PV Coating: Lợi nhuận 9 tháng vượt 35% kế hoạch năm

10:18 | 22/10/2015

760 lượt xem
|
9 tháng đầu năm 2015, Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam (PV Coating) - mã chứng khoán PVB đạt lợi nhuận sau thuế 142 tỷ đồng, vượt 35% kế hoạch cả năm 2015.

Theo báo cáo tài chính quý 3/2015 của PV Coating, doanh thu thuần trong quý của công ty mặc dù chỉ tăng nhẹ, đạt 233,28 tỷ đồng nhưng nhờ giá vốn hàng bán giảm mạnh nên lợi nhuận đạt 55,36 tỷ đồng, tăng 44,35% so với cùng kỳ năm ngoái.

pv coating loi nhuan 9 thang vuot 35 ke hoach nam

Sản phẩm bọc ống do PV Coating sản xuất

Đặc biệt, quý 3/2015, doanh thu từ hoạt động tài chính của PV Coating đạt gần 1 tỷ đồng trong khi chi phí của hoạt động này giảm hơn một nửa so với quý 3/2014, dẫn đến lợi nhuận tăng cao.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2015, doanh thu thuần của PV Coating đạt hơn 914,7 tỷ đồng, tăng 21%; lợi nhuận sau thuế hơn 142 tỷ đồng, tăng 7,47% so với cùng kỳ.

Như vậy, kết thúc 9 tháng đầu năm 2015, PV Coating đã hoàn thành 91% kế hoạch doanh thu và vượt 35% kế hoạch lợi nhuận.

Năm 2015, PV Coating đặt kế hoạch doanh thu 1.001 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 105,07 tỷ đồng.

 PV

DMCA.com Protection Status