[PetroTimesTV] Petrovietnam thúc đẩy Dự án Tổ hợp Lọc hóa dầu và kho dự trữ xăng dầu quốc gia tại Long Sơn

20:04 | 07/12/2023

27,692 lượt xem
|
Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh: Trong xu thế chuyển dịch năng lượng, Đảng và Chính phủ đã có những định hướng về hình thành các trung tâm công nghiệp năng lượng, phát triển năng lượng mới, Petrovietnam không thể đứng ngoài xu hướng này. Do đó, Tổng Giám đốc đề nghị các ban rà soát lại chiến lược triển khai dự án, song song với mục tiêu chiến lược, năng lực các đơn vị và nhiệm vụ của Tập đoàn. Cùng với đó, xây dựng báo cáo chi tiết, các mốc tiến độ công việc cần triển khai cụ thể làm cơ sở để Tập đoàn báo cáo với Hội đồng thành viên thông qua chủ trương cho các đơn vị liên quan lập lập dự toán tiền khả thi các dự án và trình các cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư.
DMCA.com Protection Status