Tổng giám đốc PVEP diện kiến lãnh đạo cấp cao Chính phủ nước CHDCND Lào

15:05 | 09/08/2011

|
Ngày 4/8, nhân chuyến công tác thúc đẩy việc triển khai các dự án thăm dò khai thác của các đơn vị thành viên tại Lào, Tổng giám đốc Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) Nguyễn Vũ Trường Sơn đã tới diện kiến Thủ tướng nước CHDCND Lào Thongsing Thammavong, đồng thời có buổi nói chuyện thân mật với Phó thủ tướng Asang Laoly tại Phủ thủ tướng.

Tổng Giám đốc PVEP Nguyễn Vũ Trường Sơn (trái) diện kiến Phó thủ tướng Asang Laoly

Tham dự buổi nói chuyện thân mật với Phó thủ tướng Asang Laoly còn có Bộ trưởng Bộ Năng lượng Mỏ Soulivong Dalavong; Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Somdy Douangdy; Bộ trưởng – Chủ nhiệm Văn phòng Thủ tướng Sinlavong Khoutphaythoune.

Trong buổi nói chuyện, Tổng giám đốc PVEP – Nguyễn Vũ Trường Sơn đã báo cáo tình hình triển khai các dự án của tổng công ty tại nước bạn, đồng thời cảm ơn sâu sắc sự quan tâm giúp đỡ Chính phủ, các bộ, ngành phía bạn Lào đã dành cho PVEP suốt thời gian qua.

Tham gia đầu tư tại Lào từ năm 2009 với hai dự án thăm dò dầu khí tại lô Champasak & Saravan và lô Savanakhet, trong thời gian qua, PVEP đã triển khai khối lượng công việc khá lớn với các hoạt động thu nổ địa chấn và thực hiện các giếng khoan thăm dò trong diện tích hợp đồng theo đúng cam kết, qua đó khẳng định uy tín quốc tế của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) nói chung và của PVEP nói riêng.

Bên cạnh những nỗ lực trong triển khai các hoạt động Dầu khí, PVEP đã tham gia tích cực vào các chương trình an sinh xã hội tại các địa phương nơi có hoạt động với mong muốn góp phần vào sự phát triển kinh tế, xã hội của nước bạn.

Hiện PVEP đang triển khai 18 dự án thăm dò khai thác dầu khí tại nước ngoài bên cạnh 42 dự án trong nước với mục tiêu không ngừng gia tăng trữ lượng, đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển kinh tế đất nước, tiếp tục khẳng định và phát huy vai trò là đơn vị chủ lực của PVN.

Hữu Tùng