Tác phẩm dự thi "Petrovietnam trong tôi": Ảnh đơn của tác giả Nguyễn Đình Kỷ (PETROCONs)

09:19 | 22/10/2023

7,762 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Tác phẩm dự thi Cuộc thi ảnh "Petrovietnam trong tôi" của tác giả Nguyễn Đình Kỷ thuộc Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí - Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam.
DMCA.com Protection Status