PVE tập trung cho dự án trọng điểm

07:00 | 20/03/2017

|
Vượt lên những khó khăn do giá dầu giảm sâu, các dự án khai thác vẫn chưa được triển khai khiến nguồn công việc trong lĩnh vực tư vấn thiết kế bị thiếu hụt. Nhưng Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí - CTCP (PVE) với sự đoàn kết, nỗ lực đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đề ra đang tích cực thực hiện các mục tiêu đưa hoạt động sản xuất kinh doanh tiến ra nước ngoài.

Tích cực chuẩn bị

Trong năm 2017, lãnh đạo PVE đề ra nhiệm vụ trọng tâm là tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm. Bám sát, theo dõi thông tin triển khai các dự án trong ngành, đồng thời tăng cường theo đuổi các dự án ngoài ngành, ở nước ngoài nhiều tiềm năng và tổ chức tiếp thị - đấu thầu kịp thời, có hiệu quả nhằm đảm bảo đủ nguồn công việc thực hiện.

Tăng cường chỉ đạo thực hiện các dự án trọng điểm của PVE trong năm 2017 đảm bảo chất lượng, tiến độ và hiệu quả cao nhất, trong đó tập trung tối đa mọi nguồn lực đảm bảo thực hiện hiệu quả các gói thầu thuộc Dự án Nhà máy Lọc dầu Rapid - Malaysia.

pve tap trung cho du an trong diem
PVE tham gia nhiều hạng mục ở Dự án Đường ống dẫn khí PM3 - Cà Mau

Chủ động triển khai các khóa đào tạo chuyên sâu về tư vấn thiết kế và quản lý dự án nhằm thực hiện thành công Đề án đào tạo chuyên sâu đã được Tập đoàn phê duyệt. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học và ứng dụng các công nghệ tiên tiến của ngành Dầu khí vào các hoạt động sản xuất kinh doanh của PVE.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng văn hóa PVE để tạo động lực làm việc cho toàn thể CBCNV PVE, trong đó tập trung vào các ban dự án Rapid, Malaysia. Đồng thời xây dựng phương án điều phối, luân chuyển cán bộ, kỹ sư một cách phù hợp để tham gia thực hiện các dự án của PVE đang triển khai như Rapid, Malaysia và các dự án khác, đi tham quan thực tế tại các dự án của các đơn vị trong Tập đoàn để nâng cao năng lực và kinh nghiệm thực tế. Quyết liệt triển khai thực hiện đề án đào tạo chuyên sâu kỹ sư tư vấn thiết kế và quản lý dự án đã được Tập đoàn phê duyệt thông qua việc rà soát, lựa chọn chương trình đào tạo phù hợp.

Đẩy mạnh thanh quyết toán, quyết liệt trong công tác thu hồi công nợ, tiếp tục tiết giảm và tối ưu hóa chi phí trong hoạt động sản xuất kinh doanh; tăng cường kiểm tra, giám sát công tác quản lý chi phí của các dự án và chỉ đạo hoạt động kinh doanh để tăng hiệu quả vốn đầu tư tại các công ty thành viên.

Để thực hiện được những mục tiêu đề ra, ông Đỗ Văn Thanh, Tổng giám đốc PVE đã đưa ra các giải pháp quyết liệt, áp dụng đến toàn thể CBCNV PVE. Cụ thể, tiếp tục rà soát, đánh giá năng lực quản lý, lãnh đạo của các bộ quản lý các cấp, làm cơ sở bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ quản lý, lãnh đạo đạt hiệu quả và làm cơ sở cho việc đào tạo, bồi dưỡng phát triển đội ngũ lãnh đạo kế cận.

Thường xuyên kiểm tra, kiểm soát tiến độ và chất lượng sản phẩm dịch vụ đáp ứng yêu cầu của Chủ đầu tư, Tổng thầu; tăng cường công tác quản trị rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác quản lý chi phí các dự án trọng điểm.

Chủ động trong việc tìm kiếm, tiếp cận lực lượng nhân sự chất lượng cao để tuyển dụng bổ sung, thay thế cho các ban chức năng theo kế hoạch đề ra, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các ban dự án để đẩy mạnh công tác tuyển dụng kỹ sư nhằm đảm bảo nguồn lực chủ chốt thực hiện các dự án trọng điểm.

Bổ sung các trang thiết bị, phần mềm thiết kế nhằm đảm bảo thực hiện đạt chất lượng, tiến độ các dự án và đủ năng lực tự thực hiện tất cả các hạng mục liên quan tư vấn thiết kế. Bổ sung nhân sự quản lý các hoạt động khoa học công nghệ và đẩy mạnh công tác nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ ngành Dầu khí tiên tiến trên thế giới vào các hoạt động sản xuất kinh doanh của PVE cũng như tham gia tư vấn, phản biện cho các dự án của đối tác cũng như của Tập đoàn. Hoàn thành công tác xây dựng và áp dụng thành công hệ thống quản lý tài liệu điện tử EDMS phục vụ công tác tư vấn thiết kế, quản lý dự án, chào thầu/đấu thầu… theo hướng chuyên nghiệp.

Vượt qua thách thức

Tình hình kinh tế trong nước năm 2016 tiếp tục đối mặt khó khăn, các dự án khai thác chưa được triển khai, ảnh hưởng lớn đến nguồn công việc thuộc các lĩnh vực hoạt động của PVE và các đơn vị thành viên. Khối lượng công việc liên quan đến lĩnh vực cung cấp dịch vụ trong ngành Dầu khí của PVE đang suy giảm mạnh do hầu hết chủ đầu tư hiện nay vẫn chưa đưa ra tiêu chí cụ thể để hỗ trợ sử dụng dịch vụ của PVE, mặc dù PVE có đủ năng lực cung cấp các dịch vụ này. Các đơn vị cung cấp dịch vụ dầu khí trong và ngoài nước bị thiếu việc nghiêm trọng dẫn đến tình trạng cạnh tranh khốc liệt, giá thành dịch vụ giảm đến mức khó lường…

Tuy nhiên, với sự nỗ lực, quyết tâm của tập thể lãnh đạo và cán bộ, nhân viên (CBNV) PVE trong suốt năm qua, PVE đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Sản lượng đạt 137% kế hoạch năm; doanh thu hợp nhất đạt 139% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 100% kế hoạch năm.

Trong đó, Công ty Mẹ hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Tổng doanh thu đạt 187% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế đạt 100% kế hoạch. Các công ty thành viên cũng đều hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra từ 104% đến 175% kế hoạch doanh thu.

PVE đã thực hiện tốt công tác tái cơ cấu tổng công ty, như tăng cường công tác đánh giá thực trạng nguồn nhân lực, tiếp tục triển khai xây dựng đề án phát triển đội ngũ cán bộ chủ chốt của PVE giai đoạn 2016-2020, định hướng 2030 làm cơ sở cho công tác đào tạo, tuyển dụng bổ sung trong tương lai. Tiếp tục rà soát, đánh giá năng lực quản trị - điều hành của cán bộ quản lý các cấp tổng công ty theo hiệu quả điều hành sản xuất kinh doanh làm cơ sở bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ quản lý đạt hiệu quả và làm cơ sở cho việc đào tạo, tuyển dụng bổ sung, thay thế trong tương lai.

Tại Trung tâm Tư vấn Thiết kế và một số ban chức năng, PVE tập trung xây dựng đội ngũ nhân lực có kinh nghiệm thực tế trên công việc thông qua tuyển dụng bổ sung và sàng lọc nhân lực để điều động tham gia các dự án đang triển khai. Hoàn tất công tác sáp nhập Công ty CP Tư vấn Xây dựng Đầu tư Dầu khí (PCIC) vào Công ty CP Tư vấn Quản lý Dầu khí (PVE-PMC) và đang triển khai mô hình hoạt động của PVE-PMC sau sáp nhập.

Với những thành công bước đầu đó, ông Đỗ Văn Thanh, Tổng giám đốc PVE cho rằng, PVE sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác đánh giá, quy hoạch và phát triển đội ngũ lãnh đạo các cấp, công tác tái cơ cấu các phòng, bộ phận thuộc Trung tâm Tư vấn Thiết kế và các đơn vị thành viên; lập kế hoạch sử dụng nguồn nhân lực đạt hiệu quả, trong đó tiếp tục điều chuyển nhân sự bổ sung cho Dự án Rapid để nâng cao kỹ năng thực tế công việc.

Tiếp tục chủ động tìm kiếm thông tin dự án và bám sát tình hình triển khai các dự án của các đơn vị trong ngành, trong đó tích cực tạo dựng và duy trì mối quan hệ tin cậy với các chủ đầu tư, tổng thầu trong việc sử dụng dịch vụ của PVE. Bổ sung nguồn nhân lực cho công tác tiếp thị ra thị trường các dự án ngoài ngành và ở nước ngoài để tìm kiếm thêm nguồn công việc trong bối cảnh thị trường công việc tư vấn thiết kế tiếp tục suy giảm trong thời gian tới.

Nguyễn Hiển