PV Power Cà Mau: Sáu tháng đầu năm, sản lượng điện đạt 4.119 triệu kWh

10:19 | 12/07/2012

|
Công ty Điện lực Dầu khí Cà Mau (PV Power Cà Mau) cho biết, 6 tháng đầu năm sản lượng điện sản xuất đạt 4.119,4 triệu kWh, doanh thu đạt 7.362,3 tỷ đồng, giá thành sản xuất điện là 1.690 đồng/kWh.

Trong 6 tháng cuối năm, PV Power Cà Mau được giao nhiệm vụ sản xuất điện đạt 3.202 triệu kWh và tiêu thụ 622 triệu m3 khí.

Trong 6 tháng đầu năm, Nhà máy Điện Cà Mau 1&2 được huy động công suất cao, tuy nhiên do phải chia sẻ lượng khí với Nhà máy đạm Cà Mau nên sản lượng điện sản xuất của 2 nhà máy điện tương đối thấp (Nhà máy Điện Cà Mau 1 bằng 59%, Nhà máy Điện Cà Mau 2 bằng 67% công suất khả dụng của các tổ máy).

Nhà máy nhiệt điện Cà Mau

Theo PV Power Cà Mau, trong khoảng thời gian tháng 2/2012, Nhà máy Điện Cà Mau 2 chỉ được huy động một tổ máy do nhu cầu phụ tải giảm, trong thời gian này Nhà máy Điện Cà Mau 1 ngừng máy để sửa chữa máy phát của các tổ máy.

Trong quý I, hầu hết thời gian Nhà máy Điện Cà Mau 1&2 được Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia (A0) huy động 3 tổ máy, với sản lượng trung bình khoảng 24 triệu kWh/ngày, tương ứng với lượng khí tiêu thụ bình quân khoảng 4,5 triệu m3/ngày.

Quý II, Nhà máy Điện Cà Mau 1&2 được A0 huy động 4 tổ máy, với sản lượng trung bình khoảng 22,5 triệu kWh/ngày, tương ứng với lượng khí tiêu thụ bình quân khoảng 4,2 triệu m3/ngày.

Do tình hình thiếu khí, sự cố khí và áp suất khí cung cấp thấp trong giờ cao điểm nên các tổ máy của Nhà máy Điện Cà Mau 1&2 phải chuyển sang vận hành bằng nhiên liệu dầu DO theo yêu cầu của A0, với sản lượng là 52,5 triệu kWh, tương đương với 5.635 tấn dầu.

Trong thời gian này, PVGas Camau đang ngừng giàn cung cấp khí 14 ngày (từ ngày 5/7 – 18/7/2012) để thực hiện công tác bảo dưỡng sửa chữa định kỳ; Nhà máy Điện Cà Mau 1&2 dự kiến sẽ thực hiện tiểu tu lần lượt các tổ máy trong tháng 10 và tháng 11.

Trong 6 tháng cuối năm, PV Power Cà Mau được Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) giao sản xuất điện đạt 3.202 triệu kWh và tiêu thụ 622 triệu m3 khí.

P.V