Phó Tổng giám đốc Petrovietnam làm Phó Chủ tịch thường trực VEA

18:33 | 05/03/2021

|
Vừa qua, Ban Thường vụ Hiệp hội Năng lượng Việt Nam (VEA) đã họp và thống nhất bổ sung đồng chí Đỗ Chí Thanh, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) làm Phó Chủ tịch Thường trực VEA nhiệm kỳ thứ 5 của Đại hội VEA.
Phó Tổng giám đốc Petrovietnam làm Phó Chủ tịch thường trực VEA
Phó Tổng giám đốc Petrovietnam Đỗ Chí Thanh

Đồng chí Đỗ Chí Thanh sẽ thực hiện nhiệm vụ Phó Chủ tịch thường trực VEA, đồng thời, đồng chí sẽ làm đầu mối liên lạc, quan hệ, cung cấp các hoạt động, thông tin về các hoạt động của Petrovietnam như: sản xuất kinh doanh; khai thác, thăm dò dầu khí; đầu tư xây dựng cơ bản; chế biến lọc hoá dầu; thăm dò tìm kiếm các mỏ dầu mới, mở rộng các mỏ - dầu cũ; đầu tư khai thác các mỏ dầu khí nước ngoài; đầu tư xây dựng các dự án về điện trong đó có nhiệt điện than, nhiệt điện khí, nhiệt điện khí hoá lỏng LNG, thuỷ điện, năng lượng tái tạo.

Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Hoàng Quốc Vượng làm việc với Hiệp hội Năng lượng Việt NamChủ tịch HĐTV Petrovietnam Hoàng Quốc Vượng làm việc với Hiệp hội Năng lượng Việt Nam
Phó Tổng giám đốc PVN Đỗ Chí Thanh làm việc tại BSRPhó Tổng giám đốc PVN Đỗ Chí Thanh làm việc tại BSR
VEA kiến nghị tháo gỡ khó khăn cho PVNVEA kiến nghị tháo gỡ khó khăn cho PVN
VEA đề xuất tháo gỡ khó khăn cho ngành Dầu khíVEA đề xuất tháo gỡ khó khăn cho ngành Dầu khí

H.A