PVChem (PVC) chuẩn bị trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông

15:16 | 29/11/2022

|
(PetroTimes) - Tổng Công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP (PVChem, mã chứng khoán: PVC) vừa thông báo về ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2021 bằng tiền là ngày 8/12/2022, ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 7/12/2022.

Theo đó, PVChem sẽ trả cổ tức năm 2021 bằng tiền cho cổ đông với tỷ lệ 2,3%/vốn điều lệ (01 cổ phiếu được nhận 230 đồng). Thời gian thực hiện là ngày 22/12/2022. Với 50 triệu cổ phiếu đang lưu hành, dự kiến PVChem sẽ chi hơn 11,5 tỷ đồng để trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông.

Năm 2022, PVChem đặt mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất 2.400 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 39 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 27 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2022, PVChem đạt doanh thu 1.983 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 16,6 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 10,6 tỷ đồng.

PVChem thông báo trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông
PVChem chuẩn bị trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông

Trong tháng 11, PVChem đã thành lập Công ty TNHH Dịch vụ Hóa chất Dầu khí (PVChem-CS) có trụ sở tại TP HCM, vốn điệu lệ là 125 tỷ đồng. PVChem cũng cho biết kế hoạch sẽ tăng vốn điều lệ cho Công ty TNHH PVChem – Tech (PVChem –Tech) từ 30 tỷ đồng lên 120 tỷ đồng và tăng vốn điều lệ từ 90 tỷ đồng lên 120 tỷ đồng cho Công ty TNHH Dung dịch khoan và Dịch vụ Dầu khí (DMC). Thời gian thực hiện tăng vốn điều lệ cho hai công ty trên dự kiến là trong năm 2023.

Mai Phương

Người lao động PVChem “Cùng hành động để bảo tồn thiên nhiên, điều hòa khí hậu, giảm thiểu ô nhiễm”Người lao động PVChem “Cùng hành động để bảo tồn thiên nhiên, điều hòa khí hậu, giảm thiểu ô nhiễm”
PVChem làm việc với PVChem - Tech và Microsoft Việt Nam về chuyển đổi sốPVChem làm việc với PVChem - Tech và Microsoft Việt Nam về chuyển đổi số
PVChem phát huy bản sắc nhân văn của doanh nghiệp dầu khíPVChem phát huy bản sắc nhân văn của doanh nghiệp dầu khí
PVChem sẽ tăng vốn điều lệ cho PVChem -Tech và DMCPVChem sẽ tăng vốn điều lệ cho PVChem -Tech và DMC
PVChem thành lập Công ty TNHH Dịch vụ Hóa chất Dầu khíPVChem thành lập Công ty TNHH Dịch vụ Hóa chất Dầu khí

DMCA.com Protection Status