PV Power dự kiến bầu bổ sung Thành viên HĐQT

10:20 | 14/12/2020

|
Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power, mã CK: POW) vừa có thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của PV Power dự kiến được tổ chức vào ngày 22/12 tại Tầng 4, Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam số 167 phố Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

PV Power dự kiến bầu bổ sung Thành viên HĐQT
Nhà máy Điện Cà Mau 2

Đối tượng dự họp là tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần PV Power theo danh sách chốt ngày 3/12/2020 hoặc người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

Tại Đại hội lần này, PV Power sẽ xin ý kiến các cổ đông về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị Tổng Công ty đối với ông Nguyễn Hữu Quý do đã đến tuổi nghỉ hưu theo quy định. Đồng thời, PV Power sẽ tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng Quản trị và 01 thành viên Ban Kiểm soát Tổng Công ty.

PV Power và PVPower NT2 được tôn vinh trong Top 100 doanh nghiệp bền vững năm 2020PV Power và PVPower NT2 được tôn vinh trong Top 100 doanh nghiệp bền vững năm 2020
POW dự chi hơn 700 tỷ đồng trả cổ tức năm 2019POW dự chi hơn 700 tỷ đồng trả cổ tức năm 2019
PV Power làm việc với các đối tác Liên bang NgaPV Power làm việc với các đối tác Liên bang Nga
9 tháng đầu năm, PV Power tiết giảm hơn 302 tỷ đồng9 tháng đầu năm, PV Power tiết giảm hơn 302 tỷ đồng
PV Power tiếp tục nằm trong Top 50 công ty niêm yết tốt nhất năm 2020PV Power tiếp tục nằm trong Top 50 công ty niêm yết tốt nhất năm 2020
Cổ phiếu POW tăng trưởng đột biến trong tháng 9/2020Cổ phiếu POW tăng trưởng đột biến trong tháng 9/2020

H.A