Thư mời mua tàu "PVT Sea Lion"

18:34 | 10/12/2020

7,714 lượt xem
|
(PetroTimes) - CTCP Vận tải Dầu khí Hà Nội (PVTrans HaNoi JSC) chào bán Tàu chở dầu “PVT Sea Lion”.
 1. TỔNG QUÁT

Tàu chở dầu “PVT Sea Lion” (sau đây gọi là “Tàu”) thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Việt Nam Hà Nội (gọi tắt là “Bên bán”). Tàu đang được khai thác từ khu vực Trung Đông đến Đông Bắc Á. Tàu sẽ được bán bởi chủ sở hữu theo những Quy định chính như sau.

TÀU:

TÊN TÀU: PVT SEA LION

LOẠI: TÀU VẬN CHUYỂN DẦU/HÓA CHẤT

SỐ IMO: 9123362; HÔ HIỆU: 3WVJ;

NƯỚC TREO CỜ: VIỆT NAM; ĐĂNG KÝ: VIỆT NAM

TÌNH TRẠNG CỦA TÀU

Tàu PVT SEA LION là tài sản của Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Hà Nội theo Giấy chứng nhận đăng ký số HP-OIL-000311-5 do Nước CHXHCN Việt Nam cấp ngày 10/7/2020

 1. ĐIỀU KIỆN BÁN

Tuân thủ Mẫu 1- Đề xuất mua tàu PVT SEA LION.

Việc không tuân thủ các điều khoản chính của MOA sẽ được coi là không hợp lệ và bị loại.

 1. HƯỚNG DẪN CHO BÊN MUA

Đề xuất của Bên mua sẽ bao gồm nội dung như sau:

 • Giấy đề xuất mua tàu PVT Sea Lion phải được điền đầy đủ thông tin có đóng dấu và chữ ký của người đại diện theo pháp luật của Bên mua theo Mẫu 01.
 • Giấy ủy quyền (nếu có) theo Mẫu 02.
 • Tất cả các Nhà môi giới phải cung cấp Giấy ủy quyền hoặc thỏa thuận giữa Bên mua và Nhà môi giới để chào mua tàu PVT Sea Lion.
 1. TRÌNH TỰ VÀ CHÀO GIÁ
 2. Hồ sơ

Hồ sơ bán tàu có sẵn cho tất cả Bên quan tâm mua từ 14h00’ ngày 09/12/2020 đến 17h00’ ngày 15/12/2020 theo giờ Việt Nam. Bên mua có nhu cầu tham gia chào giá sẽ nhận hồ sơ tại văn phòng PVTrans Hà Nội hoặc gửi yêu cầu qua email đến địa chỉ: [email protected]

Chủ đề: Hồ sơ bán tàu PVT Sea Lion

Người nhận:

Hạn chót chào giá: 17h00’ ngày 15/12/2020 theo giờ Việt Nam

Việc chào giá sau thời gian này sẽ bị vô hiệu và không được xem xét đánh giá.

 1. Phương thức chào giá
 • Thư chào giá phải được gửi trong phong bì niêm phong đến địa chỉ sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ HÀ NỘI

Tầng 5, Tòa nhà Oriental Tower, 324 Tây Sơn, Quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

Ghi chú: "Chào mua tàu PVT Sea Lion"

 1. Tiền tệ & giá trị
 • Đơn giá chào bằng VND đối với đơn vị Việt Nam và USD đối với đơn vị không thuộc Việt Nam.
 • Tỷ giá áp dụng quy đổi là tỷ giá mua chuyển khoản tại ngân hàng Vietcombank vào ngày hạn chót chào giá.
 • Hiệu lực chào giá: Chào giá phải có hiệu lực tối thiểu là 15 ngày làm việc.
 1. TRÌNH TỰ ĐÁNH GIÁ:

Trình tự đánh giá: Bằng cách gửi thư chào giá cho Bên bán, Bên mua đồng ý những điều sau:

 • Sau khi nhận được thư chào giá, Bên bán có quyền chọn Bên mua mà họ cho là có năng lực nhất và / hoặc có mức giá chào tốt nhất để đưa vào danh sách ngắn của Bên bán và bắt đầu thương lượng với Bên mua được chọn về giá và các điều khoản / điều kiện khác.
 • Trong quá trình thương lượng, nếu Bên bán yêu cầu có chào giá tốt hơn, thì theo lựa chọn của riêng mình, Bên mua có thể chọn gửi chào giá tốt hơn hoặc giữ nguyên chào giá trước đó của họ.
 • Trình tự đánh giá sẽ được thực hiện theo quy định của Bên bán và sẽ không được tiết lộ cho Bên mua. Trừ khi cả hai bên đã đạt được thỏa thuận, Bên bán có quyền chấm dứt, rời khỏi cuộc đàm phán đang diễn ra với Bên mua bất kỳ lúc nào mà không cần tiết lộ lý do gì cho Bên mua, không có ràng buộc / khiếu nại với nhau.
 1. CÁC QUY ĐỊNH KHÁC:
 1. Trong vòng ba (03) ngày làm việc kể từ hạn chót nhận chào giá, Bên bán sẽ thông báo bằng văn bản kết quả chào giá cho tất cả Bên mua tham gia.
 2. Bên mua phải chịu mọi chi phí và phí tổn liên quan đến việc tham gia chào mua tàu, bao gồm cả phí khảo sát và kiểm tra tàu trước ngày kết thúc chào giá. Bên mua sẽ chịu trách nhiệm và bồi thường mất mát hoặc thiệt hại đối với tài sản, thương tích hoặc tử vong của nhân viên Bên mua liên quan đến việc tham gia chào mua tàu. Miễn trách Bên bán khỏi tổn hại trước bất kỳ khiếu nại nào về trách nhiệm pháp lý.
 1. Giải bản tàu: Trong trường hợp tàu được mua để giải bản, Bên mua cam kết giải bản tàu trong vòng một trăm tám mươi (180) ngày kể từ ngày giao tàu.
 2. Tuân thủ pháp luật: Quy định này chịu sự điều chỉnh của Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bên mua cam kết tuân thủ Luật pháp Việt Nam, cam kết bồi thường và miễn trách cho Bên bán trước bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến việc không tuân thủ hoặc vi phạm pháp luật của Bên mua.
 3. Biên bản Thỏa thuận (MOA): Bên bán và Bên mua sẽ ký biên bản thỏa thuận (MOA) với những sửa đổi đã được thống nhất đảm bảo tuân thủ Quy định này và các điều khoản chính (Mẫu 1).
 4. MOA sẽ được ký trong vòng ba (03) ngày làm việc kể từ ngày Bên bán thông báo lựa chọn được Bên mua.

DMCA.com Protection Status