Phim tài liệu: PetrovietNam - Văn hoá mạnh - Thành công lớn

18:36 | 10/12/2023

18,724 lượt xem
|
Đối với Petrovietnam, một doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong lĩnh vực vô cùng đặc thù, tìm kiếm nguồn vàng đen phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước thì văn hóa doanh nghiệp lại càng riêng khác, là duy nhất và là độc bản.
DMCA.com Protection Status