PVN khai thác gần 13 triệu tấn quy dầu

10:52 | 16/07/2018

|
6 tháng đầu năm 2018, hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) tiếp tục được triển khai theo kế hoạch với nhiều kết quả khả quan.

Theo PVN, tổng sản lượng khai thác quy dầu 6 tháng đầu 2018 của Tập đoàn đạt 12,44 triệu tấn, vượt 3,1% so với kế hoạch 6 tháng và bằng 54,5% kế hoạch năm. Trong đó: Sản lượng khai thác dầu 6 tháng đầu năm đạt 7,13 triệu tấn, vượt 2,1% so với kế hoạch 6 tháng và bằng 54% kế hoạch năm (trong đó: khai thác dầu ở trong nước đạt 6,18 triệu tấn, vượt 2,2% so với kế hoạch 6 tháng; ở nước ngoài đạt 0,95 triệu tấn, vượt 2,0% kế hoạch 6 tháng). Sản lượng khai thác khí 6 tháng đầu năm đạt 5,31 tỷ m3, vượt 4,3% kế hoạch 6 tháng và bằng 55,3% kế hoạch năm.

Tập đoàn đã hoàn thành khảo sát địa chấn 3D tại các lô 122, lô 124 với khối lượng đạt 780km2; hoàn thành khoan thăm dò thẩm lượng 5 giếng gồm Mèo Trắng Đông-1X, Bạch Hổ 1803, Bạch Hổ 1903, Cá Sấu-1X và Mèo Trắng Đông-2X; đang triển khai thi công khoan thăm dò thẩm lượng 4 giếng gồm Thổ Tinh Nam-1X, Bạch Hổ 49, Cá Lăng-1X và Giếng EF-1X; triển khai khoan khai thác phát triển 9 giếng, trong đó 7 giếng đã hoàn thành và 2 giếng đang thi công. Có 1 phát hiện dầu khí mới tại giếng Mèo Trắng Đông-1X (lô 09-1, VSP); giếng khoan Bạch Hổ 1803 cho kết quả tốt.

pvn khai thac gan 13 trieu tan quy dau
Người lao động Vietsovpetro đang lắp đặt cần khoan

Công tác phát triển mỏ được triển khai theo chương trình công tác và ngân sách đã được duyệt, công tác phát triển mỏ Cá Tầm (Lô 09-3/12), mỏ Phong Lan Dại - Lan Đỏ đang được triển khai thực hiện tích cực để đảm bảo đưa các mỏ này vào khai thác trong quý IV/2018.

Hoạt động khai thác dầu khí ở phần lớn các mỏ ở trong nước đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức so với kế hoạch 6 tháng đề ra, trong đó một số mỏ vượt cao hơn so với kế hoạch như: Mỏ Chim Sáo vượt 14,6% (đạt 581/kế hoạch là 507 nghìn tấn); Rạng Đông - Phương Đông vượt 13,5% kế hoạch (330/291 nghìn tấn); mỏ Hải Sư Đen - Hải Sư Trắng vượt 32,5% (289/218 nghìn tấn); mỏ Tê Giác Trắng vượt 16,3% (465/400 nghìn tấn); mỏ Đại Hùng vượt 8,9% (228/209 nghìn tấn); mỏ Thăng Long - Đông Đô vượt 27% (141/111 nghìn tấn); mỏ Cá Ngừ Vàng vượt 33,2% (97/73 nghìn tấn)…

Các mỏ ở nước ngoài gồm Bir Seba (Algeria) và Nhenhexky cũng hoàn thành vượt mức kế hoạch 6 tháng đề ra, trong đó mỏ Bir Seba vượt 2,8% (đạt 163 nghìn tấn/kế hoạch là 159 nghìn tấn) và Nhenhexky vượt 2,2% (đạt 732 nghìn tấn/kế hoạch là 716 nghìn tấn).

Các đơn vị khai thác của PVN cũng vượt kế hoạch 6 tháng đề ra như: PVEP đạt 2,17 triệu tấn quy dầu, vượt 6% so với kế hoạch 6 tháng; Biển Đông POC đạt 211 nghìn tấn, vượt 12% kế hoạch; Rusvietpetro (phần Việt Nam) đạt 732 nghìn tấn, vượt 2,2% kế hoạch.

Các chỉ tiêu tài chính (doanh thu, lợi nhuận, nộp NSNN) của các đơn vị VSP, PVEP, Rusvietpetro trong 6 tháng đầu năm đều hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra do giá dầu thực tế vượt 46% so với mức giá dầu kế hoạch (đạt 73 USD/thùng, giá kế hoạch là 50 USD/thùng).

Hoạt động tìm kiếm thăm dò, khai thác của Tập đoàn và các đơn vị thành viên từ đầu năm luôn được bảo đảm an toàn, hiệu quả, không để xảy ra sự cố nghiêm trọng nào khiến dừng hoạt động. Đặc biệt, an ninh, an toàn tại các dự án nước ngoài luôn được theo dõi và cảnh báo kịp thời đến toàn thể cán bộ biệt phái.

6 tháng đầu năm 2018:

- Vietsovpetro đã khai thác 2.127,3 nghìn tấn dầu/condensate (đạt 100,5% kế hoạch); đã đưa vào khai thác 6 giếng mới (đạt 150% kế hoạch); tiếp tục vận hành khai thác an toàn mỏ Cá Ngừ Vàng với sản lượng khai thác được 750,5 nghìn thùng và xuất bán 750 nghìn thùng dầu; mỏ Đồi Mồi đã khai thác được 351,9 nghìn thùng và xuất bán 225 nghìn thùng dầu; mỏ Tê Giác Trắng đã khai thác được 5.848,2 nghìn thùng và xuất bán 5.031,3 nghìn thùng dầu.

- PVEP đã khai thác 2,17 triệu tấn quy dầu (đạt 106% kế hoạch 6 tháng), trong đó khai thác dầu đạt 1,62 triệu tấn (đạt 105% kế hoạch 6 tháng); sản lượng khí bán là 558 triệu m3 (đạt 109% kế hoạch 6 tháng). Đặc biệt, PVEP đã đưa mỏ Bunga Pakma-PM3CAA vào khai thác từ ngày 12/5/2018 (sớm hơn so với kế hoạch 1 tháng 19 ngày).

PVN hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu 6 tháng đầu năm 2018
Hợp tác giữa Việt Nam và LB Nga trong lĩnh vực dầu khí tiếp tục được củng cố và tăng cường
“Trạm y tế” trên biển của ngư dân
Vietsovpetro đưa 6 giếng mới vào khai thác, nộp NSNN 512,9 triệu USD
PVEP tập trung tái cấu trúc

H.A