PVEP hoàn thành sản lượng khai thác, sản xuất an toàn trong 9 tháng đầu năm 2020

12:48 | 10/10/2020

|
Ngày 09/10, tại Bà Rịa - Vũng Tàu, Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ kế hoạch 3 tháng cuối năm 2020.
2329mg-7242
Hội nghị sơ kết công tác 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ kế hoạch 3 tháng cuối năm 2020 của PVEP

Hội nghị được chủ trì bởi Chủ tịch HĐTV PVEP Trần Hồng Nam; Tổng Giám đốc PVEP Trần Quốc Việt, Phó Tổng Giám đốc PVEP Nguyễn Thiện Bảo. Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo trong HĐTV, Ban Tổng Giám đốc, lãnh đạo và đại biểu từ các Ban chuyên môn, các chi nhánh, đơn vị thành viên, liên doanh thuộc PVEP.

Báo cáo của PVEP cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2020, trước tác động kép nghiêm trọng của đại dịch Covid-19 và giá dầu giảm sốc đến hoạt động SXKD, PVEP đã cùng với Người điều hành tại các Đơn vị/dự án phối hợp chặt chẽ tìm các giải pháp ứng phó cốt yếu, kịp thời đưa ra các nhóm giải pháp tổng thể của PVEP gồm: tối ưu sản lượng khai thác; tiết giảm chi phí – giảm đơn giá khai thác; điều chỉnh/giãn tiến độ đầu tư; các giải pháp tài chính, giúp đảm bảo sự tồn tại của PVEP và duy trì hoạt động của các dự án một cách tối ưu nhất.

1902mg-7223
Đoàn Chủ tịch hội nghị

Kết quả, hoạt động sản xuất của PVEP được đảm bảo liên tục, an toàn tuyệt đối, sản lượng khai thác dầu và quy dầu vượt mức kế hoạch được giao; việc triển khai các nhóm giải pháp ứng phó đã đạt được các kết quả bước đầu, phần nào hỗ trợ PVEP đảm bảo dòng tiền và chỉ tiêu tài chính so với kịch bản ban đầu.

Cụ thể, sản lượng khai thác của PVEP trong 9 tháng đầu năm đạt 2,88 triệu tấn quy dầu, ước đạt 101% kế hoạch 9 tháng và 76% kế hoạch năm; Tổng doanh thu ước tính 15,8 nghìn tỷ đồng, đạt 71% kế hoạch 9 tháng đầu năm và đạt 53% kế hoạch năm; Lợi nhuận trước thuế ước tính 80 tỷ đồng; Nộp ngân sách Nhà nước là 4,8 nghìn tỷ đồng, đạt 68% kế hoạch 9 tháng đầu năm và 51% kế hoạch năm.

Trong 3 tháng cuối năm, sản lượng khai thác của PVEP ước đạt 0,85 triệu tấn quy dầu. Trong đó, khai thác dầu: 0,58 triệu tấn và khí xuất: 266 triệu m3.

PVEP hoàn thành sản lượng khai thác, sản xuất an toàn trong 9 tháng đầu năm 2020
2246mg-7215
PVEP hoàn thành sản lượng khai thác, sản xuất an toàn trong 9 tháng đầu năm 2020
Lãnh đạo các Ban chuyên môn và các đơn vị thành viên, liên doanh của PVEP trình bày ý kiến, tham luận tại hội nghị

Trong thời gian tới, PVEP vẫn tiếp tục phải đối diện với những thách thức từ tác động kép của đại dịch Covid-19 và giá dầu tiếp tục ở mức thấp; từ đó ảnh hưởng tiêu cực, trực tiếp đến các chỉ tiêu sản xuất, tài chính và dòng tiền của PVEP. Do đó, để tiếp tục duy trì ổn định hoạt động SXKD, PVEP đã kiến nghị với PVN hỗ trợ xử lý các nội dung liên quan đến điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch đầu tư, tài chính năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021; Quy chế tài chính sửa đổi của PVEP...

Tại hội nghị, lãnh đạo các Ban chuyên môn và các đơn vị thành viên, liên doanh của PVEP đã trình bày tham luận về hoạt động SXKD 9 tháng đầu năm 2020, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm cũng như kế hoạch năm 2021; những khó khăn, vướng mắc và những đề xuất, kiến nghị với Tổng Công ty.

PVEP hoàn thành sản lượng khai thác, sản xuất an toàn trong 9 tháng đầu năm 2020
Tiến sỹ Trần Hồng Nam – Chủ tịch HĐTV PVEP phát biểu tại Hội nghị
PVEP hoàn thành sản lượng khai thác, sản xuất an toàn trong 9 tháng đầu năm 2020
Tiến sỹ Trần Quốc Việt – Tổng Giám đốc PVEP phát biểu

Lãnh đạo PVEP đã trả lời, giải đáp chi tiết đối với từng vướng mắc, kiến nghị và qua đó làm sáng tỏ nhiều vấn đề đang tồn tại, cũng như vạch ra những kế hoạch, định hướng để PVEP nói chung và từng đơn vị thành viên nói riêng hoạt động hiệu quả trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, Tiến sỹ Trần Hồng Nam - Chủ tịch HĐTV, Tiến sỹ Trần Quốc Việt - Tổng Giám đốc ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của tập thể CBCNV PVEP trong giai đoạn vừa qua. Mặc dù có một số chỉ tiêu chưa đạt được nhưng khi đặt kết quả 9 tháng trong bối cảnh khó khăn, khủng hoảng kép thì cho thấy cả một sự cố gắng vượt bậc của tập thể PVEP.

2339mg-7246
Lãnh đạo PVEP trao khen thưởng của Công đoàn cho các cá nhân có sáng kiến tiêu biểu

Về kế hoạch, nhiệm vụ thời gian tới, Chủ tịch HĐTV Trần Hồng Nam đặc biệt lưu ý tới các Ban, Chi nhánh, Đơn vị một số vấn đề như: công tác triển khai các giải pháp, tối ưu về công việc, chi phí và con người; về các giải pháp đối với các FPSO và FSO; vấn đề quản trị, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực… Lãnh đạo PVEP cũng kêu gọi tập thể CBCNV PVEP tập trung thực hiện mục tiêu trước mắt là phải nỗ lực, vượt mọi khó khăn hoàn thành kế hoạch sản lượng khai thác năm 2020 như Tập đoàn giao phó.

L.Trúc

PVEP tổ chức Hội thảo chiến lược TKTD 2021-2030 và định hướng đến 2045 PVEP tổ chức Hội thảo chiến lược TKTD 2021-2030 và định hướng đến 2045
Đại Hùng 01 hoàn thành bảo dưỡng tại DQS Đại Hùng 01 hoàn thành bảo dưỡng tại DQS
PVEP tập trung đàm phán hợp đồng dịch vụ dầu khí trong tình hình mới PVEP tập trung đàm phán hợp đồng dịch vụ dầu khí trong tình hình mới
PVEP thúc đẩy các giải pháp hoàn thành kế hoạch sản lượng khai thác năm 2020 PVEP thúc đẩy các giải pháp hoàn thành kế hoạch sản lượng khai thác năm 2020