoàn cùng đại diện các đơn vị sử dụng dịch vụ và đơn vị cung cấp dịch vụ đã thẳng thắn trao đổi, trình bày những tham luận nêu bật những khó khăn hiện tại, đồng thời đề ra những giải pháp thiết thực nhất nhằm giúp các đơn vị dịch vụ chủ động vượt qua khó khăn, tồn tại và phát triển trong giai đoạn tới. Phóng viên Báo Năng lượng Mới đã ghi lại một số ý kiến tại hội nghị.  

Phó tổng giám đốc PVN Nguyễn Hùng Dũng: Quy hoạch hệ thống dịch vụ

phat trien dich vu ky thuat dau khi

Trong năm 2017, PVN đề ra mục tiêu giữ vững thị phần các dịch vụ truyền thống, chú trọng phát triển các dịch vụ kỹ thuật chất lượng cao, có thế mạnh như: Dịch vụ khoan và kỹ thuật giếng khoan; dịch vụ khảo sát địa chấn, xử lý minh giải địa chấn; dịch vụ địa chất công trình, khảo sát và sửa chữa công trình ngầm; dịch vụ thiết kế, chế tạo, xây lắp công trình dầu khí; dịch vụ đóng mới, vận hành các phương tiện nổi…

Lãnh đạo PVN thường xuyên bám sát diễn biến giá dầu năm 2017 để chỉ đạo và có giải pháp kịp thời ứng phó với những biến động của giá dầu từng thời điểm trong năm; ưu tiên sử dụng các dịch vụ của PVN, trong nước trên cơ sở năng lực và phù hợp với Luật Đấu thầu; tổ chức công tác tái cấu trúc doanh nghiệp giai đoạn 2016-2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; phê duyệt và đôn đốc các đơn vị thành viên thực hiện công tác tái cơ cấu giai đoạn 2016-2020 theo đúng tiến độ và kế hoạch đề ra.

Đồng thời, PVN tập trung quy hoạch lại các hệ thống dịch vụ. Đầu tư và chỉ đạo quyết liệt để phát triển lĩnh vực thiết kế, cơ khí chế tạo đóng mới và sửa chữa giàn khoan, tàu thuyền, xây lắp các công trình dầu khí biển…

Tóm lại, trước những khó khăn, thách thức và chịu nhiều tác động không thuận lợi do kinh tế thế giới suy giảm ảnh hưởng đến kinh tế trong nước, đặc biệt là sự sụt giảm nghiêm trọng của giá dầu thô thế giới, PVN quyết tâm phát triển lĩnh vực dịch vụ dầu khí theo mục tiêu của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển ngành Dầu khí Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn 2035 theo Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 23-7-2015, tiếp tục thực hiện triệt để chương trình “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Chỉ thị số 494/CT-TTg ngày 20-4-2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu sử dụng vốn Nhà nước; tập trung sức mạnh tổng hợp của các đơn vị trong Tập đoàn đẩy mạnh lĩnh vực dịch vụ dầu khí, góp phần quan trọng vào sự phát triển của Tập đoàn.

Phó tổng giám đốc PVN Lê Minh Hồng: Nâng cao năng lực canh tranh của các đơn vị

phat trien dich vu ky thuat dau khi

Ở giai đoạn hiện tại, câu hỏi làm sao để duy trì và phát triển các đơn vị dịch vụ không còn là trăn trở riêng của các đơn vị mà của cả Tập đoàn, nhất là các đồng chí lãnh đạo. Tôi có hơn 1 năm được lãnh đạo Tập đoàn giao phụ trách công tác dịch vụ và từng đi vào các ngõ ngách của công tác dịch vụ nên thấu hiểu được sự khó khăn mà các đơn vị gặp phải trong giai đoạn này. Có thể nói, khi Tập đoàn khó khăn 1 thì các đơn vị dịch vụ là đơn vị gánh khó khăn đầu tiên và khó khăn nhiều lần, bởi đây là những đơn vị chịu ảnh hưởng trực tiếp. Người lao động không có việc làm cũng bắt đầu ở những đơn vị dịch vụ.

Vậy các đơn vị dịch vụ làm gì để tồn tại và phát triển trong giai đoạn được dự báo là rất khó khăn của ngành Dầu khí trong thời gian tới? Tôi chia sẻ một số ý như sau: Một là, tất cả đơn vị phải tự nâng cao năng lực cạnh tranh của mình. Đầu tiên đó là nâng cao công tác quản trị gồm quản trị chi phí, quản trị tài chính, quản trị nhân lực… Hai là, nâng cao chất lượng nguồn lực gồm nhân lực và vật lực. Đó là con người và cơ sở vật chất kỹ thuật.

Kế đến, trong bối cảnh khó khăn của ngành Dầu khí, việc làm trong Tập đoàn co hẹp lại thì các đơn vị dịch vụ phải chủ động mở rộng thị trường dịch vụ ra bên ngoài. Tức là các đơn vị phải năng động và sáng tạo hơn, sẵn sàng cung ứng dịch vụ mà thị trường cần.

Thứ ba, Tập đoàn nghiên cứu để tái cơ cấu lại các đơn vị dịch vụ để phù hợp với bối cảnh và xu hướng phát triển mới của ngành Dầu khí. Tái cơ cấu gồm các công việc như tái cơ cấu về mặt tổ chức, sắp xếp lại các đơn vị không hợp lý. Đồng thời, trong nội tại các đơn vị cũng phải tái cơ cấu về mặt tổ chức, quản trị, tài chính…

Và trong giai đoạn này, sự hỗ trợ, giúp đỡ và phối hợp chặt chẽ lẫn nhau giữa các đơn vị sử dụng và cung cấp dịch vụ là hết sức cần thiết để cùng nhau tồn tại và phát triển.

Tổng giám đốc Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro Từ Thành Nghĩa: Tiếp tục mở rộng thị trường ra ngoài ngành, nước ngoài

phat trien dich vu ky thuat dau khi

Năm 2016 là năm khó khăn và thách thức đối với Vietsovpetro (VSP) nhưng với việc xác định mục tiêu chiến lược là “Mở rộng công tác dịch vụ ra bên ngoài” và coi việc “Cung cấp dịch vụ cho bên ngoài là một trong năm nhiệm vụ chiến lược phát triển của Vietsovpetro”, công tác dịch vụ ngoài trong năm qua đã gặt hái được nhiều thành công đáng kể. Điển hình là việc hoàn thành chuỗi dự án phát triển mỏ Thiên Ưng và thu gom khí Đại Hùng, đây là chuỗi dự án trọng điểm Quốc gia về dầu khí; hoàn thành chế tạo, lắp đặt và chạy thử giàn BK - Thỏ Trắng 03; hoàn thành dự án sửa chữa, nâng cấp công trình P7-P10 cho Bộ Quốc phòng.

VSP đã phối hợp với các đơn vị thành viên của PVN trong việc triển khai thực hiện các giải pháp về phát huy nội lực, cung cấp sản phẩm, dịch vụ của các đơn vị thành viên PVN cho nhu cầu sử dụng dịch vụ của VSP, đồng thời phối hợp với các đơn vị trong việc triển khai tham gia đấu thầu các dự án cung cấp dịch vụ cho bên ngoài ngành và cho nước ngoài, nhằm huy động sức mạnh tổng hợp, đảm bảo phát triển ổn định, nâng cao năng lực cạnh tranh và tính chuyên nghiệp của công tác dịch vụ của VSP.

Phụ trách Hội đồng Thành viên - Tổng giám đốc PVN Nguyễn Vũ Trường Sơn khẳng định: PVN sẽ tiến tới quy hoạch cho việc phát triển các ngành dịch vụ, quy hoạch này phải trở thành định hướng cho tất cả các đơn vị dịch vụ để xây dựng cũng như phát triển kế hoạch đầu tư tiếp theo của các đơn vị; công tác tái cơ cấu của các đơn vị là nhu cầu cấp thiết, quan trọng, sẽ giúp cho các đơn vị vượt qua giai đoạn khó khăn này, đặc biệt là những đơn vị thua lỗ. Ðây cũng là nhiệm vụ trọng tâm của PVN đối với công tác tái cơ cấu các đơn vị dịch vụ; công tác hoàn thiện hệ thống quản trị các đơn vị dịch vụ cần phải tiến lên bước mới, để đảm bảo bộ máy luôn vững mạnh, đưa đơn vị phát triển trên cơ sở tự lực, tự cường và kinh tế thị trường.

Trong năm 2017, giá dầu thô thế giới vẫn duy trì mức thấp làm ảnh hưởng tiêu cực tới thị trường dầu khí. Cụ thể là các hoạt động thăm dò, khai thác trong và ngoài nước đều bị xem xét cắt giảm, thậm chí đóng băng, làm cho lĩnh vực cung cấp dịch vụ dầu khí bị co hẹp và cạnh tranh gay gắt…

Trước tình hình đó, VSP đề ra và tiến hành một số giải pháp như sau: Tiếp tục liên danh và liên kết với các nhà cung cấp dịch vụ và kỹ thuật tiềm năng trong và ngoài nước để tăng cường khả năng cạnh tranh, thực hiện các dự án quốc tế có quy mô và phức tạp; thị trường đang gặp khó khăn nên VSP định hướng là mở rộng thị trường hoạt động ra ngoài ngành và ra nước ngoài.

VSP sẽ phối hợp chặt chẽ với các nhà điều hành, chủ đầu tư để tìm ra các giải pháp tối ưu, có lợi cho cả hai bên theo phương châm “win - win”; song song đó là quan tâm và hoàn thiện công tác quản trị/nhân sự, cơ cấu tổ chức, quản lý dự án, sử dụng công cụ quản lý dự án để giảm chi phí quản lý các dự án; VSP tiếp tục tối ưu cơ cấu giá để giảm giá thành dịch vụ, xây dựng và áp dụng bảng giá dịch vụ riêng cho các thiết bị nhàn rỗi và giá trong mùa biển động.

Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty CP Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (PV Drilling) Đỗ Văn Khạnh: Giảm thiểu thời gian chờ việc của các giàn khoan

phat trien dich vu ky thuat dau khi

Từ năm 2016, khối lượng các giếng khoan ít khiến cho các giàn khoan của PV Drilling và các thiết bị kỹ thuật giếng khoan không có việc làm; cụ thể là hiện tại, 3 trong số 5 giàn khoan biển của PV Drilling không có việc làm, phải neo tại Vũng Tàu. Hơn nữa, hầu hết các chương trình khoan năm 2017 là ngắn hạn, quý I và quý IV gần như không có việc cho giàn khoan…

Trước tình hình khó khăn đó, PV Drilling đã đề ra nhiều giải pháp thiết thực để hoàn thành kế hoạch dịch vụ trong năm 2017. Đầu tiên là giải pháp về quản lý vận hành, PV Drilling quyết tâm duy trì hiệu suất hoạt động giàn khoan bằng việc tối ưu hóa quy trình vận hành, thực hiện tốt công tác bảo trì và bảo dưỡng giàn khoan, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và vận hành giàn khoan, đáp ứng kịp thời yêu cầu của sản xuất.

Đồng thời tích cực làm việc với các nhà thầu dầu khí trong nước và nước ngoài cũng như tham gia đấu thầu để tìm kiếm hợp đồng nhằm giảm thiểu thời gian chờ việc đối với các giàn khoan của PV Drilling; nâng cao chất lượng dịch vụ để cạnh tranh công bằng với các công ty cung cấp dịch vụ dầu khí, trong đó có các nhà thầu khoan; tiếp tục đẩy mạnh việc phát triển các loại hình dịch vụ cốt lõi, thuộc thế mạnh và do PV Drilling tự thực hiện, đồng thời đẩy mạnh nghiên cứu các dịch vụ mới nhằm duy trì hoạt động của các đơn vị đặc biệt là trong bối cảnh khó khăn như hiện nay.

Về giải pháp nguồn nhân lực, PV Drilling tiến tới củng cố và phát triển nguồn nhân lực vững mạnh cũng như xây dựng một hệ thống quản lý nhân sự theo hướng tinh gọn, chất lượng và chuyên nghiệp. Đồng thời, PV Drilling sẽ quản lý, kiểm soát và hoạch định nguồn vốn một cách tối ưu nhất, thực hiện quản trị dòng tiền hiệu quả, đảm bảo nguồn vốn kịp thời phục vụ công tác đầu tư và SXKD, chủ động trong kế hoạch tài chính.

Tổng giám đốc Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí (PTSC) Phan Thanh Tùng: Tập trung nguồn lực cho dự án trọng điểm

phat trien dich vu ky thuat dau khi

Cũng như nhiều đơn vị dịch vụ khác, các hoạt động sản xuất kinh doanh của PTSC đã, đang và sẽ gặp rất nhiều khó khăn do các nhà thầu dầu khí đã triển khai triệt để các giải pháp tiết giảm chi phí, cắt giảm tối đa khối lượng công việc cũng như chi phí hoạt động. Cùng với đó là sức ép cạnh tranh tăng cao do sự tham gia ngày càng nhiều của nhà thầu nước ngoài, tư nhân, với giá cung cấp dịch vụ rất thấp, thậm chí sẵn sàng làm với giá dịch vụ lỗ nhiều, chào phá giá…

Nhiều hợp đồng dịch vụ tiềm năng đều bị giãn/dừng hoặc có đơn giá, khối lượng thực hiện thấp hơn nhiều so với những năm trước đây, dẫn đến hầu hết các lĩnh vực hoạt tiếp tục chịu sự sụt giảm đáng kể.

Ngay từ đầu năm 2017, PTSC đã quán triệt chỉ đạo, phổ biến triển khai các chương trình hành động, chủ động tổ chức thực hiện nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động SXKD, cắt giảm chi tiêu, thực hành tiết kiệm trong SXKD. Cụ thể là PTSC đã xác định 5 nhóm giải pháp trọng yếu cần tập trung triển khai thực hiện nhằm hoàn thành kế hoạch dịch vụ trong năm 2017. Trước hết, hoàn thành hệ thống quản lý, nâng cao công tác quản trị doanh nghiệp; thực hiện quyết liệt công tác tái cấu trúc doanh nghiệp, cải tiến, hoàn thiện hệ thống quản lý theo hướng tinh gọn nhân sự, nâng cao hiệu quả; tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ với giá cả cạnh tranh; ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

Thứ hai, đẩy mạnh công tác phát triển kinh doanh khu vực dầu khí và công trình công nghiệp, giữ vững thị trường trong nước và phát triển ra nước ngoài; đẩy mạnh công tác nghiên cứu, phát triển sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ mới. Thứ ba, áp dụng quyết liệt tất cả các giải pháp khả thi, phù hợp, cắt giảm tối đa giá thành dịch vụ, hàng hóa, sản phẩm cung cấp bởi PTSC, đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Thứ tư, xây dựng và phát triển nguồn nhân lực có trình độ kỹ thuật cao; đẩy mạnh công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, sáng kiến sáng chế, cải tiến công nghệ thông tin vào hoạt động SXKD để nâng cao năng suất lao động, hiệu quả SXKD.

Cuối cùng, để tồn tại và phát triển trong giai đoạn khó khăn hiện nay, PTSC thực hiện kế hoạch rà soát lại các dự án đầu tư, ưu tiên tập trung nguồn lực cho thực hiện các dự án đầu tư trọng điểm thuộc lĩnh vực kinh doanh chính; bám sát diễn biến thị trường để kịp thời nắm bắt cơ hội đầu tư, nâng cao hiệu quả kinh doanh dịch vụ.

Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty CP Xây lắp Dầu khí (PVC) Bùi Ngọc Thắng: Thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao

phat trien dich vu ky thuat dau khi

Năm 2017, PVC tiếp tục đối mặt với các khó khăn về việc tìm kiếm nguồn công việc. Nhiều dự án dừng, giãn tiến độ, thay đổi chủ đầu tư như: Dự án NMNĐ Quảng Trạch 1, Dự án Lô B - Ô Môn, Dự án LNG Thị Vải… đã làm ảnh hưởng lớn đến công tác xây dựng kế hoạch của PVC. Trước những khó khăn trên, PVC đã xây dựng những chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm trong công tác SXKD năm 2017; cụ thể là khả năng cung cấp dịch vụ xây lắp của PVC năm 2017 với giá trị sản xuất kinh doanh 7.400 tỉ đồng, tập trung vào các dự án NMNĐ Thái Bình 2, các gói thầu tại dự án Nhiệt điện Sông Hậu 1, Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn, các giàn DK của Bộ Quốc phòng…

Để thực hiện được kế hoạch cung cấp dịch vụ đề ra trong năm 2017, PVC xác định cần tập trung mọi nguồn lực tài chính, nhân lực, máy móc thiết bị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cung cấp dịch vụ. Cụ thể, PVC sẽ bám sát kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư của Tập đoàn và các đơn vị trực thuộc Tập đoàn để đẩy mạnh thực hiện công tác tiếp thị, tìm kiếm nguồn công việc đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm 2017 cũng như nguồn việc gối đầu cho những năm sau.

Bên cạnh đó, PVC tập trung mọi nguồn lực triển khai hoạt động SXKD, công tác điều hành thi công và triển khai các dự án đảm bảo tiến độ, chất lượng theo yêu cầu của chủ đầu tư; tiếp tục kiện toàn, cơ cấu lại bộ máy tổ chức, nhân sự đảm bảo gọn nhẹ, có năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu trong công tác điều hành và triển khai các hoạt động SXKD của tổng công ty; đặc biệt là tăng cường thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và đào tạo chuyên sâu theo hướng chuyên gia; xây dựng đội ngũ công nhân kỹ thuật lành nghề, có trình độ cao.

Năm 2017 được dự báo là năm hết sức khó khăn cho các đơn vị trong PVN, đặc biệt là các đơn vị dịch vụ. Lý do là giá dầu thô giảm kéo dài đã dẫn đến các hoạt động thăm dò, khai thác, phát triển mỏ, đầu tư trong lĩnh vực dầu khí phải cắt giảm hoặc tạm dừng thực hiện, từ đó kéo theo hoạt động của các công ty dịch vụ dầu khí bị giảm sút nghiêm trọng…

Lê Trúc - Nguyễn Hiển

DMCA.com Protection Status