PVFCCo SE tổ chức thành công phiên họp Đại hội đồng cổ đông 2017

10:40 | 11/04/2017

|
Ngày 10/04, tại TP HCM, Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ (PVFCCo SE) đã tổ chức thành công phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
pvfcco se to chuc thanh cong phien hop dai hoi dong co dong 2017
Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của PVFCCo SE

Tham dự phiên họp, về phía Ban lãnh đạo Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo) có ông Lê Cự Tân - Chủ tịch HĐQT, ông Nguyễn Hồng Vinh - Ủy viên HĐQT, ông Dương Trí Hội - Phó Tổng giám đốc, ông Huỳnh Kim Nhân - Trưởng Ban kiểm soát, đại diện lãnh đạo các Ban. Về phía PVFCCo SE có ông Phạm Hùng - Chủ tịch HĐQT, ông Lê Đức Thuận - Ủy viên HĐQT - Giám đốc, bà Phạm Hoài Hương - Trưởng Ban Kiểm soát, cùng các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát Công ty và đặc biệt là sự hiện diện của các cổ đông, chiếm 99,9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Phiên họp đã nghe trình bày, thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình của Hội đồng quản trị; của Ban Giám đốc về tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017; của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2016 và kế hoạch 2017. Các nội dung, báo cáo đều được thông qua với tỷ lệ biểu quyết cao, thể hiện ý chí quyết tâm cũng như sự ủng hộ, đồng thuận của các cổ đông đối với Công ty.

pvfcco se to chuc thanh cong phien hop dai hoi dong co dong 2017
Ông Lê Cự Tân phát biểu tại phiên họp

Ông Lê Cự Tân - Chủ tịch HĐQT PVFCCo đã biểu dương những thành tích xuất sắc mà PVFCCo SE đã đạt được trong năm 2016, góp phần tích cực vào những thắng lợi chung của Tổng công ty; trong đó có sự đóng góp lớn của các cổ đông và đại lý thuộc hệ thống phân phối của Công ty. Ông Lê Cự Tân đề nghị PVFCCo SE cố gắng vượt qua thử thách, những biến động của thế giới và trong nước, tận dụng lợi thế, nỗ lực phấn đấu hoàn thành vượt mức nhiệm vụ kế hoạch năm 2017 đã đề ra.

Bên cạnh đó, ông Lê Cự Tân cũng đề nghị PVFCCo SE tăng cường công tác quản trị tài chính, dự báo, kiểm soát chặt chẽ tình hình thị trường phân bón trong và ngoài nước để có những kế hoạch SXKD phù hợp nhằm tránh thấp nhất những rủi ro có thể xảy ra.

pvfcco se to chuc thanh cong phien hop dai hoi dong co dong 2017
Ông Phạm Hùng - Chủ tịch HĐQT PVFCCo SE

Đồng thời, ông cũng cam kết PVFCCo sẽ sát cánh, đồng hành và hỗ trợ tối đa để PVFCCo SE phát triển mạnh và bền vững theo chiến lược đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Thay mặt PVFCCo SE, ông Phạm Hùng - Chủ tịch HĐQT PVFCCo SE cam kết sẽ cùng Ban Điều hành và toàn thể CBCNV Công ty nỗ lực hết sức để hoàn thành tốt kế hoạch năm 2017 cũng như những nhiệm vụ chiến lược của Công ty.

V.T