Thư chúc mừng ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam

10:13 | 17/05/2019

|
Thân mến gửi các cán bộ nghiên cứu và quản lý KHCN Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam!    
thu chuc mung 536736

Nhân kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam lần thứ 6 (18/5/2014 - 18/5/2019), thay mặt Lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, tôi xin gửi tới các tập thể, cá nhân, các thế hệ cán bộ nghiên cứu và quản lý khoa học công nghệ (KHCN) trong toàn Tập đoàn lời chúc mừng nồng nhiệt và những tình cảm tốt đẹp nhất.

Năm 2019 có vai trò hết sức quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam lần thứ II, gắn với thực hiện Chiến lược phát triển Tập đoàn đến năm 2025, định hướng đến năm 2035. Đặc biệt, trong bối cảnh Tập đoàn phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức như: tập trung hoàn thiện, thực hiện tái cơ cấu toàn diện; xử lý những khó khăn trong triển khai các dự án đầu tư và các dự án còn tồn đọng; việc gia tăng trữ lượng dầu khí và triển khai thực địa trên biển gặp nhiều khó khăn; thị trường dầu khí có nhiều diễn biến khó lường, vì vậy việc đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, phát huy sáng tạo và đổi mới công nghệ sẽ giúp giảm chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cho Tập đoàn và các đơn vị thành viên.

Thực tế trong những năm qua, phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đã và đang được nhân rộng trong toàn Tập đoàn, mang lại hiệu quả kinh tế thiết thực, góp phần phát triển sản xuất, là động lực thực sự để Tập đoàn hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch được giao. Trên cơ sở hành lang pháp lý hiện có, Tập đoàn và các đơn vị cần hoạch định và sử dụng có hiệu quả Quỹ Phát triển KHCN, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm cho các hoạt động nghiên cứu, phát triển (R&D) và đổi mới công nghệ, phấn đấu bắt kịp xu thế của kỷ nguyên công nghệ số - cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 để nâng cao trình độ KHCN Dầu khí, phục vụ thiết thực hơn nữa cho sản xuất kinh doanh của toàn Tập đoàn.

Với sự nhiệt huyết, quyết tâm và đồng lòng của đội ngũ các cán bộ nghiên cứu và quản lý KHCN ngành Dầu khí Việt Nam, tôi tin tưởng KHCN Dầu khí sẽ phát triển vượt bậc trong thời gian tới, góp phần thực hiện thành công chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tập đoàn trong năm 2019 và các năm tiếp theo. Xin thân ái gửi đến toàn thể cán bộ nghiên cứu và quản lý KHCN của Tập đoàn và các đơn vị lời chúc sức khỏe, thi đua đổi mới, sáng tạo và thành công.

Chào thân ái

thu chuc mung 536736
Trần Sỹ Thanh

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên

Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam