PVTrans Pacific (PVP) hoàn thành thanh lý tàu PVT Athena, lợi nhuận quý 3 gấp 4 lần cùng kỳ

20:50 | 22/10/2022

10,773 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương (PVTrans Pacific, mã chứng khoán: PVP) vừa công bố Báo cáo tài chính quý 3/2022 ghi nhận tổng doanh thu 533,49 tỷ đồng, tăng 86% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế 220,43 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 176,3 tỷ đồng, đều gấp hơn 4,7 lần so với cùng kỳ.

PVP cho biết, doanh thu quý 3/2022 tăng so với quý 3/2021 do công ty tăng doanh thu hoạt động thương mại và doanh thu từ thanh lý tàu PVT Athena. Trong đó, báo cáo tài chính quý 3 của PVP ghi nhận tiền thu từ thành lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác là hơn 205 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế tăng do công ty hoàn thành thanh lý tàu PVTrans Athena trong tháng 9/2022. Ngoài ra các yếu tố chênh lệch tỷ giá, trích trước chi phí sửa chữa lớn đội tàu trong 9 tháng năm 2022 cũng làm ảnh hưởng tới lợi nhuận trước thuế của công ty.

Tàu PVT Athena
PVP hoàn thành thanh lý tàu PVT Athena

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2022, PVP ghi nhận tổng doanh thu 1.185 tỷ đồng, trong đó doanh thu thuần 961,1 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế 259,2 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 207,3 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ năm 2021.

Năm 2022, PVP đặt mục tiêu tổng doanh thu 1.450 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 215 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 172 tỷ đồng. Như vậy sau 9 tháng đầu năm 2022, PVP đã hoàn thành 82% kế hoạch doanh thu và hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận của năm 2022.

Mai Phương

PVP chuẩn bị trả cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 10% PVP chuẩn bị trả cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 10%
PV GAS tổ chức đấu giá theo lô chuyển nhượng toàn bộ phần vốn của PV GAS tại PV Pipe PV GAS tổ chức đấu giá theo lô chuyển nhượng toàn bộ phần vốn của PV GAS tại PV Pipe
PVTrans Pacific thay đổi Chủ tịch, Giám đốc Công ty PVTrans Pacific thay đổi Chủ tịch, Giám đốc Công ty

DMCA.com Protection Status