POW đề ra kế hoạch đầu tư cho Nhơn Trạch 3 và 4

15:39 | 11/06/2020

|
Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power, MCK: POW) đã công bố tài liệu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 trong đó bao gồm kế hoạch đầu tư mở rộng công suất trong thời gian tới với việc đầu tư xây dựng Nhà máy Điện Nhơn Trạch 3 và 4.    
pow de ra ke hoach dau tu cho nhon trach 3 va 4PV Power ký kết hợp đồng tín dụng trị giá 40 triệu USD
pow de ra ke hoach dau tu cho nhon trach 3 va 4PV Power giữ vai trò quan trọng trong quá trình chuyển đổi năng lượng của PVN
pow de ra ke hoach dau tu cho nhon trach 3 va 4Vì sao cổ phiếu POW được khối ngoại mua mạnh?

Theo POW, Nhà máy Điện Nhơn Trạch 3 và 4 dự kiến khởi công trong Quý 2/2021 và bắt đầu hoạt động lần lượt trong Quý 4/2023 và Quý 2/2024. Nguồn vốn xây dựng cơ bản cần thiết chung cho cả 2 dự án là khoảng 32.481 tỷ đồng – trong đó 25% vốn chủ sở hữu, 75% vốn vay. POW kỳ vọng tỷ suất hoàn vốn nội bộ (IRR) của dự án đạt 12%, tương ứng mức giá bán trung bình trong toàn đời dự án là 8,85 Uscents/kWh trong trường hợp không xem xét đến yếu tố trượt giá hoặc 10,18 UScents/kWh trong trường hợp có xem xét đến yếu tố trượt giá. Các chỉ số tài chính này là tạm tính theo các quy định tính toán cho dự án điện, giá trị chính xác của dự án sau này sẽ được cập nhật trên cơ sở đàm phán các hợp đồng EPC, hợp đồng mua bán điện, hợp đồng mua bán khí… được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

pow de ra ke hoach dau tu cho nhon trach 3 va 4
Nhà máy Điện Nhơn Trạch 2

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, POW sẽ trình cổ đông xem xét, thông qua và giao HĐQT phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4. Ngoài ra, POW cũng đang tập trung triển khai các công việc có liên quan của Dự án, đàm phán thỏa thuận thuê đất cho Dự án, đàm phán hợp đồng PPA, hợp đồng cung cấp khí, làm việc với các tổ chức tín dụng, ngân hàng trong công tác thu xếp vốn cho Dự án.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của POW dự kiến sẽ diễn ra vào ngày mai 12/6 tại Hà Nội.

M.P