PVN dự kiến về đích sớm chỉ tiêu sản xuất kinh doanh khí năm 2018

07:00 | 17/07/2018

|
6 tháng đầu năm 2018, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về sản xuất, kinh doanh khí từ 5 - 56%. Đây là tiền đề quan trọng để PVN về đích sớm kế hoạch cả năm 2018 trong lĩnh vực khí.

Từ đầu năm 2018, các hệ thống vận chuyển và xử lý khí của Tập đoàn hoạt động ổn định; công tác ấn định, điều độ khí linh hoạt, hiệu quả, cấp khí liên tục; công tác bảo dưỡng sửa chữa thường xuyên, đột xuất và kiểm định hiệu chuẩn được triển khai theo đúng kế hoạch, đúng quy trình; ký kết và thực hiện nghiêm túc các hợp đồng mua bán khí.

pvn du kien ve dich som chi tieu san xuat kinh doanh khi nam 2018
Toàn cảnh Nhà máy Xử lý Khí Cà Mau

Kết quả, sản lượng khí khô cung cấp 6 tháng đạt 5,14 tỷ m3 cho các hộ tiêu thụ (khách hàng điện 4,13 tỷ m3; đạm 0,55 tỷ m3; thấp áp 0,29 tỷ m3; CNG 0,17 tỷ m3), vượt 5% kế hoạch 6 tháng và bằng 56% kế hoạch năm, trong đó:

Hệ thống đường ống dẫn khí Rạng Đông - Bạch Hổ - Phú Mỹ đã cung cấp cho các hộ tiêu thụ trong nước 782 triệu m3 khí khô (Nhà máy điện Bà Rịa, đạm Phú Mỹ…), vượt 10% so với kế hoạch 6 tháng và bằng 56% kế hoạch năm, tăng năm; 46,2 nghìn tấn Condensate, vượt 62% so với kế hoạch 6 tháng và bằng 82% kế hoạch năm, tăng 28% so với cùng kỳ năm 2017 và 142 nghìn tấn LPG, vượt 17,0% so với kế hoạch 6 tháng và bằng 59% kế hoạch năm;

Hệ thống đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn đã cung cấp 3,38 tỷ m3 khí khô cho các hộ tiêu thụ trong nước (các nhà máy điện tại Phú Mỹ), bằng vượt 1,0% kế hoạch 6 tháng và bằng 54% kế hoạch năm;

Hệ thống đường ống dẫn khí PM3-Cà Mau đã cung cấp 1,06 tỷ m3 khí khô cho các hộ tiêu thụ khu vực Tây Nam Bộ, vượt 6,0% so với kế hoạch 6 tháng và bằng 55% kế hoạch năm;

Hệ thống đường ống dẫn khí Hàm Rồng Thái Bình đã cung cấp 78,9 triệu m3 khí khô cho các hộ tiêu thụ khu vực bắc Bộ, vượt 33,0% so với kế hoạch 6 tháng và bằng 66% kế hoạch năm;

Với những kết quả trên, 6 tháng đầu nă 2018, các chỉ tiêu tài chính của PVGas 6 tháng đầu năm 2018 đều hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra, trong đó: Tổng doanh thu hợp nhất đạt 37,0 nghìn tỷ đồng, vượt 33% kế hoạch 6 tháng; lợi nhuận sau thuế đạt 5,32 nghìn tỷ đồng, vượt 57% kế hoạch 6 tháng.

Đặc biệt, Nhà máy Xử lý Khí Cà Mau được khánh thành vào ngày 2/5/2018 là dấu mốc hoàn thiện chuỗi công nghiệp Khí – Điện – Đạm Cà Mau. Dự án Nhà máy Xử lý Khí Cà Mau là công trình hiện đại bậc nhất tại Việt Nam, sử dụng công nghệ tách khí lỏng tiên tiến hàng đầu trên thế giới hiện nay, với nhiều ưu điểm nổi bật như: Có hiệu suất thu hồi C3 cao (lớn hơn 92% so với các công nghệ trước đây chỉ đạt 70-80%); Thiết kế tiên tiến nên diện tích bố trí các cụm thiết bị nhỏ; thời gian thiết kế, chế tạo và lắp đặt thiết bị ngắn (18 tháng) và có thể di dời đến vị trí khác khi cần thiết...

Từ khi đi vào vận hành đến tháng 6/2018, Nhà máy đã sản xuất được gần 80.200 tấn LPG và 3.500 tấn Condensate, doanh thu khoảng 1.270 tỷ đồng và lãi gộp khoảng 800 tỷ đồng; trung bình sản lượng đạt khoảng 530 tấn LPG/ngày và 25 tấn Condensate/ngày khi nguồn khí thượng nguồn ổn định. Việc này có ý nghĩa quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội, góp phần làm lợi thêm doanh thu cho PV GAS khoảng 370.000 USD/ngày. Với việc Nhà máy xử lý Khí Cà Mau đi vào hoạt động, Cụm công nghiệp Khí - Điện - Đạm đóng góp đến 50% ngân sách tỉnh Cà Mau và giải quyết việc làm cho 36% số lao động là người lao động địa phương.

Dự kiến, năm 2018 sản lượng (khí khô, LPG, condensate) PVGAS có thể hoàn thành vượt kế hoạch 2-29%; chỉ tiêu tài chính vượt kế hoạch 10-30%.

Việc đạt trên 50% tất cả các chỉ tiêu kế hoạch của cả năm 2018 trong 6 tháng đầu năm 2018 là tiền đề quan trọng để PVGAS tiếp tục triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ trong lĩnh vực khí của PVN; đồng thời giúp PVGAS tiếp tục duy trì vai trò chiếm lĩnh thị phần trên 64% thị trường LPG toàn quốc.

pvn du kien ve dich som chi tieu san xuat kinh doanh khi nam 2018 Sản lượng điện sản xuất 6 tháng của PVN đạt 11,8 tỷ kWh
pvn du kien ve dich som chi tieu san xuat kinh doanh khi nam 2018 PVN khai thác gần 13 triệu tấn quy dầu
pvn du kien ve dich som chi tieu san xuat kinh doanh khi nam 2018 PVN hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu 6 tháng đầu năm 2018
pvn du kien ve dich som chi tieu san xuat kinh doanh khi nam 2018 Hợp tác giữa Việt Nam và LB Nga trong lĩnh vực dầu khí tiếp tục được củng cố và tăng cường

H.A