PVTrans Pacific tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

21:30 | 26/06/2020

32,977 lượt xem
|
(PetroTimes) - Ngày 26/06/2020, tại khách sạn Novotel Sài Gòn, Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương (PVTrans Pacific, Mã chứng khoán: PVP) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (ĐHĐCĐ).      
pvtrans pacific to chuc thanh cong dai hoi dong co dong thuong nien nam 2020PVTrans tiếp nhận tàu dầu thô APOLLO
pvtrans pacific to chuc thanh cong dai hoi dong co dong thuong nien nam 2020PVTrans Pacific cung cấp tàu VLCC vận chuyển dầu thô cho NMLD Nghi Sơn

Chủ toạ Đại hội gồm ông Mai Thế Toàn – Chủ tịch HĐQT PVTrans Pacific; ông Lê Mạnh Tuấn – Thành viên HĐQT, Giám đốc PVTrans Pacific.

pvtrans pacific to chuc thanh cong dai hoi dong co dong thuong nien nam 2020
Chủ tọa Đại hội

Báo cáo tại Đại hội, lãnh đạo PVTrans Pacific cho biết, trong năm 2019, các tàu dầu thô PVTrans Pacific đã hoạt động liên tục, an toàn và hiệu quả, gồm tàu PVT Athena và Apollo. Cụ thể, công ty đã duy trì 100% thị phần vận tải dầu thô trong nước, đồng thời chủ động đưa tàu PVT Athena ra khai thác tại thị trường quốc tế từ cuối năm 2018. Tàu Apollo đầu tư từ cuối tháng 6/2019 và được đưa vào khai thác quốc tế theo hợp đồng cho thuê định hạn ngay sau khi nhận bàn giao, tàu khai thác đảm bảo hiệu quả tốt so với dự án đầu tư. Đồng thời, trong năm, PVTrans Pacific cũng đã thuê 10 lượt tàu ngoài vận chuyển cho khách hàng. Trong năm 2019, PVTrans Pacific đã có một năm hoạt động sản xuất kinh doanh thành công với doanh thu hoàn thành 117% kế hoạch năm, lợi nhuận sau thuế đạt 126% so với kế hoạch. Cụ thể, doanh thu đạt 1.691,22 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 188,67 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế là 150,77 tỷ đồng; nộp ngân sách Nhà nước 93,65 tỷ đồng; Tỷ suất lợi nhuận sau thuế tính trên vốn điều lệ thực hiện được 16% so với kế hoạch đề ra 13%.

pvtrans pacific to chuc thanh cong dai hoi dong co dong thuong nien nam 2020
Chủ tịch HĐQT PVTrans Pacific Mai Thế Toàn phát biểu

Trong những tháng đầu năm 2020, giá dầu thô trên thị trường quốc tế liên tục giảm sâu và duy trì ở mức thấp. Trước diễn biến khó lường của đại dịch Covid – 19 và nguy cơ suy thoái kinh tế, nhu cầu sử dụng nhiên liệu trên toàn thế giới (sụt giảm khoảng 30 triệu thùng dầu/ngày) so với cùng kỳ năm 2019 đã gây ra cú sốc về giá dầu thô, khi có thời điểm giá dầu thô WTI xuống mức âm, dưới 0 USD/thùng. Nhận thức được những thuận lợi và khó khăn mà PVTrans Pacific sẽ gặp phải trong bối cảnh chung của thị trường vận tải trong nước và quốc tế, HĐQT đã tích cực phối hợp cùng Ban điều hành tập trung vào việc tổ chức phương án kinh doanh khai thác đội tàu dầu thô trong nước kết hợp khai thác trên thị trường quốc tế một cách hợp lý để tận dụng cơ hội thị trường đồng thời giám sát chặt chẽ công tác quản lý vốn và quản trị hệ thống quản lý tại đơn vị. PVTrans Pacific đặt kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2020 như sau: doanh thu 1.650 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 167,90 tỷ đồng; nộp ngân sách Nhà nước 22 tỷ đồng.

pvtrans pacific to chuc thanh cong dai hoi dong co dong thuong nien nam 2020
Ông Lê Mạnh Tuấn - Giám đốc PVTrans Pacific phát biểu

Để đạt kế hoạch đề ra cho năm 2020 cũng như để đảm bảo duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định, bền vững, PVTrans Pacific đã vạch ra phương hướng hoạt động cũng như đã và đang triển khai các nhiệm vụ như sau: Tăng vốn điều lệ trong năm 2020 (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật và của công ty; Phối hợp chặt chẽ với Tổng công ty PVTrans trong việc đàm phán gia hạn hợp đồng cho thuê FSO PVN Dai Hung Queen, gia hạn hợp đồng thuê tàu trần; Tổ chức khai thác tàu đội dầu thô Afamax trên thị trường quốc tế và đảm bảo an toàn, hiệu quả, không phát sinh nợ khó đòi; Tổ chức bán thanh lý tàu PVT Athena phù hợp với tiến độ, đảm bảo hiệu quả sử dụng, khai thác tài sản; Dự kiến trong quý 4 năm 2020 sẽ đầu tư 01 tàu chở dầu thô loại Afamax và 01 tàu chở dầu thô loại VLCC, duy trì thị phần và mở rộng quy mô hoạt động của công ty; Phối hợp với PVTrans tham gia đấu thầu hợp đồng vận chuyển dầu thô với Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR); Tăng cường công tác giám sát quản lý kỹ thuật tàu; Tiết giảm tối đa chi phí; Kiện toàn bộ máy tổ chức, điều hành của Công ty theo hướng gọn nhẹ, chuyện nghiệp và hiệu quả.

pvtrans pacific to chuc thanh cong dai hoi dong co dong thuong nien nam 2020
Cổ đông đặt câu hỏi với chủ tọa

Tại Đại hội, lãnh đạo PVTrans Pacific đã giải đáp nhiều thắc mắc của cổ đông. Trong đó, các vấn đề được cổ đông quan tâm như: việc thu hồi công nợ, năng lực khai thác của tàu VLCC,… Các ý kiến của cổ đông đều được lãnh đạo PVTrans Pacific giải đáp cụ thể, rõ ràng và nhận được sự hài lòng của cổ đông.

Các nội dung trình Đại hội đã được Đoàn chủ tịch báo cáo, phân tích và trình các cổ đông thảo luận, biểu quyết thông qua. Cụ thể, cổ đông đã thông qua các nội dung gồm: Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020; Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019; Báo cáo các hoạt động của Ban kiểm soát; Lựa chọn công ty kiểm toán; Phương án thù lao HĐQT và BKS năm 2019, kế hoạch thù lao năm 2020; Bầu thay thế thành viên HĐQT; Bầu thay thế kiểm soát viên;…

Trong đó ĐHĐCĐ PVTrans Pacific đã thông qua việc chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tối đa 10% vồn điều lệ; miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT PVTrans Pacific đối với ông Trương Minh Hùng và bầu ông Trịnh Quốc Bình giữ chức Thành viên HĐQT, đồng thời làm người đại diện phần vốn của PVI AM tại PVTrans Pacific.

pvtrans pacific to chuc thanh cong dai hoi dong co dong thuong nien nam 2020
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 PVTrans Pacific

Ban lãnh đạo PVTrans Pacific khẳng định toàn thể Ban lãnh đạo và CB-CNV công ty sẽ nỗ lực tiết giảm chi phí, tăng cường cung ứng dịch vụ cho đối tác, đưa ra chiến lược tốt nhất, đảm bảo sử dụng nguồn vốn hiệu quả, bảo toàn và phát triển bền vững. Đồng thời cam kết hoàn thành các nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước và đem lại lợi ích cao nhất cho cổ đông.

Thu Phượng

DMCA.com Protection Status