Tổng giám đốc PVN Lê Mạnh Hùng:

Tháo gỡ các vướng mắc để PVEP đảm bảo chỉ tiêu gia tăng trữ lượng và sản lượng khai thác

12:51 | 06/02/2020

|
Bước vào năm 2020 với những dự báo đầy khó khăn, thách thức, đặc biệt với giá dầu tiềm ẩn nhiều rủi ro, ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động sản xuất kinh doanh, ngay từ cuối năm 2019, Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) đã chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh cụ thể để bám sát chỉ tiêu, kế hoạch được giao. Với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, và trên cơ sở kế hoạch đã được xây dựng, ngay tháng đầu năm 2020, PVEP đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh tháng được Tập đoàn giao.

Cụ thể, sản lượng khai thác của PVEP trong tháng 1/2020 đạt 0,37 triệu tấn quy dầu, tương đương 102% KH tháng, trong đó: dầu và condensate đạt 0,26 triệu tấn, tương đương 104% KH tháng; sản lượng khí xuất đạt 109 triệu m3.

Các mỏ hoàn thành/hoàn thành vượt mức kế hoạch Tập đoàn giao trong tháng 1/2020 gồm: cụm mỏ Sư Tử (Lô 15-1), mỏ Đại Hùng (Lô 05-1(a)), mỏ RĐ-PĐ (Lô 15-2), mỏ Cá Tầm (Lô 09-3/12), Lô 46CN, mỏ Cendor-WD (Lô PM304), mỏ Pirana (Lô 67 Peru).

Cùng với việc hoàn thành các chỉ tiêu sản lượng khai thác, PVEP cũng thực hiện tốt các chỉ tiêu tài chính. Trong đó, tổng doanh thu toàn PVEP đạt 2.243 tỷ đồng; nộp NSNN đạt 759 tỷ đồng.

Trong tháng 1/2020, toàn PVEP duy trì vận hành ổn định, hiệu quả các dự án, không xảy ra tai nạn, sự cốkhiến hoạt động sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng. Đồng thời, theo dõi, hỗ trợ các đơn vị/dự án trong công tác đảm bảo an toàn, sức khỏe, môi trường tiếp tục được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

thao go cac vuong mac de pvep dam bao chi tieu gia tang tru luong va san luong khai thac
Toàn cảnh buổi làm việc của Tổng giám đốc Tập đoàn với PVEP

Về công tác phát triển mỏ, trong tháng 1/2020, PVEP tiếp tục thực hiện các công việc liên quan đến báo cáo phát triển mỏ, phối hợp cùng Nhà Điều hành xem xét phương án phát triển mỏ Sư Tử Trắng pha 2, FDP Pha 2 mỏ Cá Tầm. Đồng thời vận hành hệ thống thiết bị các mỏ ổn định nhằm đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản lượng khai thác và tiếp tục rà soát tối ưu triển khai các dự án phát triển mỏ khác.

Bám sát kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 đã được Tập đoàn phê duyệt, PVEP đã đề ra đồng bộ các giải pháp tiết giảm, cắt giảm chi phí để phù hợp với các chỉ tiêu được phê duyệt. Việc tiết giảm chi phí hoạt động của các dự án là thách thức rất lớn đối với các dự án PVEP tham gia đầu tư. Do đó, trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2020, PVEP tiếp tục quán triệt xuyên suốt từ Tổng công ty xuống dưới các đơn vị/dự án, thực hiện tối đa việc tối ưu, tiết giảm chi phí, tăng cường tự thực hiện một số hạng mục vận hành khai thác. Bên cạnh việc tiết giảm chi phí, PVEP tiếp tục tập trung tăng cường, nâng cao năng suất lao động tại Tổng Công ty cũng như các đơn vị/dự án để mang lại hiệu quả.

thao go cac vuong mac de pvep dam bao chi tieu gia tang tru luong va san luong khai thac
Khai thác dầu khí tại mỏ Tê Giác Trắng

Trong tháng 2, PVEP tập trung, nỗ lực đảm bảo tiến độ, hiệu quả các dự án phát triển. Tiếp tục phấn đấu sản lượng khai thác trong tháng 2/2020 đạt 0,33 triệu tấn quy dầu, trong đó khai thác dầu và condensate dự kiến đạt 0,23 triệu tấn; sản lượng khí xuất dự kiến đạt 103 triệu m3. Cùng với đó, PVEP sẽ tiếp tục rà soát tối ưu triển khai các dự án phát triển mỏ, đảm bảo tiến độ các Dự án có First Oil/First Gas.

Để tiết giảm cho phí cho các hoạt động dịch vụ, PVEP cũng đề nghị Tập đoàn cùng các đơn vị dịch vụ trong ngành (PVD, PV Trans, PTSC, VSP....) tiếp tục trao đổi, hỗ trợ nghiên cứu để đưa ra các giải pháp cụ thể trong bối cảnh hiện nay. Đồng thời, PVEP cũng kiến nghị Tập đoàn sớm phê duyệt đối với các đề xuất đầu tư các dự án dầu khí mà PVEP nhằm đảm bảo các mục tiêu sản lượng khai thác, đặc biệt đảm bảo mục tiêu gia tăng trữ lượng của năm 2020.

Chia sẻ với những khó khăn, vướng mắc của PVEP, ngay trong những ngày đầu năm mới Canh Tý 2020, đoàn công tác của PVN do Tổng giám đốc Lê Mạnh Hùng dẫn đầu đã có buổi làm việc với PVEP. Tại buổi làm việc, Tổng giám đốc Lê Mạnh Hùng cùng lãnh đạo Tập đoàn, các Ban chuyên môn, lãnh đạo PVEP đã cùng trao đổi, làm rõ những khó khăn, vướng mắc ảnh hướng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của PVEP. Tổng giám đốc PVN Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh PVEP là một trong những đơn vị chủ lực của Tập đoàn, việc đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của PVEP nói riêng và các đơn vị E&P (thăm dò, khai thác) sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến việc đảm bảo việc phát triển bền vững của Tập đoàn. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh từ khối E&P sẽ tạo động lực, bàn đạp để Tập đoàn thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của giai đoạn mới.

thao go cac vuong mac de pvep dam bao chi tieu gia tang tru luong va san luong khai thac
Tổng giám đốc PVN Lê Mạnh Hùng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Tổng giám đốc PVN Lê Mạnh Hùng đề nghị PVEP tập trung thực hiện các giải pháp đã đề ra nhằm hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch được giao, chủ động đề xuất các giải pháp điều tiết chi phí hoạt động. Lãnh đạo Tập đoàn cũng cam kết hỗ trợ, tạo điều kiện để PVEP triển khai hoạt động hiệu quả, hướng tới mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tổng giám đốc Lê Mạnh Hùng cũng yêu cầu các Ban chuyên môn hỗ trợ, giúp đỡ PVEP triển khai các nhiệm vụ, từ khâu xây dựng kế hoạch, tháo gỡ các thủ tục liên quan để PVEP sớm đưa các dự án đầu tư vào triển khai đúng kế hoạch, đảm bảo chỉ tiêu gia tăng trữ lượng và sản lượng khai thác.

Thay mặt lãnh đạo PVEP, Chủ tịch HĐTV PVEP Trần Hồng Nam cảm ơn lãnh đạo Tập đoàn đã luôn quan tâm, chỉ đạo sát sao, tạo điều kiện để PVEP triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh được hiệu quả.

Lãnh đạo PVEP mong muốn trong thời gian tới PVN tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ cho PVEP thực hiện nhiệm vụ của mình. Đồng thời, cam kết với lãnh đạo Tập đoàn tuyệt đối hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch, tập trung, chủ động thực hiện các giải pháp đã đề ra, giải quyết khó khăn vướng mắc, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu được giao, trong đó là chỉ tiêu đặc biệt quan trọng là gia tăng trữ lượng.

no luc thao go cac vuong mac cua pvep de dam bao gia tang tru luongLãnh đạo PVEP kiểm tra tình hình, làm việc và chúc Tết tại các dự án dầu khí trên biển
no luc thao go cac vuong mac cua pvep de dam bao gia tang tru luongChủ tịch HĐTV PVEP Trần Hồng Nam làm việc với các Nhà điều hành
no luc thao go cac vuong mac cua pvep de dam bao gia tang tru luongThay đổi để phát triển bền vững
no luc thao go cac vuong mac cua pvep de dam bao gia tang tru luongPVEP tổ chức Hội nghị Tổng kết năm 2019, triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2020
no luc thao go cac vuong mac cua pvep de dam bao gia tang tru luongPVEP về đích sớm kế hoạch sản lượng khai thác trước 12 ngày

Hiền Anh