Tiết kiệm là thước đo của năng lực quản trị

11:05 | 13/03/2020

|
Gia tăng số tiền tiết kiệm không chỉ là những con số để báo cáo hằng năm mà là kết quả từ các giải pháp quản trị doanh nghiệp.

Có lẽ trên thế giới có rất ít quốc gia ban hành cả một bộ luật về thực hành tiết kiệm. Bởi vậy, đối với các doanh nghiệp Việt Nam nói chung, đặc biệt là các doanh nghiệp nhà nước, công tác tiết kiệm, chống lãng phí luôn được coi trọng, như một thước đo của sự thành công về quản trị doanh nghiệp.

tiet kiem la thuoc do cua nang luc quan tri
Các đơn vị thành viên của PVN liên tục rà soát thông số kỹ thuật các nhà máy để đạt mức hoạt động tối ưu, giảm tiêu hao năng lượng ở mức thấp nhất.

Trong bối cảnh giá dầu thấp và diễn biến khó lường, các đơn vị dịch vụ dầu khí vẫn thiếu nguồn việc làm, các dự án thăm dò, khai thác dầu khí chưa có dấu hiệu khởi sắc, việc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã thực hiện tiết kiệm được 4.753 tỉ đồng trong năm 2019 và không để phát sinh một vụ việc lãng phí nào là một dấu ấn đáng ghi nhận.

Xác định công tác tiết kiệm, chống lãng phí là công tác thường xuyên, có tính khoa học và gắn chặt với tiêu chuẩn đánh giá cán bộ, trách nhiệm của người đứng đầu nên năm 2020, lãnh đạo PVN đã chỉ ra phương hướng cần tiếp tục tăng cường ý thức trách nhiệm, nâng cao nhận thức, ý thức về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của cán bộ công nhân viên trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ, trong hoạt động hằng ngày để nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị, nhất là đối với các đơn vị thuộc diện giám sát tài chính đặc biệt.

Các giải pháp quản trị doanh nghiệp về tiết kiệm chính là các giải pháp cụ thể nhằm tiết kiệm chi phí. Trong đó, PVN liên tục tổ chức triẻn khai và giám sát Chương trình hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 tại Tập đoàn và các đơn vị thành viên để tiếp tục triển khai góp phần ngăn ngừa thất thoát, lãng phí, để có thể điều chỉnh và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh.

Song song với công tác giám sát là tập trung nâng cao hiệu quả của công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tới toàn thể cán bộ công nhân viên. Tổ chức phát động phong trào thi đua, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật đi đôi với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Đối với các đơn vị sản suất, các nhà máy lớn cần thường xuyên cập nhật, rà soát, phân tích và đánh giá để bổ sung kịp thời các định mức kinh tế kỹ thuật về tiêu hao nhiên liệu, nguyên vật liệu. Định mức về lao động tiền lương, sử dụng máy móc thiết bị… để làm cơ sở xây dựng, kiểm soát và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư và đánh giá, xác định, định lượng các chỉ tiêu chống lãng phí sao cho phù hợp nhất với yêu cầu thực tế, sự tiến bộ của khoa học công nghệ cũng như khả năng cân đối, sử dụng các nguồn lực của từng đơn vị. Trong đó, rà soát hoàn chỉnh, tối ưu hóa các quy trình kỹ thuật trong sản xuất kinh doanh để hạn chế lãng phí do lỗi sản xuất, thời gian vận chuyển, tồn kho quá định mức… nhằm giảm giá thành, tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm, dịch vụ trên thị trường.

tiet kiem la thuoc do cua nang luc quan tri

Các đơn vị thành viên PVN cần không ngừng cải tiến và nâng cao hiệu quả công tác quản trị doanh nghiệp, mở rộng thị trường, thị phần tiêu thụ sản phẩm. Tích cực thu hồi công nợ để đẩy nhanh vòng quay vốn kinh doanh, tiết kiệm chi phí sử dụng vốn, giảm tới mức thấp nhất nợ quá hạn, nợ xấu, nợ không có khả năng thu hồi. Cần phải sử dụng vốn một cách hiệu quả nhất nguồn vốn hiện có và dòng tiền cũng như việc thu xếp và giải ngan vốn vay thật phù hợp.

Theo Phó Tổng giám đốc PVN Nguyễn Văn Mậu, để tiết kiệm có hiệu quả tốt, các đơn vị cần quản lý chặt chẽ các khoản chi trên cơ sở kế hoạch đã được phê duyệt và đảm bảo đúng chế độ quy định, thực hiện nghiêm, có hiệu quả các biện pháp chống thất thoát, lãng phí nhất là đối với các khoản chi phí quản lý như điện, nước, thông tin liên lạc, hội thảo, hội nghị... Mặt khác, cần thường xuyên phân tích, đánh giá hiệu quả hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh. Từ đó, ưu tiên tập trung và sử dụng một cách có hiệu quả nguồn lực cho hoạt động sản xuất kinh doanh chính, đảm bảo tiến độ các công trình đầu tư, nghiêm túc và xử lý kịp thời các khoản đầu tư kém hiệu quả, gây ứ động tiền vốn.

Có thể thấy rằng, với vai trò là một tập đoàn trụ cột kinh tế, với hàng chục đơn vị đóng vai trò nòng cốt sản xuất xăng dầu, phân bón, điện, dịch vụ kỹ thuật cao…, PVN vẫn còn nhiều dư địa và cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa trong công tác tiết kiệm, chống lãng phí. Đây chính là thước đo thực tế nhất về năng lực quản lý, điều hành của lãnh đạo Tập đoàn cũng như các đơn vị thành viên.

Tùng Dương

Năm 2019, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã thực hiện tiết kiệm được 4.753 tỉ đồng và không để phát sinh một vụ việc lãng phí nào.
tiet kiem la thuoc do cua nang luc quan tri

Nhiều ngành, nhiều lĩnh vực sử dụng năng lượng lãng phí, kém hiệu quả
tiet kiem la thuoc do cua nang luc quan tri

Sử dụng hiệu quả năng lượng tại các nhà máy chế biến dầu khí
tiet kiem la thuoc do cua nang luc quan tri

Đẩy mạnh quản trị và tiết giảm chi phí
tiet kiem la thuoc do cua nang luc quan tri

Bác Hồ và thực hành tiết kiệm