PV GAS, BSR, PVP công bố kế hoạch tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

21:13 | 15/02/2023

7,639 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Vừa qua, nhiều đơn vị ngành Dầu khí như: PV GAS, BSR, PVTrans Pacific đã công bố kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Theo đó, HĐQT Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS, mã chứng khoán: GAS) đã thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 với thời gian dự kiến là vào ngày 14/4/2023 (thứ sáu), tại trụ sở Tổng công ty, TP HCM. HĐQT giao cho Tổng giám đốc Tổng công ty quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (nếu cần thiết) và các nội dung khác có liên quan phù hợp với tình hình thực tế, các quy định của pháp luật và Tổng công ty.

ĐHĐCĐ thường niên PV GAS năm 2022
ĐHĐCĐ thường niên PV GAS năm 2022

Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR, mã chứng khoán: BSR) đã ra thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 là ngày 13/3/2023, ngày giao dịch không hưởng quyền là 10/3/2023. Thời gian tổ chức dự kiến là ngày 13/4/2023, tại TP HCM. Đại hội nhằm thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ trong cuộc họp thường niên năm 2023 như: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023; Báo cáo quyết toán quỹ tiền lương, thù lao năm 2022 và phương án quỹ tiền lương, thù lao năm 2023 của HĐQT, Ban kiểm soát;… Tờ trình về các nội dung thuộc thẩm quyền của cấp quyết định đầu tư liên quan đến Dự án Nâng cấp mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất (nếu đủ điều kiện trình); Các vấn đề khác (nếu có) thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương (PVTrans Pacific, mã chứng khoán: PVP) cũng thông báo sẽ chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 vào ngày 3/3/2023. Thời gian tổ chức Đại hội sẽ được thông báo sau đến các cổ đông. Cuộc họp nhằm thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ trong cuộc họp thường niên như: Phê duyệt kết quả SXKD năm 2022, kế hoạch SXKD năm 2023; phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022; phê duyệt kế hoạch đầu tư năm 2023;…

M.P

Cổ đông PVP thông qua kế hoạch đầu tư tàu chở khí hóa lỏng VLGC 50 triệu USDCổ đông PVP thông qua kế hoạch đầu tư tàu chở khí hóa lỏng VLGC 50 triệu USD
Nhà đầu tư nước ngoài là cổ đông lớn tiếp tục tăng sở hữu tại PVDNhà đầu tư nước ngoài là cổ đông lớn tiếp tục tăng sở hữu tại PVD
Dragon Capital trở thành cổ đông lớn của PTSCDragon Capital trở thành cổ đông lớn của PTSC
DPM thông qua mức chia cổ tức năm 2022 tỷ lệ 70%DPM thông qua mức chia cổ tức năm 2022 tỷ lệ 70%
Công đoàn có đóng góp quan trọng vào thành công vượt bậc của PVFCCo trong năm 2022Công đoàn có đóng góp quan trọng vào thành công vượt bậc của PVFCCo trong năm 2022

DMCA.com Protection Status