PV GAS lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua 3 quyết định của Đại hội đồng cổ đông

12:04 | 24/09/2021

4,930 lượt xem
|
(PetroTimes) - Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS) và Nghị quyết số 68/NQ-KVN ngày 11/8/2021 của Hội đồng Quản trị (HĐQT) PV GAS về việc lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), ngày 24/9/2021, HĐQT PV GAS đã tổ chức kiểm phiếu và thông qua 3 nội dung xin ý kiến ĐHĐCĐ: Quy định về tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến, miễn nhiệm và bầu bổ sung chức vụ Thành viên HĐQT PV GAS.

Vào lúc 07h00 ngày 24/9/2021, tại tòa nhà PV GAS Tower, TP HCM, HĐQT PV GAS đã tổ chức kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (phiếu ý kiến) được gửi về Tổng công ty đến trước 16h00 ngày 23/9/2021. Tỷ lệ số cổ phiếu biểu quyết hợp lệ được gửi về đạt 96,85%.

HĐQT PV GAS tổ chức cuộc họp trực tuyến kiểm phiếu Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
HĐQT PV GAS họp trực tuyến kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Trong điều kiện tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về phòng chống dịch Covid-19, với số lượng tập hợp tối thiểu và tận dụng tối đa khả năng tổ chức họp trực tuyến, HĐQT PV GAS đã tổ chức buổi kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban Kiểm soát, Thư ký Tổng công ty và Ban Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được thành lập theo Quyết định của Tổng Giám đốc Tổng công ty.

Ban Kiểm phiếu thực hiện nhiệm vụ
Ban Kiểm phiếu thực hiện nhiệm vụ

3 nội dung lấy ý kiến cổ đông bao gồm: Thông qua Quy định về tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến của Tổng công ty; Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Sinh Khang; Bầu ông Hoàng Văn Quang - Phó Tổng Giám đốc PV GAS giữ chức Thành viên HĐQT.

Với tỷ lệ 96,85% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tán thành, ĐHĐCĐ PV GAS đã thông qua 3 nội dung nêu trên.

Ban Kiểm phiếu báo cáo HĐQT trong cuộc họp trực tuyến: ĐHĐCĐ PV GAS đã tán thành 3 nội dung lấy ý kiến với tỷ lệ 96,85% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết
Ban Kiểm phiếu báo cáo HĐQT trong cuộc họp trực tuyến

Đặc biệt, nội dung “Thông qua Quy định về tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến của PV GAS” được ĐHĐCĐ PV GAS thông qua chính là một thay đổi có tính chất thích ứng nhanh với điều kiện hoạt động doanh nghiệp trong tình hình mới, đảm bảo quyền lợi của các cổ đông, đặc biệt là các cổ đông nhỏ lẻ, tăng tỷ lệ tham dự Đại hội, giúp Đại hội thành công hơn nhiều so với hình thức tổ chức trực tiếp.

P.V

PV GAS có Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc mớiPV GAS có Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc mới
PV GAS và AES ký kết “Thỏa thuận liên doanh thành lập và vận hành Công ty TNHH Kho cảng LNG Sơn Mỹ”PV GAS và AES ký kết “Thỏa thuận liên doanh thành lập và vận hành Công ty TNHH Kho cảng LNG Sơn Mỹ”
PV GAS: Tự hào truyền thống - Khát vọng vươn caoPV GAS: Tự hào truyền thống - Khát vọng vươn cao

DMCA.com Protection Status