PV GAS bầu bổ sung Thành viên HĐQT, chia cổ tức năm 2020 tỷ lệ 30%

17:35 | 16/04/2021

15,120 lượt xem
|
(PetroTimes) - Ngày 16/4/2021, tại TP HCM, Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP (PV GAS) đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 để tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch năm 2020, thảo luận và tiến hành biểu quyết đối với kế hoạch năm 2021 và các nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.
PV GAS đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế hơn 7 nghìn tỷ đồng năm 2021PV GAS đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế hơn 7 nghìn tỷ đồng năm 2021
Sao Vàng - Đại Nguyệt: Động lực gia tăng nguồn khí thiên nhiên của PV GASSao Vàng - Đại Nguyệt: Động lực gia tăng nguồn khí thiên nhiên của PV GAS
PV GAS vượt kế hoạch Quý I, tiếp tục nỗ lực cho mục tiêu 2021PV GAS vượt kế hoạch Quý I, tiếp tục nỗ lực cho mục tiêu 2021

Đại hội được tổ chức đảm bảo thực hiện tốt các yêu cầu của công tác phòng chống dịch bệnh: thực hiện khai báo y tế, sát khuẩn, giữ khoảng cách khi ngồi họp…

Tham dự Đại hội, về phía Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) có ông Đinh Văn Sơn – Thành viên Hội đồng thành viên; ông Lê Xuân Huyên – Phó Tổng giám đốc; cùng đại diện các Ban của Tập đoàn.

Lãnh đạo PV GAS điều hành Đại hội gồm: ông Nguyễn Sinh Khang – Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT); ông Dương Mạnh Sơn – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và bà Võ Thị Thanh Ngọc - Thành viên HĐQT Tổng công ty. Tham gia cuộc họp còn có các Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát (BKS), đại diện lãnh đạo các Ban, đơn vị trực thuộc và thành viên PV GAS. Số lượng cổ đông hoặc người đại diện cổ đông tham dự là 107 cổ đông; tương ứng với hơn 1,86 tỷ cổ phần sở hữu hoặc đại diện, chiếm 97,3% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PV GAS.

ĐHĐCĐ PV GAS 2021 đã nghe và thông qua 19 tờ trình theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên
ĐHĐCĐ PV GAS 2021 đã nghe và thông qua 19 tờ trình theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên

Tại Đại hội, PV GAS đã trình ĐHĐCĐ thảo luận và thông qua các tờ trình, bao gồm Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2021; Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020, phương hướng hoạt động năm 2021; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) năm 2020, phương hướng hoạt động năm 2021, Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2021; Báo cáo thực hiện tiền lương, thu nhập năm 2020 và kế hoạch tiền lương, thu nhập năm 2021 của HĐQT và BKS; Đề xuất sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của BKS; Đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ; Đề xuất sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị; Đề xuất sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT. Đại hội cũng đã nghe các tờ trình việc miễn nhiệm và đề cử nhân sự mới cho HĐQT và BKS.

TGĐ PV GAS Dương Mạnh Sơn báo cáo Đại hội
Tổng Giám đốc PV GAS Dương Mạnh Sơn báo cáo tại Đại hội

Báo cáo với cổ đông tại Đại hội, Tổng Giám đốc PV GAS Dương Mạnh Sơn đã nhấn mạnh: Mặc dù gặp nhiều bất lợi chưa từng có trong năm 2020, đặc biệt là tác động kép của đại dịch COVID-19 và giá dầu giảm mạnh, nhưng với phương châm “Đoàn kết - Đổi mới - Chuyên nghiệp - Hành động”, Ban Lãnh đạo PV GAS đã cùng toàn thể CBCNV đoàn kết, đổi mới trong suy nghĩ và chuyên nghiệp trong hành động, tận dụng tốt các cơ hội, triển khai quyết liệt đồng bộ và hiệu quả 5 nhóm giải pháp (về công tác quản trị, đầu tư, tài chính, thị trường, cơ chế chính sách). Cùng với sự ủng hộ tích cực và giám sát chặt chẽ của Đại hội đồng cổ đông, PV GAS đã thực hiện thành công nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch mà Nghị quyết Đại hội đã thông qua.

Các hệ thống công trình khí của PV GAS vận hành an toàn và hiệu quả, cấp khí/sản phẩm liên tục; thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đảm bảo PV GAS không có ca nhiễm bệnh. Công tác BDSC, kiểm định hiệu chuẩn công trình khí luôn được quan tâm, triển khai theo kế hoạch, đúng quy trình; thực hiện hiệu quả việc tăng lượng khí Thiên Ưng đưa vào bờ từ cuối tháng 3/2020, hoàn thành nâng công suất vận chuyển khí đường ống PM3 - Cà Mau lên 6,5 triệu m3 khí/ngày từ giữa tháng 4/2020, góp phần gia tăng doanh thu/lợi nhuận cho PV GAS khoảng 200 tỷ đồng/tháng.

PV GAS đã đạt sản lượng thực hiện ở mức cao trong điều kiện gặp nhiều khó khăn do sự cố phía thượng nguồn, từ việc huy động khí thấp của các hộ tiêu thụ, cạnh tranh gay gắt của thị trường kinh doanh LPG,... Trong năm, PV GAS đã cung cấp gần 8,7 tỷ m3 khí khô; sản xuất và kinh doanh trên 1,9 triệu tấn LPG và về đích trước kế hoạch 3 tháng; sản xuất và cung cấp trên 58 nghìn tấn condensate, vượt kế hoạch 6%. PV GAS tiếp tục cung cấp khí ổn định để sản xuất gần 20% sản lượng điện, 70% đạm, đáp ứng trên 62% thị phần LPG cả nước.

Các cổ đông thực hiện quyền bầu cử tại Đại hội
Các cổ đông thực hiện quyền bầu cử tại Đại hội

Các chỉ tiêu tài chính năm 2020 hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch từ 0-45% (tổng doanh thu trên 65,6 nghìn tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế trên 9,9 nghìn tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế trên 7,9 nghìn tỷ đồng), đặc biệt lợi nhuận và nộp ngân sách về đích trước kế hoạch 2-3 tháng, đóng góp đáng kể vào ngân sách Nhà nước và Petrovietnam (trên 4,3 nghìn tỷ đồng); là Top đầu các đơn vị có các chỉ số tài chính khả quan trong Petrovietnam (tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu đạt 16%, trên vốn điều lệ đạt trên 41%, nợ phải trả/tổng tài sản 22%).

Đặc biệt, công tác đầu tư xây dựng là một điểm sáng của toàn ngành, là năm PV GAS có giá trị giải ngân lớn nhất từ trước đến nay. PV GAS đã chủ động triển khai nhiều giải pháp để bù/hạn chế/giảm thiểu tối đa ảnh hưởng đến tiến độ của các dự án. Kết quả là đã hoàn thành và đưa vào vận hành toàn bộ chuỗi dự án khí Nam Côn Sơn 2 trong tháng 12/2020; dự án kho chứa LNG 1 MMTPA tại Thị Vải vượt tiến độ kế hoạch đề ra; công tác quyết toán có nhiều tiến triển. Tổng giá trị giải ngân cho công tác đầu tư xây dựng gần 7 ngàn tỷ đồng, bằng 99% kế hoạch năm (nếu chỉ tính dự án do PV GAS trực tiếp thực hiện/điều hành thì PV GAS giải ngân vốn đầu tư đạt 128% kế hoạch).

PV GAS lần thứ 8 liên tiếp nhận vinh danh của Forbes Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam năm 2020; đứng thứ 7 trong bảng xếp hạng Profit500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam năm 2020 do Vietnam Report phối hợp cùng Báo VietnamNet công bố; một trong 124 doanh nghiệp có sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia năm 2020 được Bộ Công Thương công bố; Top đầu các Đơn vị hoàn thành vượt mức kế hoạch 2020 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Chúc mừng các ông bà được bầu giữ chức thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên Ban Kiểm soát PV GAS
Chúc mừng các ông/bà được bầu giữ chức thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên Ban Kiểm soát PV GAS

Trong năm 2021, dịch bệnh Covid – 19 dự kiến còn diễn biến phức tạp; giá dầu nhiều biến động; các hệ thống khí đưa vào vận hành đã lâu làm tăng chi phí vận hành, bảo dưỡng sửa chữa; sự cố phía thượng nguồn ngày một tặng; cạnh tranh trên thị trường ngày càng quyết liệt… Trước tình hình đó, PV GAS đã đưa ra các giải pháp ứng phó và đặt kế hoạch năm 2021 với: Tổng doanh thu 70.169 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế 8.795 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế 7.036 tỷ đồng; Nộp ngân sách Nhà nước 3.547 tỷ đồng. Kế hoạch kinh doanh được PV GAS xây dựng dựa trên phương án giá dầu 45 USD/thùng và tỷ giá 1USD: 23.500 đồng.

Đại hội cũng dành thời gian để các cổ đông và lãnh đạo PV GAS thảo luận, trao đổi, làm rõ các nội dung liên quan. Phần lớn các ý kiến xoay quanh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, tiến độ và triển vọng của các dự án đầu tư xây dựng, phương hướng phát triển kinh doanh LNG, kế hoạch duy trì và gia tăng lợi nhuận trong môi trường cạnh tranh ngày càng mở rộng… Trong phần giải trình trước cổ đông, Ban lãnh đạo PV GAS đã khẳng định những nỗ lực phấn đấu xây dựng và phát triển bền vững thương hiệu PV GAS, trên cơ sở minh bạch và thu hút các nguồn đầu tư trong và ngoài nước, triển khai Chiến lược phát triển ngành công nghiệp khí trong nỗ lực đảm bảo quyền lợi của cổ đông và nhà đầu tư.

ĐHĐCĐ đã thông qua 19 nội dung được trình tại Đại hội với tỷ lệ từ trên 99 đến 100%; Trong đó, thông qua phương án phân phối lợi nhuận với việc chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2020 với tỷ lệ 30%/vốn điều lệ (3.000 đồng/cổ phiếu); kế hoạch chia cổ tức tiền mặt năm 2021 với tỷ lệ 25%/vốn điều lệ (2.500 đồng/cổ phiếu).

Tri ân các cán bộ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
Tri ân các cán bộ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Về công tác nhân sự, ĐHĐCĐ đã thông qua việc: Miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT đối với ông Phan Quốc Nghĩa, miễn nhiệm chức vụ thành viên độc lập HĐQT đối với ông Trương Hồng Sơn và miễn nhiệm chức vụ Kiểm soát viên đối với bà Hồ Thị Ái Thanh; đồng thời bầu ông Triệu Quốc Tuấn và ông Trương Hồng Sơn, giữ chức Thành viên HĐQT; bầu ông Nguyễn Công Minh và bà Nguyễn Thị Kim Yến, giữ chức Kiểm soát viên Tổng công ty.

Đại diện cổ đông lớn của PV GAS là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, ông Đinh Văn Sơn, Thành viên HĐTV PVN phát biểu ý kiến
Đại diện cổ đông lớn của PV GAS là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, ông Đinh Văn Sơn - Thành viên HĐTV Tập đoàn phát biểu

Đại diện cổ đông lớn của PV GAS là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam ông Đinh Văn Sơn, Thành viên HĐTV Tập đoàn phát biểu ý kiến, khẳng định những thành tựu nổi bật mà PV GAS đạt được trong năm 2020 là hết sức đáng trân trọng, đóng góp to lớn cho Tập đoàn và sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội đất nước trong giai đoạn thử thách đặc biệt, đồng thời xứng đáng với sự tin tưởng của cổ đông. Trong tiến trình giao trọng trách cho PV GAS tiếp tục thực hiện Chiến lược phát triển ngành công nghiệp Khí, Petrovietnam cam kết nhất quán trong quan điểm và điều hành, hỗ trợ để PV GAS cũng như ngành công nghiệp Khí phát triển như kỳ vọng; đem lại lợi ích cho toàn dân cũng như cổ đông.

Chủ tịch HĐQT PV GAS
Chủ tịch HĐQT PV GAS Nguyễn Sinh Khang phát biểu bế mạc Đại hội

Phát biểu bế mạc Đại hội, Chủ tịch HĐQT PV GAS Nguyễn Sinh Khang gửi lời cảm ơn đến Petrovietnam, các khách hàng, đối tác và các quý cổ đông đã luôn hỗ trợ, ủng hộ, đồng hành với PV GAS trong những năm qua và trên hành trình phát triển bền vững trong những năm tiếp theo. Lãnh đạo PV GAS sẽ nghiêm túc tiếp thu, lĩnh hội đầy đủ, toàn diện các nội dung, ý kiến chỉ đạo của Tập đoàn, cũng như các cổ đông khác; bày tỏ sự cảm kích trước sự tin tưởng mà Petrovietnam và ĐHĐCĐ đã đặt vào tập thể Ban Lãnh đạo và người lao động PV GAS, cũng như tương lai của ngành công nghiệp Khí Việt Nam. Ban Lãnh đạo PV GAS hứa sẽ chuyển toàn bộ tinh thần của Đại hội vào chương trình hành động cụ thể để đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu kế hoạch năm 2021.

Đây là năm thứ 31 trong hành trình phát triển của PV GAS và trên chặng đường sắp tới với nhiều khó khăn thử thách, PV GAS luôn vững tin rằng, với nền tảng về nhân lực, cơ sở vật chất, tài sản, tài chính, kinh nghiệm, thương hiệu..., PV GAS sẽ có đủ tiềm lực để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kế hoạch của năm 2021, làm tiền đề thực hiện thành công kế hoạch 5 năm 2021-2025, khẳng định vị thế và thương hiệu của PV GAS tại thị trường trong nước và khu vực”.

Đại hội đồng cổ đông thường niên PV GAS 2021 đã kết thúc trong không khí tin tưởng và hiểu biết, thể hiện niềm tin của cổ đông vào những nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ trong giai đoạn tới, tiếp tục đưa PV GAS xứng đáng là cánh chim đầu đàn của ngành công nghiệp Khí Việt Nam.

Hồ Cầm – Mai Phương

DMCA.com Protection Status