PVEP đồng hành cùng diễn đàn “Chuyển đổi số trong doanh nghiệp: Tư duy và hành động mới”

20:17 | 28/12/2022

6,978 lượt xem
|
(PetroTimes) - Ngày 28/12, tại Hà Nội, dưới sự chỉ đạo của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp phối hợp với Viện Tin học Doanh nghiệp tổ chức diễn đàn “Chuyển đổi số trong doanh nghiệp: Tư duy và hành động mới”. Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) đồng hành cùng diễn đàn.
PVEP đồng hành cùng diễn đàn “Chuyển đổi số trong doanh nghiệp: Tư duy và hành động mới”

Tại diễn đàn, Phó Chủ tịch VCCI Hoàng Quang Phòng cho biết, Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã nhấn mạnh yêu cầu cấp bách để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số. Cùng với đó, Chính phủ cũng đã ban hành Quyết định số 749/QĐ-TTg phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Năm 2022 và những năm tiếp theo sẽ là giai đoạn thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số ở mọi ngành, mọi cấp, trên phạm vi toàn quốc, toàn dân và toàn diện.

Theo Phó Chủ tịch VCCI Hoàng Quang Phòng, trong những năm qua cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đã đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi số thực sự mang đến những hiệu quả đáng ghi nhận cho mọi hoạt động trong doanh nghiệp từ quản lý, điều hành đến kinh doanh, nghiên cứu và phát triển. Quá trình chuyển đổi số thành công sẽ hỗ trợ doanh nghiệp cắt giảm các chi phí vận hành, tiếp cận được nhiều khách hàng, tăng trưởng bền vững.

Các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt doanh nghiệp vừa và nhỏ đã quan tâm đến chuyển đổi số, nhiều doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi số và đạt được nhiều thành công. Tuy nhiên, thực tế một số lượng lớn các doanh nghiệp chưa thực sự quan tâm đến chiều sâu trong chuyển đổi số. Chiều sâu của chuyển đổi số là đánh giá mức độ chuyển đổi số của doanh nghiệp chi tiết theo tiêu chí khoa học, rõ ràng từ đó có những thay đổi, chiến lược, kế hoạch phát triển phù hợp.

PVEP đồng hành cùng diễn đàn “Chuyển đổi số trong doanh nghiệp: Tư duy và hành động mới”
Toàn cảnh diễn đàn

Về mặt chính sách vẫn còn tồn tại những vướng mắc khi áp dụng trong thực tế. Theo ông Nguyễn Trọng Đường – Chuyên gia chuyển đổi số (Bộ Thông tin và Truyền thông), trong việc triển khai hỗ trợ ứng dụng công nghệ số, hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp vẫn còn khó khăn trong việc phân định rõ nguồn vốn doanh nghiệp phải đóng góp và nguồn vốn Nhà nước hỗ trợ trong thủ tục lập và thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ. Các doanh nghiệp vẫn phải thực hiện rất nhiều thủ tục, chứng từ rườm rà, phức tạp để nhận được phần kinh phí hỗ trợ của nhà nước, trong khi số kinh phí hỗ trợ này cũng không nhiều.

Kinh phí từ ngân sách nhà nước cho các chương trình, kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số vẫn còn khá hạn chế. Trong khi việc huy động nguồn lực từ các tổ chức trong và ngoái nước hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa đang triển khai phân tán, manh mún...

PVEP đồng hành cùng diễn đàn “Chuyển đổi số trong doanh nghiệp: Tư duy và hành động mới”
Trao chứng nhận Top Doanh nghiệp nền tảng số tiêu biểu 2022; Top Doanh nghiệp chuyển đổi số tiêu biểu 2022

Tại diễn đàn, các chuyên gia và doanh nghiệp sẽ cùng thảo luận về những cơ hội và thách thức của doanh nghiệp khi đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi số hướng tới đổi mới sáng tạo và phát triển xanh, những khuyến nghị đối với doanh nghiệp trong việc ứng dụng chuyển đổi số nhằm phát triển thương mại điện tử... Đồng thời, các doanh nghiệp sẽ chia sẻ những kinh nghiệm khi triển khai chuyển đổi số tại chính doanh nghiệp mình như: Xu thế mới và các vấn đề chính sách, nguồn lực, nhân lực để thúc đẩy chuyển đổi số; về lựa chọn cách đi của doanh nghiệp khi chuyển đổi số…

Trong khuôn khổ diễn đàn, Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp phối hợp với các chuyên gia chuyển đổi số của Bộ Thông tin Truyền thông và Viện Tin học Doanh nghiệp đã công bố và trao chứng nhận Doanh nghiệp nền tảng số và Doanh nghiệp chuyển đổi số tiêu biểu năm 2022.

N.H

Chuyển đổi số - Nền tảng phát triển bền vững của PetrovietnamChuyển đổi số - Nền tảng phát triển bền vững của Petrovietnam
Trao giải cuộc thi online “Tìm hiểu kiến thức về Chuyển đổi số” và trao thưởng tập thể và cá nhân làm tốt 5S năm 2022Trao giải cuộc thi online “Tìm hiểu kiến thức về Chuyển đổi số” và trao thưởng tập thể và cá nhân làm tốt 5S năm 2022
Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng: “Chuyển đổi số là xu thế tất yếu không ai đứng ngoài cuộc”Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng: “Chuyển đổi số là xu thế tất yếu không ai đứng ngoài cuộc”
Nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng trong bối cảnh chuyển đổi sốNghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng trong bối cảnh chuyển đổi số
Phải có tư duy đột phá, tầm nhìn chiến lược trong chuyển đổi sốPhải có tư duy đột phá, tầm nhìn chiến lược trong chuyển đổi số
Đoàn Thanh niên Vietsovpetro tổ chức khóa đào tạo “Nâng cao nhận thức về chuyển đổi số trong ngành Dầu khí”Đoàn Thanh niên Vietsovpetro tổ chức khóa đào tạo “Nâng cao nhận thức về chuyển đổi số trong ngành Dầu khí”

DMCA.com Protection Status