Đảng bộ PVFCCo

Thống nhất ý chí và hành động

07:00 | 27/09/2019

782 lượt xem
|
(PetroTimes) - Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã góp phần quan trọng vào xây dựng tổ chức Đảng các cấp vững mạnh cả về tư tưởng, chính trị và tổ chức, nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng bộ Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo).    
thong nhat y chi va hanh dong 550582

Từ năm 2016 đến nay, trước những khó khăn, thách thức trong sản xuất kinh doanh mà PVFCCo phải đối mặt, tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ, HĐQT, Ban Tổng giám đốc đã đề ra và tổ chức thực hiện thành công nhiều giải pháp sáng tạo, đột phá về tổ chức, quản lý, điều hành mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Tập thể Ban lãnh đạo và cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ PVFCCo luôn vững tin, quyết tâm, phấn đấu vượt qua khó khăn, đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận.

Kết thúc các năm 2016, 2017 và 2018, Đảng ủy đã lãnh đạo PVFCCo hoàn thành và hoàn thành vượt mức hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu. Những tháng đầu năm 2019, trong điều kiện sản xuất kinh doanh vẫn gặp nhiều khó khăn, PVFCCo đã nỗ lực rất lớn để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch.

Góp phần quan trọng vào thành công của PVFCCo trong 3 năm qua là do Đảng bộ PVFCCo đã thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Việc thực hiện Chỉ thị 05 đã thúc đẩy đội ngũ cán bộ lãnh đạo, đảng viên và người lao động phát huy tinh thần trách nhiệm, hoàn thành nhiệm vụ của mỗi cá nhân, tổ chức với chất lượng và hiệu quả cao; có tác động tích cực trong công tác xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, lãnh đạo hệ thống chính trị vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành nhiệm vụ chính trị.

Trong 3 năm qua, bằng nhiều cách thức tuyên truyền sâu rộng trong toàn PVFCCo, việc tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 một cách sáng tạo, hiệu quả, bám sát tình hình thực tế, đã tạo những chuyển biến rõ nét trong công tác xây dựng Đảng của ủy Đảng các cấp và đối với mỗi cán bộ, đảng viên.

thong nhat y chi va hanh dong 550582
PVFCCo với thương hiệu Phân bón Phú Mỹ nổi tiếng

Đồng chí Nguyễn Tiến Vinh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT PVFCCo cho biết: Trước hết việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã nâng cao ý thức trách nhiệm trong mỗi cán bộ, đảng viên trong xây dựng, củng cố, giữ vững khối đoàn kết, thống nhất ý chí hành động của Đảng bộ. Mọi cá nhân, tập thể đều hướng về một mục tiêu hàng đầu là phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị, xây dựng PVFCCo phát triển ổn định và bền vững.

Các đồng chí trong cấp ủy, ban lãnh đạo chính quyền, đoàn thể các cấp, đặc biệt là những đồng chí đứng đầu, đã tiếp tục thể hiện sự gương mẫu trong việc duy trì nền nếp sinh hoạt cấp ủy và chi bộ Đảng; thể hiện trách nhiệm cao với tổ chức, đơn vị và người lao động; chấp hành nghiêm quy định về những điều đảng viên không được làm; nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII); phát huy vai trò, trách nhiệm trong tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện các nghị quyết lãnh đạo của Đảng; thực hiện đầy đủ chức trách cá nhân trong quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh; gương mẫu thực hiện nghĩa vụ đảng viên, công dân ở nơi cư trú; cuối năm, tất cả cán bộ, đảng viên giữ chức vụ trong toàn Đảng bộ đều được đánh giá xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Đặc biệt, việc triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 cùng với Nghị quyết Đại hội Đảng XII và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đã tạo được những chuyển biến mới trong công tác xây dựng Đảng, trong đó nổi bật là những thay đổi về cách thức tổ chức học tập, triển khai thực hiện nghị quyết và các quy định mới của Đảng; công tác tuyên giáo, sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; sắp xếp kiện toàn tổ chức Đảng; kiểm tra, giám sát; đào tạo, bồi dưỡng phát triển đảng viên mới; quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, quản lý và đánh giá cán bộ; trong kiểm điểm xếp loại tổ chức Đảng và đảng viên...

Các đoàn thể chính trị - xã hội của PVFCCo đã tích cực triển khai thực hiện Chỉ thị 05 tới các đoàn viên, hội viên và người lao động, đạt được một số kết quả quan trọng. Trong bối cảnh tiết kiệm, tiết giảm chi phí hoạt động, các đoàn thể đã duy trì được các hoạt động cốt lõi truyền thống, đồng thời có nhiều đổi mới phương thức tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, động viên đoàn viên, hội viên vượt khó khăn, tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đồng thời góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, củng cố xây dựng hệ thống chính trị đoàn kết, vững mạnh.

Kết quả, qua các năm 2016, 2017 và 2018, tất cả các tổ chức Đảng trong Đảng bộ PVFCCo đều đạt tiêu chuẩn từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có 2 Đảng bộ cơ sở và 4 Chi bộ cơ sở đạt danh hiệu “Trong sạch vững mạnh”.

Ngoài ra, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh qua nhiều năm đã phát huy tác dụng tích cực, nhất là trong các phong trào thi đua như: Thi đua hoàn thành vượt mức kế hoạch của năm; thi đua bảo đảm tiến độ và chất lượng đợt sửa chữa lớn; thi đua sáng kiến cải tiến kỹ thuật nâng cao năng suất lao động với hiệu quả cao nhất do chính quyền và Công đoàn, Đoàn Thanh niên phát động. Trong quá trình thực hiện các phong trào thi đua, PVFCCo đều có kiểm tra, đánh giá, tổ chức sơ kết, tổng kết, khen thưởng động viên kịp thời.

Trong 3 năm 2016, 2017 và 2018, toàn PVFCCo có 386 sáng kiến, cải tiến được công nhận với giá trị làm lợi là 70,7 tỉ đồng. Sang năm 2019, phong trào lao động sáng tạo của PVFCCo tiếp tục đạt được kết quả tích cực. Đến hết quý I/2019, đã có 61 ý tưởng đăng ký, trong đó có 18 ý tưởng được phê duyệt cho nghiên cứu, áp dụng.

Trong điều kiện sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, Đảng ủy PVFCCo luôn chỉ đạo sát sao công tác tăng cường tiết kiệm, tiết giảm chi phí, tối ưu hóa nguồn lực để tăng năng suất lao động. Năm 2016, 2017, 2018 và 6 tháng đầu năm 2019, không có trường hợp tham nhũng, lãng phí nào xảy ra, tổng giá trị tiết kiệm trong toàn PVFCCo đạt 338,4 tỉ đồng.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành quả đạt được, quá trình triển khai Chỉ thị 05 trong 3 năm qua ở PVFCCo cũng có những hạn chế nhất định, như: Một số tổ chức Đảng còn lúng túng và chưa quyết liệt triển khai thực hiện Chỉ thị 05; cách thức tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 05 chưa phong phú…

Do đó, trong thời gian tới, Đảng ủy PVFCCo sẽ tiếp tục cải tiến phương thức lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 với các hướng dẫn phù hợp để tiếp tục giảm bớt thủ tục trong triển khai và công tác tổng hợp, báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện; đồng thời sẽ quyết liệt hơn trong việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 ở các đơn vị.

Đảng ủy PVFCCo xác định, từ nay đến cuối năm 2019 và những năm tiếp theo, để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy PVFCCo yêu cầu các đảng ủy, chi ủy cơ sở, các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục bám sát nội dung các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, chương trình thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW.

L.Trúc

DMCA.com Protection Status