PVN thành lập Ban Tài chính

14:30 | 01/06/2016

|
Sáng ngày 1/6 tại Hà Nội, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã tổ chức Lễ công bố các Quyết định thành lập Ban Tài chính và đổi tên Ban Tài chính Kế toán và Kiểm toán thành Ban Kế toán và Kiểm toán.

Tới dự và trao các Quyết định có Chủ tịch HĐTV PVN Nguyễn Quốc Khánh; Tổng giám đốc Nguyễn Vũ Trường Sơn; Phó Tổng giám đốc Ninh Văn Quỳnh.

Ngày 9/5/2016, Hội đồng Thành viên PVN đã ban hành Nghị quyết số 866/NQ-DKVN về việc thành lập Ban Tài chính và đổi tên Ban Tài chính Kế toán và Kiểm toán thành Ban Kế toán và Kiểm toán Tập đoàn; và ngày 25/5/2016 HĐTV Tập đoàn ban hành Nghị quyết số 3110/NQ-DKVN về việc phê duyệt chức năng, nhiệm vụ của hai Ban.

pvn thanh lap ban tai chinh
Lãnh đạo Tập đoàn trao các Quyết định cho hai Trưởng ban

Thực hiện các Nghị quyết của HĐTV Tập đoàn nêu trên, Tổng giám đốc Tập đoàn đã có Quyết định số 1063/QĐ-DKVN ngày 26/5/2016 đổi tên Ban TCKT&KT thành Ban Kế toán và Kiểm toán Tập đoàn; và Quyết định số 1064/QĐ-DKVN ngày 26/5/2016 thành lập Ban Tài chính Tập đoàn.

pvn thanh lap ban tai chinh
Trao các Quyết định cho các Phó Trưởng ban

Ngày 1/6/2016, HĐTV và Tổng giám đốc Tập đoàn đã ban hành các Quyết định về công tác cán bộ của Ban Tài chính; Ban Kế toán và Kiểm toán Tập đoàn.

Trong đó, quyết định giao đồng chí Lê Đình Mậu, Kế toán trưởng kiêm Trưởng ban Tài chính Kế toán và Kiểm toán giữ chức vụ Kế toán trưởng kiêm Trưởng ban Kế toán và Kiểm toán Tập đoàn; điều động và bổ nhiệm đồng chí Hồ Ngọc Yến Phương, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (PV Drilling) giữ chức vụ Trưởng ban Tài chính Tập đoàn; điều động các Phó trưởng ban Tài chính Kế toán và Kiểm toán Tập đoàn Vũ Thụy Tường và Đinh Thái Hà đến Ban Tài chính Tập đoàn giữ chức vụ Phó trưởng ban; giao các Phó trưởng ban Tài chính Kế toán và Kiểm toán Tập đoàn Phạm Minh Phương, Lương Quốc Dân, Đinh Hoàng Anh giữ chức vụ Phó trưởng ban Kế toán và Kiểm toán Tập đoàn. Các quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thay mặt lãnh đạo Tập đoàn, Chủ tịch HĐTV Nguyễn Quốc Khánh chúc mừng các đồng chí được điều động, bổ nhiệm trong đợt này cùng các cán bộ, nhân viên của hai Ban. Đồng chí Nguyễn Quốc Khánh nhấn mạnh quyết định thành lập Ban Tài chính và đổi tên Ban Kế toán và Kiểm toán sẽ nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của công tác quản trị tài chính của Tập đoàn đồng thời tách bạch nhiệm vụ hoạt động kế toán kiểm toán.

Chủ tịch HĐTV PVN mong muốn các cán bộ, nhân viên của hai Ban tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, kinh nghiệm khả năng, tinh thần đoàn kết phối hợp giữa hai Ban để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà lãnh đạo Tập đoàn giao phó.

Hiền Anh

DMCA.com Protection Status