Cổ đông PVP thông qua kế hoạch đầu tư tàu chở khí hóa lỏng VLGC 50 triệu USD

11:01 | 09/11/2022

5,084 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Vừa qua, tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022, các cổ đông Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương (PVTrans Pacific, mã chứng khoán: PVP) đã thông qua báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư 1 tàu chở khí hóa lỏng VLGC của công ty.

Cụ thể, Dự án đầu tư tàu chở khí hóa lỏng VLGC của PVP là tàu có sức chứa khoảng 75.000 – 80.000 cbm. Tuổi tàu phù hợp với quy định tại Nghị định 171/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 của Chính phủ về đăng ký, xóa đăng ký và mua, bán, đóng mới tàu biển. Nơi đóng tàu là Nhật Bản hoặc Hàn Quốc.

PVP dự kiến đầu tư tàu trên trong năm 2022 và tùy theo diễn biến thực tế của thị trường. Tổng vốn đầu tư dự án không vượt quá 50 triệu USD. Nguồn vốn cho dự án là vốn chủ sở hữu và vốn vay của các tổ chức tín dụng, trong đó vốn vay không vượt quá 70% giá trị mua tàu.

Tàu được đầu tư dự kiến sẽ được khai thác ở thị trường quốc tế. Ước tính doanh thu cước bình quân/năm cả đời dự án là 10,6 triệu USD/năm. Suất sinh lời trên vốn chủ đầu tư (ROE) là 9,82%. Tỷ suất hoàn vốn nội bộ (IRR) là 8,86%.

Tàu Appolo của PVTrans Pacific
Tàu APOLLO của PVTrans Pacific

PVP cho biết, để bắt kịp các nhu cầu vận tải thế giới ngày càng thay đổi nhanh và mạnh, các công ty shipping trên thế giới luôn phải liên tục tái cấu trúc tài sản, mở rộng thị trường. Theo đó, việc triển khai dự án trên là cần thiết để phát triển và đa dạng hóa chủng loại đội tàu, phù hợp với kế hoạch kinh doanh và phù hợp với chiến lược phát triển của công ty. Việc đầu tư tàu chở LPG có sức chứa khoảng 75.000 – 85.000 cbm là cơ sở vững chắc giúp mở rộng quy mô kinh doanh, mở rộng hoạt động vận tải trên thị trường quốc tế, nâng cao năng lực cạnh tranh, góp phần tăng doanh thu và tăng lợi nhuận, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cho các cổ đông.

Vì thị trường mua bán tàu thay đổi liên tục, do đó tùy thuộc vào giá chào bán tàu có được tại thời điểm mua, PVP sẽ tiến hành rà soát lại các thông số đầu vào của dự án để xác định lựa chọn tàu có hiệu quả đầu tư và có giải pháp kiểm soát rủi ro phù hợp nhất. Tại cuộc họp, ĐHĐCĐ PVP cũng đã thông qua việc ủy quyền cho HĐQT phê duyệt toàn bộ các nội dung, thủ tục trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư gồm: Rà soát cập nhật và ra quyết định phê duyệt cập nhật, điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi dự án (nếu có) cho phù hợp với tình hình thực tế thị trường và đảm bảo nguyên tắc hiệu quả kinh tế dự án không thấp hơn hiệu quả đã được ĐHĐCĐ phê duyệt; Phê duyệt kế hoạch mua tàu và kết quả đánh giá, lựa chọn mua tàu, phê duyệt và/hoặc chấp thuận để HĐQT ủy quyền lại phê duyệt phương án xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình triển khai kế hoạch đầu tư mua tàu; Phê duyệt phương án thu xếp vốn và lựa chọn ngân hàng tài trợ, phê duyệt tài sản thế chấp cầm cố đối với khoản vay cho dự án phù hợp với quy định của pháp luật, quy định tại điều lệ và các quy định khác của công ty.

Mai Phương

PVTrans Pacific thay đổi Chủ tịch, Giám đốc Công ty PVTrans Pacific thay đổi Chủ tịch, Giám đốc Công ty
PVP chuẩn bị trả cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 10% PVP chuẩn bị trả cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 10%
PVTrans Pacific (PVP) hoàn thành thanh lý tàu PVT Athena, lợi nhuận quý 3 gấp 4 lần cùng kỳ PVTrans Pacific (PVP) hoàn thành thanh lý tàu PVT Athena, lợi nhuận quý 3 gấp 4 lần cùng kỳ
PVTrans (PVT): Lợi nhuận quý 3/2022 tăng mạnh so với cùng kỳ PVTrans (PVT): Lợi nhuận quý 3/2022 tăng mạnh so với cùng kỳ
PVTrans tiếp nhận tàu chở khí LPG đóng mới, trẻ hóa đội tàu, vươn tầm quốc tế PVTrans tiếp nhận tàu chở khí LPG đóng mới, trẻ hóa đội tàu, vươn tầm quốc tế

DMCA.com Protection Status