PVEP hoàn thành kế hoạch nộp NSNN năm 2021

10:17 | 09/09/2021

4,238 lượt xem
|
(PetroTimes) - Trong tháng 8/2021, Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) tiếp tục tập trung triển khai công tác phòng chống dịch, nỗ lực duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh an toàn, ổn định, hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng khai thác dầu khí.

Cụ thể, sản lượng khai thác trong tháng 8 đạt 0,31 triệu tấn quy dầu, bằng 119% kế hoạch tháng. Trong đó, khai thác dầu và condensate là 0,22 triệu tấn, đạt 112% kế hoạch; khí xuất là 91 triệu m3, đạt 141% kế hoạch. Tính chung 8 tháng, sản lượng khai thác dầu khí của PVEP đạt 2,38 triệu tấn quy dầu, vượt 5% kế hoạch 8 tháng. Phần lớn các mỏ trong nước khai thác ổn định với lưu lượng cao hơn dự kiến như cụm mỏ Sư Tử, Tê Giác Trắng, Đại Hùng, Cá Ngừ Vàng, Cá Tầm…

Cùng với việc hoàn thành kế hoạch sản lượng và việc giá dầu ổn định, PVEP đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu tài chính trong tháng 8/2021 đề ra. Tổng doanh thu trong tháng 8 là 2.643 tỷ đồng, lũy kế 8 tháng là 19.930 tỷ đồng, đạt 150% kế hoạch 8 tháng và 99,7% kế hoạch năm. Trong tháng 8, PVEP đã nộp NSNN 702 tỷ đồng. Tính chung 8 tháng, PVEP đã nộp NSNN 5.164 tỷ đồng, bằng 61% kế hoạch 8 tháng và vượt 7% kế hoạch năm. Bên cạnh đó, các hạng mục công việc thăm dò/phát triển tiếp tục được thực hiện, đảm bảo các thủ tục pháp lý đầu tư cũng như an toàn trong phạm vi tài chính - thu xếp vốn của Tổng Công ty.

1250-122852802-3440513412696244-6845240307648132734-o
Giàn khai thác tại mỏ Cá Tầm

Công tác chỉ đạo phòng chống Covid-19 là nội dung thường trực bên cạnh hoạt động điều hành, đảm bảo ổn định sản xuất kinh doanh của PVEP. Trong tháng 8, PVEP tiếp tục thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, Tập đoàn và Tổng Công ty nhằm đảm bảo an toàn cho các công trình/dự án cũng như người lao động. Đồng thời, thực hiện định kỳ gửi báo cáo hàng tuần và đột xuất lên Tập đoàn liên quan tới công tác phòng, chống dịch Covid-9 của PVEP, các đơn vị, dự án trực thuộc. Ngoài ra, PVEP thường xuyên cập nhật tình hình dịch bệnh Covid-19 và các khuyến cáo hàng ngày và hàng tuần đến CBNV-NLĐ.

PVEP đã phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương, Petrovietnam cùng các đơn vị thành viên của Tập đoàn triển khai tiêm vắc-xin cho toàn bộ cán bộ, nhân viên, người lao động của Tổng Công ty. Tính đến tháng 8, hơn 86% cán bộ, nhân viên, người lao động PVEP đã được tiêm ít nhất 1 mũi vắc-xin. Đặc biệt, tất cả cán bộ biệt phái tại các dự án nước ngoài đã được tiêm ít nhất 1 mũi vắc-xin. Bên cạnh đó, PVEP thường xuyên tổ chức các buổi tư vấn trực tuyến của bác sĩ cho cán bộ, người lao động và tăng cường công tác phòng chống dịch cho các cán bộ, người lao động tại các dự án, công trình.

Trong thời gian tới, ảnh hưởng của của dịch bệnh Covid-19 sẽ tiếp tục dẫn tới thời gian triển khai công việc của các dự án dầu khí của PVEP bị kéo dài do cách ly, tiến độ các công việc bị chậm, trì hoãn, tạm dừng. Ngoài ra, PVEP còn phải tiếp tục đối diện với nhiều khó khăn do các biến động khó lường của giá dầu cũng như thách thức trong kiểm soát tiến độ các dự án trọng điểm; việc xử lý các vấn đề tồn đọng phức tạp cả về pháp lý, chuyên môn, thủ tục.

Trước tình hình đó, PVEP tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp tổng thể để đạt và vượt kế hoạch SXKD tháng 9 và cả năm 2021. Duy trì vận hành thiết bị khai thác ổn định với uptime trên 95%, giữ nhịp độ sản xuất, đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản lượng khai thác năm 2021. Cùng với đó, tiếp tục thực hiện các mục tiêu tối ưu đầu tư/chi phí, đảm bảo cân đối dòng tiền làm nền tảng cho phát triển dài hạn. Chủ động xây dựng và thực hiện đồng bộ các giải pháp tài chính, kế hoạch huy động nguồn vốn, cân đối đủ vốn kịp thời cho nhu cầu đầu tư, sản xuất kinh doanh.

Lô 01 & 02: Thành quả 30 năm khai thácLô 01 & 02: Thành quả 30 năm khai thác
Duy trì Duy trì "mục tiêu kép", PVEP vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch tháng 7
PVEP đề cao trách nhiệm xã hội, chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19PVEP đề cao trách nhiệm xã hội, chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19
6 tháng đầu năm 2021: Đảm bảo an toàn hoạt động, PVEP hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu tài chính quan trọng6 tháng đầu năm 2021: Đảm bảo an toàn hoạt động, PVEP hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu tài chính quan trọng

Khánh An

DMCA.com Protection Status