Tập thể đoàn kết, thống nhất mới vượt được hành trình chông gai

05:53 | 08/06/2020

|
(PetroTimes) -  Trước thềm Đại hội đại biểu lần thứ III của Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (nhiệm kỳ 2020-2025), phóng viên Tạp chí Năng lượng Mới phỏng vấn đồng chí Đinh Văn Sơn, Thành viên HĐTV, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về những bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy đối với hoạt động của toàn Đảng bộ trong nhiệm kỳ vừa qua.

PV: Được biết, nhiệm kỳ 2015-2020 của Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn Dầu khí Việt Nam mặc dù ở trong một thời kỳ đầy thách thức nhưng đã kết thúc với nhiều thành tích ấn tượng. Đảng ủy nhìn nhận như thế nào về những thuận lợi và khó khăn trong giai đoạn vừa qua, thưa đồng chí?

tap the doan ket thong nhat moi vuot duoc hanh trinh chong gai

Đồng chí Đinh Văn Sơn: 5 năm qua, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã nỗ lực lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam lần thứ II và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (nay là Đảng bộ Cơ quan - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam) lần thứ II; đóng góp quan trọng vào kết quả hoạt động chung của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và lãnh đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ của Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Đây cũng là giai đoạn Tập đoàn Dầu khí Việt Nam gặp khó khăn về nhiều mặt. Đạt được kết quả như ngày hôm nay là sự nỗ lực của cả tập thể từ người lao động cho tới ban lãnh đạo mà trong đó thể hiện rõ nét về vai trò lãnh đạo của Đảng trong toàn Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

Tập thể chúng tôi đã đánh giá, trong nhiệm kỳ qua có 4 thuận lợi cơ bản, đó là: Tình hình an ninh chính trị và xã hội của đất nước được giữ vững; kinh tế vĩ mô ổn định; lạm phát được kiểm soát; tăng trưởng GDP hằng năm đạt kết quả cao. Đảng và Nhà nước luôn quan tâm xây dựng và ban hành các chủ trương, chính sách để xây dựng ngành Dầu khí Việt Nam phát triển bền vững. Đội ngũ cán bộ, đảng viên Cơ quan Tập đoàn Dầu khí Việt Nam được đào tạo bài bản, có trình độ chuyên môn tốt, tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong hoạt động quản lý, điều hành, triển khai dự án trong nước và quốc tế. Các đồng chí cán bộ lãnh đạo cao nhất của Tập đoàn sinh hoạt tại Đảng bộ Cơ quan, nên đây là thuận lợi rất lớn trong việc thực hiện vai trò lãnh đạo và chỉ đạo của Đảng bộ Cơ quan.

Giai đoạn 5 năm 2015-2020 cũng là giai đoạn cực kỳ khó khăn đối với ngành công nghiệp dầu khí thế giới. Giá dầu suy giảm kéo dài, có lúc chỉ còn chưa bằng 30% so với giai đoạn trước đó. Điều kiện triển khai công tác tìm kiếm thăm dò dầu khí ngày càng khó khăn và đòi hỏi chi phí cao hơn nhiều so với trước đây. Lệnh cấm vận của Mỹ đối với Nga, chiến tranh thương mại Mỹ - Trung có tác động rất xấu đến hoạt động hợp tác, đầu tư, thương mại của Tập đoàn. Tình trạng mất ổn định về chính trị ở một số khu vực trên thế giới dẫn tới việc tìm kiếm những dự án dầu khí ở nước ngoài để đầu tư gặp nhiều khó khăn, đòi hỏi vốn đầu tư ngày càng tăng, cạnh tranh tìm kiếm và phát triển dự án ngày càng khốc liệt. Tác động kép của giá dầu giảm sâu và dịch bệnh Covid-19 trên toàn cầu xảy ra vào đầu năm 2020 này lại tiếp tục ảnh hưởng mạnh đến toàn xã hội và đặc biệt là hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn.

tap the doan ket thong nhat moi vuot duoc hanh trinh chong gai

Có thể nói, nhiệm kỳ qua là nhiệm kỳ đầy khó khăn thách thức, nhưng cùng với ý thức trách nhiệm cao của mỗi đảng viên, Đảng bộ đã khẳng định được vai trò tiên phong, gương mẫu trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu xây dựng chiến lược phát triển, quản lý, điều hành kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tập đoàn, bảo đảm cùng Tập đoàn hoàn thành cơ bản các mục tiêu kế hoạch của cả giai đoạn 2015-2020.

Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn Dầu khí Việt Nam xác định phương châm hành động của Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025: “Phát huy vai trò nêu gương và năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, tận dụng mọi nguồn lực và thời cơ cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ Tư, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, quản lý, điều hành đóng góp thiết thực cho sự phát triển ổn định, bền vững Tập đoàn Dầu khí Việt Nam”.

PV: Với vai trò là Bí thư Đảng ủy, theo đánh giá của đồng chí, những bài học kinh nghiệm nào được rút ra sau khi Đảng bộ đã vượt qua một chặng đường đầy chông gai thử thách như vậy?

Đồng chí Đinh Văn Sơn: Tôi luôn tâm niệm, để có thể vượt qua một hành trình dài nhiều chông gai, giông bão như vậy, công tác cán bộ phải chọn được người có tâm và đủ tầm; tập thể lãnh đạo phải đoàn kết, thống nhất, dám chịu trách nhiệm; nêu cao vai trò, trách nhiệm cá nhân cán bộ lãnh đạo, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý đứng đầu đơn vị, họ phải tiên phong, gương mẫu. Có như vậy mới quán triệt được đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và định hướng, chiến lược phát triển của Tập đoàn vào chỉ đạo, triển khai thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ một cách kiên quyết và kịp thời. Đây là yếu tố quan trọng, quyết định cho sự phát triển của doanh nghiệp.

Bài học kinh nghiệm nữa mà chúng tôi rút ra là phải coi trọng công tác dự báo, khách quan trong đánh giá bối cảnh thế giới, trong nước và thực trạng của Tập đoàn ở từng thời điểm để hạn chế rủi ro, nắm bắt các cơ hội tốt để tập trung đầu tư, phát triển bền vững. Bên cạnh đó, nguồn nhân lực phải được đào tạo toàn diện, nhất là về trình độ chuyên môn - nghiệp vụ - tay nghề, quản lý và đạo đức nghề nghiệp. Phải có chính sách đúng đắn, cụ thể, thống nhất, ổn định, bình đẳng và gắn bó về con người.

tap the doan ket thong nhat moi vuot duoc hanh trinh chong gai

Thời gian qua, công tác kiện toàn sắp xếp cơ cấu tổ chức của Tập đoàn đã trở thành việc làm thường xuyên để phù hợp với yêu cầu thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh. Tập đoàn đã tăng cường ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và khoa học quản lý trong hoạt động, tạo cơ sở vững chắc để nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy quản lý điều hành Cơ quan Tập đoàn. Phối hợp chặt chẽ với địa phương trong lãnh đạo và chỉ đạo của Đảng đối với các đơn vị trong Tập đoàn đang đóng quân trên địa bàn của địa phương đó.

Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng có ý nghĩa quan trọng đối với kết quả hoạt động của mỗi đơn vị. Do vậy, cần thực hiện tốt các nguyên tắc, quy định của Đảng, giữ gìn kỷ cương, kỷ luật của Đảng đi đôi với phát huy dân chủ trong Đảng, duy trì nề nếp chế độ sinh hoạt đảng, đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt, đặc biệt chú trọng công tác chính trị tư tưởng, công tác cán bộ và công tác kiểm tra - giám sát.

PV: Về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn Dầu khí Việt Nam lần thứ III, đề nghị đồng chí cho một vài nhận xét?

Đồng chí Đinh Văn Sơn: Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 366-KH/ĐU của Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đang tích cực chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025. Công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội nhiệm kỳ mới được thực hiện theo phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, trước hết là người đứng đầu; bảo đảm an toàn, thiết thực, không phô trương hình thức, kiên quyết chống lãng phí, tiêu cực.

tap the doan ket thong nhat moi vuot duoc hanh trinh chong gai

Có thể nói, đến nay, công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, nhiệm kỳ 2020-2025, đã được thực hiện hết sức nghiêm túc và chu đáo.

Với tinh thần dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể, Đại hội sẽ tập trung kiểm điểm, đánh giá khách quan những kết quả đã đạt được, những mặt chưa đạt được, chỉ ra những tồn tại, yếu kém và rút ra những bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ 2015-2020 vừa qua, đề ra phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ tới, nhằm tiếp tục củng cố, xây dựng Đảng bộ Cơ quan vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

tap the doan ket thong nhat moi vuot duoc hanh trinh chong gai

Người lao động trên công trình khí Cà Mau

Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn Dầu khí Việt Nam xác định phương châm hành động của Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 là: “Phát huy vai trò nêu gương và năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, tận dụng mọi nguồn lực và thời cơ cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ Tư, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, quản lý, điều hành đóng góp thiết thực cho sự phát triển ổn định, bền vững Tập đoàn Dầu khí Việt Nam”.

Chúng tôi tin tưởng rằng, được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, với nỗ lực cao nhất, phát huy trách nhiệm nêu gương và năng lực lãnh đạo của Đảng bộ và toàn thể đảng viên, tận dụng tốt các nguồn lực và cơ hội, Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn Dầu khí Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng bộ và các tổ chức đảng thực sự vững mạnh, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam lần thứ III để tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII.

PV: Xin cảm ơn đồng chí!

Nguyễn Tiến Dũng

DMCA.com Protection Status