PV GAS đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế hơn 7 nghìn tỷ đồng năm 2021

09:45 | 14/04/2021

8,822 lượt xem
|
(PetroTimes) - Theo công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2021, Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đặt kế hoạch cho năm 2021 với tổng doanh thu hơn 70 nghìn tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hơn 7 nghìn tỷ đồng.
PV GAS tiếp tục thực hành tiết kiệm, chống lãng phí toàn diện năm 2021PV GAS tiếp tục thực hành tiết kiệm, chống lãng phí toàn diện năm 2021
PV GAS vượt kế hoạch Quý I, tiếp tục nỗ lực cho mục tiêu 2021PV GAS vượt kế hoạch Quý I, tiếp tục nỗ lực cho mục tiêu 2021
PV GAS và PTSC ký kết Hợp đồng cung cấp tàu kho nổi chứa LPG lạnh tại khu vực phía BắcPV GAS và PTSC ký kết Hợp đồng cung cấp tàu kho nổi chứa LPG lạnh tại khu vực phía Bắc

Kế hoạch kinh doanh của PV GAS được xây dựng dựa trên phương án giá dầu Brent đạt 45 USD/thùng. Mục tiêu doanh thu và lợi nhuận năm 2021 đều cao hơn 6% kế hoạch năm 2020.

Cũng theo tài liệu ĐHĐCĐ, PV GAS đề xuất chia cổ tức tiền mặt cho năm 2020 với tỷ lệ 30%/vốn điều lệ (3.000 đồng/cổ phiếu). Đối với năm 2021, PV GAS đặt mục tiêu chia cổ tức tiền mặt với tỷ lệ 25%/vốn điều lệ (2.500 đồng/cổ phiếu).

ĐHĐCĐ thường niên PV GAS dự kiến sẽ diễn ra vào sáng ngày 16/4 tại TP HCM.

PV GAS đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế hơn 7 nghìn tỷ đồng năm 2021
Đại hội đồng cổ đông thường niên PV GAS dự kiến diễn ra vào ngày 16/4

Trong năm 2020, PV GAS đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch SXKD được ĐHĐCĐ thông qua từ 0-45% (tổng doanh thu trên 65,6 nghìn tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế trên 9,9 nghìn tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế trên 7,9 nghìn tỷ đồng, nộp NSNN trên 4,3 nghìn tỷ đồng), đặc biệt lợi nhuận và nộp ngân sách về đích trước kế hoạch 2-3 tháng.

Công ty CP Chứng khoán Bản Việt (VCSC) hiện đưa ra khuyến nghị “Khả quan” cho cổ phiếu GAS với giá mục tiêu 99.400 đồng/cổ phiếu. Giá đóng cửa của GAS trong phiên giao dịch ngày 13/4 là 86.000 đồng/cổ phiếu.

M.P

DMCA.com Protection Status