PVEP: Tổ chức thành công Đại hội Chi bộ Ban QLDA nhiệm kỳ 2020 - 2022

19:16 | 16/03/2020

|
Ngày 12/3, tại Hà Nội, Chi bộ Ban Quản lý Dự án (QLDA) – Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Trần Quốc Việt, Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc PVEP; đồng chí Hoàng Ngọc Trung, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Tổng giám đốc PVEP cùng các đồng chí lãnh đạo PVEP, đại diện các Chi/Đảng bộ trực thuộc Tổng Công ty.

Đại hội Chi bộ QLDA nhiệm kỳ 2020 – 2022 là đại hội điểm được Đảng bộ PVEP lựa chọn tổ chức nhằm rút kinh nghiệm cho các Đại hội Chi/Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Tổng Công ty. Đại hội được tiến hành với sự tham gia của 40/42 đảng viên Chi bộ, do điều kiện công tác và thực hiện nghiêm túc chủ trương phòng, chống dịch của Tổng Công ty, Đại hội được tổ chức trực tuyến tại 2 điểm cầu Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh.

Đại hội đã tiến hành thảo luận, góp ý kiến vào các Dự thảo Báo cáo chính trị của Chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020 trình Đại hội và Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của chi ủy nhiệm kỳ 2017 – 2020. Về cơ bản, trong nhiệm kỳ 2017 – 2020 vừa qua, Chi bộ QLDA đã thực hiện và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, cả từ công tác chính trị tư tưởng, xây dựng Đảng đến công tác chuyên môn, được Đảng bộ PVEP đánh giá là Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được lựa chọn để tổ chức đại hội điểm lần này.

Cũng tại Đại hội, các đại biểu tham dự đã thảo luận, trao đổi về phương hướng nhiệm vụ của Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022. Theo đó, mục tiêu trước mặt của Chi bộ là đảm bảo việc triển khai chương trình công tác và ngân sách (CTCT&NS) các dự án dầu khí phải được thực hiện tối ưu triệt để để bảo đảm hoạt động sản xuất kinh doanh của PVEP được duy trì và ổn định trong giai đoạn giá dầu thấp.

pvep to chuc thanh cong dai hoi chi bo ban qlda nhiem ky 2020 2022
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Chi ủy Ban QLDA nhiệm kỳ 2020 - 2022

Bên cạnh đó, tổ chức xây dựng/xét duyệt CTCT&NS hàng năm của các dự án đúng thời hạn, có chất lượng với khối lượng công việc và đơn giá/giá trị hợp lý đảm bảo bám sát biến động của giá dầu, hiệu quả kinh tế, phù hợp với cơ cấu đầu tư, khả năng thu xếp vốn trong ngắn/dài hạn của Tổng Công ty và đảm bảo tuân thủ các quy định pháp lý hiện hành.

Quản lý giám sát tình hình triển khai của Dự án theo CTCT&NS đã được phê duyệt, giúp nhận diện các vấn đề/bất cập và kịp thời chấn chỉnh, giải quyết các vướng mắc khó khăn, ngày càng hoàn thiện/nâng cao hiệu quả công tác quản lý điều hành Dự án. Thực hiện tốt vai trò tham mưu, giúp việc cho lãnh đạo Tổng Công ty trong quá trình thẩm định xem xét và trình duyệt các nội dung liên quan đến công tác đấu thầu các DADK, tổ chức kiểm tra, giám sát công tác đấu thầu và thực hiện hợp đồng thương mại tại Tổng Công ty, các đơn vị thành viên, Công ty Liên doanh/Công ty Điều hành Chung (JOCs) và Nhà Điều hành khác theo kế hoạch được duyệt.

Thường xuyên theo dõi và cập nhật giá dầu thô để có thông tin kịp thời giúp Tổng Công ty có các biện pháp, ứng phó trong các tình huống giá dầu xuống thấp. Hoàn thành tốt công tác thương mại bán dầu, condensate và khí đảm bảo an toàn, hiệu quả theo chỉ tiêu của Tổng Công ty đề ra

Về công tác xây dựng Đảng, Chi bộ tập trung đẩy mạnh công tác quản lý và phân công công tác cho các đảng viên, thực hiện hiệu quả việc đánh giá cán bộ để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cán bộ và sử dụng cán bộ.

Hàng năm phấn đấu Chi bộ tiếp tục đạt danh hiệu Tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, phấn đấu 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Thực hiện tốt các cuộc vận động của Đảng ủy PVEP gắn với với các phong trào thi đua lao động sản xuất trong toàn Ban QLDA và toàn PVEP, các đợt sinh hoạt chính trị nhằm lập thành tích thiết thực chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và của ngành Dầu khí.

Công tác phát triển đảng viên cũng sẽ được đặc biệt coi trọng nhằm gia tăng số lượng đảng viên và sức mạnh của Chi bộ. Phát huy thế mạnh của công tác phát triển Đảng trong nhiệm kỳ 2020-2022, Chi bộ tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền, giác ngộ, hướng dẫn, dìu đắt quần chúng phấn đấu trở thành người Đảng viên. Phấn đấu kết nạp ít nhất 2-3 đảng viên mới. Phân công giúp đỡ và bồi dưỡng thêm các quần chúng ưu tú khác làm cơ sở cho công tác phát triển Đảng trong nhiệm kỳ tới.

pvep to chuc thanh cong dai hoi chi bo ban qlda nhiem ky 2020 2022
Đồng chí Trần Quốc Việt, Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc PVEP phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Trần Quốc Việt - Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc PVEP đã biểu dương và đánh giá cao kết quả của Chi bộ QLDA đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đóng góp vào hoạt động hiệu quả của các dự án dầu khí và thành công chung của Tổng Công ty.

Nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác quản lý dự án đối với sự phát triển của PVEP, đồng chí Trần Quốc Việt yêu cầu Chi bộ QLDA tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra, đặc biệt là triển khai CTCT&NS các dự án dầu khí một cách hiệu quả, đảm bảo ổn định để phát triển trong giai đoạn giá dầu thấp. Đồng thời, đồng chí Trần Quốc Việt cũng đề nghị tập thể cán bộ, đảng viên, nhân viên của Ban QLDA tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được, nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt khó, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020 - 2022.

pvep to chuc thanh cong dai hoi chi bo ban qlda nhiem ky 2020 2022
Đại hội Chi bộ Ban QLDA nhiệm kỳ 2020 - 2022 biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo tại Đại hội
pvep to chuc thanh cong dai hoi chi bo ban qlda nhiem ky 2020 2022
Chi ủy Ban QLDA nhiệm kỳ 2020 - 2022 ra mắt Đại hội

Đại hội đã tiến hành bầu Chi ủy nhiệm kỳ 2020 – 2022 gồm 5 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Trưởng ban QLDA được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Chi bộ Ban QLDA nhiệm kỳ 2020 – 2022. Đại hội cũng tiến hành bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ PVEP, lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 8 đồng chí, 2 đồng chí dự khuyết. Các đại biểu đã biểu quyết, thông qua Nghị quyết Đại hội với tỉ lệ nhất trí cao.

pvep to chuc thanh cong dai hoi chi bo ban qlda nhiem ky 2020 2022Gia tăng trữ lượng dầu khí để đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia
pvep to chuc thanh cong dai hoi chi bo ban qlda nhiem ky 2020 2022PVEP bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc và lãnh đạo các Ban chuyên môn
pvep to chuc thanh cong dai hoi chi bo ban qlda nhiem ky 2020 2022PVEP định hướng phát triển bền vững, đảm bảo an ninh năng lượng cho phát triển đất nước
pvep to chuc thanh cong dai hoi chi bo ban qlda nhiem ky 2020 2022Tháo gỡ các vướng mắc để PVEP đảm bảo chỉ tiêu gia tăng trữ lượng và sản lượng khai thác

Hiền Anh