PVChem dự kiến tăng tỉ lệ chia cổ tức từ 4% lên 4,5%

15:58 | 28/06/2021

|
Ngày 28/6, tại Hà Nội, Tổng Công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí (PVChem - Mã cổ phiếu PVC) tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021.

Tham dự Đại hội, đại diện Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) có Phó Tổng giám đốc Lê Xuân Huyên, đại diện lãnh đạo các ban chuyên môn Tập đoàn. Về phía PVChem có Chủ tịch HĐQT Trương Đại Nghĩa, Tổng giám đốc Phan Công Thành, các đồng chí Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc cùng đại diện các cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội.

PVChem dự kiến tăng tỉ lệ chia cổ tức từ 4% lên 4,5%
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội đồng cổ đông thường niên của PVChem năm 2021.

Đại hội đã lắng nghe và đóng góp ý kiến vào các báo cáo về kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021; Báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban Kiểm soát; Tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung nhân sự tham gia HĐQT PVChem; Tờ trình về thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng, thù lao đối với HĐQT, Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát PVChem.

Đại hội đã thống nhất thông qua đối với các tờ trình như báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020, phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021, thay đổi nhân sự thành viên HĐQT PVChem nhiệm kỳ 2020-2025, sửa đổi điều lệ, thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý PVChem…

Theo báo cáo hoạt động SXKD năm 2020 được Trưởng Ban Kế hoạch Đầu tư PVChem Hoàng Việt Hưng báo cáo tại Đại hội, năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021, tình hình dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp tại Việt Nam đã ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động SXKD của Tổng Công ty, bởi vậy PVChem xác định rõ các chỉ tiêu kế hoạch còn nhiều thách thức, đặc biệt là cuộc khủng hoảng kép do giá dầu giảm sâu và dịch Covid-19 lây lan rộng ảnh hưởng nghiêm trọng đến các đơn vị dịch vụ dầu khí. Mặt khác, sức ép lớn từ sự cạnh tranh của các đối thủ trong cùng ngành dẫn tới tỷ lệ trúng thầu các gói thầu cung cấp dịch vụ giảm mạnh.

PVChem dự kiến tăng tỉ lệ chia cổ tức từ 4% lên 4,5%
Đại hội thống nhất cao kế hoạch SXKD, các tờ trình về quản trị điều hành, tài chính, nhân sự...

Nhận thức được những khó khăn, thách thức đó, Ban lãnh đạo PVChem đã chủ động tập trung tìm các giải pháp ứng phó, tháo gỡ khó khăn, duy trì ổn định hoạt động SXKD và tìm hướng đi mới cho đơn vị, quyết tâm hoàn thành/hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020. Bên cạnh đó, PVChem đã không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng dịch vụ, tìm kiếm cơ hội hợp tác, mở rộng các lĩnh vực hoạt động có thế mạnh, tối ưu hóa các giải pháp kinh doanh...

Kết quả, PVChem đã hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2020 và các chỉ tiêu tài chính quan trọng đã được ĐHĐCĐ thông qua trước thời hạn 01 tháng của năm kế hoạch, đảm bảo việc làm, thu nhập cho CBCNV và lợi ích cho các cổ đông với tổng doanh thu 2.202,4 tỷ đồng, đạt 128% kế hoạch; tổng lợi nhuận trước thuế 32,53 tỷ đồng, đạt 234% kế hoạch; nộp Ngân sách Nhà nước 117,7 tỷ đồng, đạt 168% kế hoạch; tỷ lệ trả cổ tức dự kiến tăng từ 4% lên 4,5%.

PVChem xác định một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021 như chuẩn bị phương án tăng vốn điều lệ, hoàn thành chuyển đổi mô hình hoạt động các chi nhánh thành Công ty TNHH, gia hạn hợp đồng liên M-I Việt Nam. Đồng thời tối ưu hóa các chi phí để gia tăng hiệu quả hoạt động, khai thác hiệu quả tài sản trong toàn Tổng Công ty.

PVChem dự kiến tăng tỉ lệ chia cổ tức từ 4% lên 4,5%
PVChem nghiêm túc thực hiện quy định 5K trong tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Đặc biệt, PVChem sẽ duy trì và phát triển kinh doanh hóa chất trong ngành, tập trung vào hóa chất lọc dầu, dịch vụ hóa chất khai thác, hóa chất khoan và phân phối kinh doanh các sản phẩm hóa dầu trong nội địa và cả quốc tế.

Bên cạnh đó, PVChem sẽ tích cực nghiên cứu sản xuất các dòng sản phẩm mới có hiệu quả kinh tế làm nền tảng cho sự phát triển bền vững lâu dài, các dự án mới phù hợp với định hướng phát triển của Tổng Công ty nhằm nâng cao tỷ trọng lĩnh vực sản xuất.

Đại hội đã bỏ phiếu thống nhất bầu bổ sung 01 Ủy viên HĐQT PVChem nhiệm kỳ 2020-2025 là ông Phan Công Thành - Tổng giám đốc cũng là người đại diện vốn của Petrovietnam tại PVChem.

PVChem sẽ tiến hành chia cổ tức bằng tiền mặt cho các cổ đông khoảng 21,375 tỷ đồng (tương đương 4,5%) từ lợi nhuận sau thuế năm 2020, dự kiến năm 2021 sẽ chia cổ tức bằng 2,5%/mệnh giá cổ phiếu.

Thành Công

PVChem đã hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2020 và các chỉ tiêu tài chính quan trọng đã được ĐHĐCĐ thông qua với tổng doanh thu 2.202,4 tỷ đồng, đạt 128% kế hoạch; tổng lợi nhuận trước thuế 32,53 tỷ đồng, đạt 234% kế hoạch; nộp Ngân sách Nhà nước 117,7 tỷ đồng, đạt 168% kế hoạch; tỷ lệ trả cổ tức dự kiến tăng từ 4% lên 4,5%.
Quyết tâm phòng, chống Covid-19 trong tình hình bùng phát dịch bệnhQuyết tâm phòng, chống Covid-19 trong tình hình bùng phát dịch bệnh
Petrovietnam đã chuyển 400 tỷ đồng đến Quỹ vắc-xin phòng, chống Covid – 19Petrovietnam đã chuyển 400 tỷ đồng đến Quỹ vắc-xin phòng, chống Covid – 19
Petrovietnam: Kiểm soát tốt dịch bệnh, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu SXKD 5 tháng 2021Petrovietnam: Kiểm soát tốt dịch bệnh, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu SXKD 5 tháng 2021
Trong quá trình xây dựng, phát triển, Petrovietnam luôn nhận được sự đồng hành, hỗ trợ của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thanh HóaTrong quá trình xây dựng, phát triển, Petrovietnam luôn nhận được sự đồng hành, hỗ trợ của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thanh Hóa

DMCA.com Protection Status