PVE tự tin ra biển lớn

08:12 | 13/01/2018

|
Với việc thực hiện một số gói thầu dịch vụ kỹ thuật quy mô lớn tại Dự án Nhà máy Lọc dầu Rapid - Malaysia và đội ngũ nhân lực có trình độ cao, năng động, chuyên nghiệp, nhiều kinh nghiệm làm việc trong môi trường quốc tế, đã tạo nền tảng cho Tổng Công ty Tư vấn thiết kế Dầu khí - CTCP (PVE) tự tin vươn ra biển lớn.  

Duy trì tăng trưởng

Ông Đỗ Văn Thanh, Tổng giám đốc PVE, nhấn mạnh, nhìn lại năm 2017, bên cạnh những thuận lợi, PVE gặp không ít khó khăn do nhiều dự án bị dừng/giãn tiến độ, dẫn đến nguồn công việc về lĩnh vực tư vấn thiết kế bị suy giảm trầm trọng; sự cạnh tranh khốc liệt của các đơn vị tư vấn trong ngành, ngoài ngành và nước ngoài. Đặc biệt, nhiều đơn vị dịch vụ dầu khí trong và ngoài nước bị thiếu việc nghiêm trọng, gây nhiều khó khăn cho PVE trong việc tập trung phát triển thế mạnh riêng về lĩnh vực tư vấn thiết kế.

Việc tìm kiếm, tham gia đấu thầu các dự án tại thị trường nước ngoài gặp nhiều thách thức bởi chính sách bảo hộ mạnh mẽ của nước sở tại, sự cạnh tranh của các công ty dịch vụ dầu khí quốc tế và hạn chế trong công tác khảo sát, tìm hiểu cách thức triển khai dự án tại nước ngoài…

pve tu tin ra bien lon
Các kỹ sư PVE làm việc tại Dự án NMLD Rapid - Malaysia

Tuy nhiên, với đội ngũ nhân lực tập trung nhiều kỹ sư tư vấn thiết kế, quản lý dự án có trình độ cao, năng động, chuyên nghiệp và nhiều kinh nghiệm làm việc trong môi trường quốc tế, PVE đã, đang và sẽ thực hiện thành công nhiều gói thầu lớn tại các dự án ở nước ngoài.

Trong năm 2017, vượt qua những khó khăn, PVE đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch về sản lượng và doanh thu. Cụ thể, giá trị sản lượng đạt 1.335 tỉ đồng (110% kế hoạch); tổng doanh thu 1.265 tỉ đồng (115% kế hoạch); nộp ngân sách Nhà nước 54,7 tỉ đồng (108% kế hoạch).

Thực hiện chỉ đạo của PVN về việc rà soát, tiết giảm chi phí, PVE đã quán triệt, phổ biến đến toàn thể CBCNV, triển khai tổ chức thực hiện và đạt được kết quả khả quan: Tiết kiệm 550 triệu đồng chi phí nhiên liệu, nguyên liệu, vật tư thiết bị, năng lượng (110% kế hoạch); tiết giảm chi phí mua mới vật tư thiết bị 600 triệu đồng (120% kế hoạch)…

Năm 2017, công tác tuyển dụng của PVE tập trung chủ yếu phục vụ việc thực hiện các gói thầu tại NMLD Rapid - Malaysia, chủ động triển khai các giải pháp thu hút và giữ chân nguồn nhân lực chất lượng cao. PVE đẩy mạnh tổ chức các khóa đào tạo, bao gồm đào tạo chuyên sâu theo đề án PVN phê duyệt và đào tạo nội bộ. Ngoài ra, PVE còn chú trọng nâng cao trình độ ngoại ngữ, tổ chức kiểm tra định kỳ để đáp ứng yêu cầu công việc và xu thế hội nhập của tổng công ty.

Cùng với hoạt động kinh doanh, công tác an sinh xã hội và hoạt động của các tổ chức đoàn thể được PVE thực hiện tốt, với nhiều chương trình ý nghĩa, thiết thực, góp phần xây dựng văn hóa doanh nghiệp ấn tượng, tạo tinh thần làm việc phấn khởi, mang lại hiệu quả cao trong công việc, duy trì tốc độ tăng trưởng của tổng công ty và tạo nền tảng để PVE vươn tới những mục tiêu cao hơn trong chiến lược phát triển của mình.

Tập trung phát triển nguồn nhân lực

Bước vào năm 2018, PVE tập trung mọi nguồn lực tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) có hiệu quả, quyết liệt theo đuổi việc thực hiện các dự án trọng điểm, bảo đảm tiến độ, an toàn và chất lượng cao nhất, trong đó tập trung thực hiện hiệu quả các gói thầu thuộc Dự án Nhà máy Lọc dầu (NMLD) Rapid - Malaysia.

Năm 2018, PVE định hướng tập trung cho công tác tiếp thị, phát triển thị trường, bám sát các dự án trong ngành, đồng thời tăng cường theo đuổi các dự án ngoài ngành, ở thị trường nước ngoài.

Năm 2018, PVE định hướng tập trung cho công tác tiếp thị, phát triển thị trường, bám sát các dự án trong ngành, đồng thời tăng cường theo đuổi các dự án ngoài ngành, ở thị trường nước ngoài; thực hiện công tác quản trị tài chính hiệu quả, xây dựng kế hoạch tài chính tổng thể và chi tiết từng giai đoạn để kiểm soát chặt chẽ dòng tiền và tối ưu hóa phương án sử dụng vốn...

Lãnh đạo PVE nhận thức rằng, nếu không tự cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ thì không thể tồn tại và phát triển bền vững, đặc biệt phải có những người lao động giỏi. Với PVE, điều này lại càng quan trọng hơn khi hoạt động trong lĩnh vực tư vấn, thiết kế cần nhiều chất xám. Do đó, đầu tư cho con người luôn là ưu tiên hàng đầu của PVE.

Tổng công ty thường xuyên rà soát, đánh giá công tác quản lý, điều hành của đội ngũ lãnh đạo các cấp; triển khai các biện pháp nâng cao chất lượng và phát triển nguồn nhân lực, rà soát và tái cơ cấu nguồn nhân lực của PVE và các đơn vị thành viên, thực hiện các giải pháp đào tạo nội bộ/trên thực tế dự án, đào tạo nâng cao trình độ tiếng Anh cho toàn thể CBCNV; tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng văn hóa PVE để tạo động lực làm việc, gắn bó lâu dài cho toàn thể CBCNV, trong đó tập trung vào các ban thuộc dự án Rapid - Malaysia.

Nguyễn Hiển