PVN bổ nhiệm lãnh đạo các Ban, Văn phòng Tập đoàn

17:33 | 22/06/2018

|
Ngày 22/6 tại Hà Nội, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã tổ chức công bố và trao quyết định bổ nhiệm Trưởng các Ban chuyên môn, Văn phòng Tập đoàn.

Tham dự và trao quyết định có Tổng giám đốc PVN Nguyễn Vũ Trường Sơn, Thành viên HĐTV PVN Phan Ngọc Trung, Phó Tổng giám đốc PVN Đỗ Chí Thanh cùng đại diện lãnh đạo, cán bộ, nhân viên các Ban chuyên môn, Văn phòng Tập đoàn.

Ngày 21/6, thay mặt HĐTV Tập đoàn, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn đã ký các quyết định bổ nhiệm Trưởng các Ban, Văn phòng thuộc bộ máy điều hành Tập đoàn.

Theo các quyết định được công bố, bổ nhiệm có thời hạn các ông, bà sau: ông Trương Hồng Sơn, phụ trách Ban Pháp chế Thanh tra giữ chức vụ Trưởng ban Pháp chế Thanh tra Tập đoàn; bà Bùi Thị Nguyệt, phụ trách Ban Quản trị nguồn nhân lực giữ chức vụ Trưởng ban Quản trị nguồn nhân lực Tập đoàn; ông Hà Văn Thắng, phụ trách Ban Điện giữ chức vụ Trưởng ban Điện Tập đoàn; ông Nguyễn Ngọc Hoàn, phụ trách Ban Khai thác Dầu khí giữ chức vụ Trưởng ban Khai thác Dầu khí Tập đoàn; ông Lê Hồng Thái, phụ trách Ban Công nghệ An toàn và Môi trường giữ chức vụ Trưởng ban Công nghệ An toàn và Môi trường Tập đoàn; ông Trần Bình Minh, phụ trách Văn phòng Tập đoàn giữ chức vụ Chánh Văn phòng Tập đoàn; bà Vũ Thị Tố Nga, phụ trách Ban Thương mại Dịch vụ giữ chức vụ Trưởng ban Thương mại Dịch vụ Tập đoàn; ông Phan Tiến Viễn, phụ trách Ban Tìm kiếm - Thăm dò Dầu khí giữ chức vụ Trưởng ban Tìm kiếm – Thăm dò Dầu khí Tập đoàn.

Phát biểu tại lễ trao quyết định, Tổng giám đốc Nguyễn Vũ Trường Sơn thay mặt lãnh đạo Tập đoàn chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm cùng tập thể cán bộ, nhân viên các ban nhận nhiệm vụ mới. Tổng giám đốc Nguyễn Vũ Trường Sơn nhấn mạnh việc tái cấu trúc, sắp xếp lại bộ máy các Ban, Văn phòng Tập đoàn là một bước đi cần thiết, quan trọng hướng đến việc đổi mới, nâng cao năng lực, hiệu quả công việc của bộ máy điều hành Tập đoàn.

Tổng giám đốc Nguyễn Vũ Trường Sơn mong muốn tập thể lãnh đạo, cán bộ, nhân viên các Ban, Văn phòng Tập đoàn tiếp tục đoàn kết, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tiếp tục nỗ lực, phát huy kinh nghiệm, khả năng, giúp Tập đoàn vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay, hoàn thành nhiệm vụ được giao, đóng góp vào thành công chung của Tập đoàn.

Một số hình ảnh trao quyết định các Ban, Văn phòng Tập đoàn:

pvn bo nhiem lanh dao cac ban van phong tap doan
Lãnh đạo Tập đoàn trao quyết định cho đồng chí Trương Hồng Sơn
pvn bo nhiem lanh dao cac ban van phong tap doan
Lãnh đạo Tập đoàn chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Ban Quản trị nguồn nhân lực
pvn bo nhiem lanh dao cac ban van phong tap doan
Lãnh đạo Tập đoàn chụp ảnh lưu niệm với Ban Điện
pvn bo nhiem lanh dao cac ban van phong tap doan
Lãnh đạo Tập đoàn trao quyết định cho đồng chí Nguyễn Ngọc Hoàn
pvn bo nhiem lanh dao cac ban van phong tap doan
Lãnh đạo Tập đoàn trao quyết định cho đồng chí Lê Hồng Thái
pvn bo nhiem lanh dao cac ban van phong tap doan
Lãnh đạo Tập đoàn trao quyết định cho đồng chí Trần Bình Minh
pvn bo nhiem lanh dao cac ban van phong tap doan
Lãnh đạo Tập đoàn trao quyết định cho đồng chí Vũ Thị Tố Nga
pvn bo nhiem lanh dao cac ban van phong tap doan
Lãnh đạo Tập đoàn trao quyết định cho đồng chí Phan Tiến Viễn

Hiền Anh