Từ những “mạch ngầm” ở PVFCCo

11:14 | 09/11/2021

3,245 lượt xem
|
(PetroTimes) - Tại Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo), văn hóa Petrovietnam cũng như văn hóa PVFCCo đã được thẩm thấu, ngấm sâu, trở thành “mạch ngầm” tinh khiết trong từng suy nghĩ, hành động của mỗi người lao động.

Đề án xây dựng Đảng của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW), Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam), nhằm hướng tới một doanh nghiệp với những giá trị văn hóa chuẩn mực theo phương châm hành động “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả”, được xác định là một trong những nội dung quan trọng giúp nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của từng cán bộ, đảng viên, hướng đến hoàn thành mục tiêu chung của PVFCCo và Nhà máy Đạm Phú Mỹ nói riêng.

Đoàn kết là sức mạnh

Đây cũng là một trong những phương châm hành động được PVFCCo cụ thể hóa tới từng người lao động.

Mỗi đảng viên trong chi bộ phải ra sức phấn đấu xây dựng mối đoàn kết nội bộ; tôn trọng những điểm khác biệt của mỗi cá nhân; tăng cường quan hệ mật thiết giữa các gia đình, cá nhân mỗi đồng chí trong chi bộ; trong góp ý đấu tranh xây dựng nội bộ luôn thẳng thắn chân tình, cởi mở nhằm giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.

Từ những “mạch ngầm” ở PVFCCo
Mỗi đảng viên trong các chi bộ tại PVFCCo luôn phấn đấu xây dựng mối đoàn kết nội bộ (Ảnh: CBCNV làm việc tại Nhà máy Đạm Phú Mỹ)

Ngoài ra, CBCNV PVFCCO sẵn sàng chia sẻ (thông tin, dữ liệu), hỗ trợ và phối hợp để cùng hoàn thành công việc. Từ đó, mỗi đảng viên trong từng chi bộ đa dạng hóa các hình thức chia sẻ thông tin thông qua các hoạt động tập thể giữa cá nhân hoặc gia đình các thành viên trong chi bộ; động viên nhau để tạo sự đồng tâm, hiệp lực trong thực thi nhiệm vụ tại đơn vị; tôn trọng nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.

Với PVFCCo, công tác đào tạo nội bộ luôn được xem là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt để nâng cao trình độ cho đội ngũ bảo dưỡng/hiệu chuẩn. Điển hình tổ DCS, PLC, Van, Temp, Pre, Aux phải thực hiện tốt công tác: tổ chức thuyết trình, bồi huấn theo từng chuyên đề về công tác sửa chữa, xử lý lỗi, bảo dưỡng, chuyên sâu... để có điều kiện thực tập ở các cương vị cao hơn.

Để thực hiện tốt những điều trên, các chi ủy chi bộ thuộc Đảng bộ PVFCCo luôn lắng nghe và tìm hiểu các thông tin để hiểu rõ vấn đề; đặt ra các giải pháp khác nhau; lựa chọn những giải pháp khả thi nhất để thực hiện; khi đã thống nhất giải pháp đã chọn thì khuyến khích, động viên.

Trân trọng từng ý tưởng

Để cải tiến, đổi mới hoạt động của doanh nghiệp, sự sáng tạo luôn được đặt lên hàng đầu. Sự sáng tạo trong công việc được thể hiện qua những sáng kiến, giải pháp tối ưu hóa. Thời gian qua, nhận thức được tầm quan trọng của công tác sáng kiến cải tiến, tập thể Xưởng Đo lường - Tự động hóa đã thực hiện một số giải pháp, sáng kiến, ý tưởng cải tiến trên hệ thống thiết bị.

Từ những “mạch ngầm” ở PVFCCo
CBCNV Nhà máy Đạm Phú Mỹ luôn nêu cao tinh thần lao động sáng tạo, phát huy ý tưởng sáng kiến

Mỗi năm PVFCCo/Nhà máy đều tổ chức hội thi tìm kiếm những ý tưởng, sáng kiến góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc. Đây là môi trường để người lao động phát huy tinh thần sáng tạo,

Với mục tiêu đẩy mạnh công tác sáng kiến, cải tiến, khuyến khích người lao động phát huy ý tưởng, PVFCCo trân trọng từng ý tưởng được đề ra, triển khai tổ chức rà soát, khảo sát lập phương án thực hiện và đưa vào sử dụng. Luôn khuyến khích người lao động phát huy sáng kiến, ý tưởng mới, đồng thời ghi nhận tuyên dương những cá nhân nổi bật trong công tác sáng kiến, cải tiến nâng cao chất lượng, hiệu quả và hiệu suất công việc.

Ngoài khuyến khích các ý tưởng trong lao động, sản xuất, việc cải tiến và nâng cấp hoạt động quản trị cũng được xem trọng. Để thực hiện tốt công tác này, tập thể cán bộ thường xuyên xem xét, đánh giá hiện trạng hoạt động quản trị tại đơn vị mình, thường xuyên trao đổi học hỏi kinh nghiệm quản lý từ các phòng ban, tìm ra những điểm chưa phù hợp, những khó khăn vướng mắc. Từ đó đưa ra những cải tiến và nâng cấp hoạt động cho phù hợp, thường xuyên đánh giá hiệu quả sau những lần cải tiến và có những điều chỉnh kịp thời nhằm đạt được hiệu quả cao nhất.

Ý thức, trách nhiệm

Đối với người đảng viên, công tác thực hiện kỷ cương bao gồm nhiều nội dung như: Tuân thủ pháp luật, thực hiện nghiêm túc các quy chế, quy định, nội quy, chấp hành theo đúng phân công, đúng quy trình nghiệp vụ, có trách nhiệm, hoàn thành nhiệm vụ được giao đảm bảo tần suất, tiến độ và chất lượng công việc. Tham gia đầy đủ, nghiêm túc tất cả các kỳ họp, các khóa đào tạo, huấn luyện và các sự kiện theo yêu cầu của tổ chức.

Nhìn chung các cán bộ, đảng viên Phân xưởng Đo lường - Tự động hóa đã thực hiện tốt các nội dung trên. Như việc tuân thủ pháp luật có thể kể đến như tuân thủ Nghị định 100 về an toàn giao thông, các chỉ thị về giãn cách xã hội trong thời điểm dịch bệnh 2 năm trở lại đây… Lãnh đạo phân xưởng, đảng viên luôn nêu gương, đi đầu trong việc thực hiện các quy định.

Từ những “mạch ngầm” ở PVFCCo
CBCNV Nhà máy luôn tuân thủ thực hiện ATVSLĐ-PCCN

Ngoài ra, để nâng cao ý thức, trách nhiệm của người lao động trong việc thực hiện ATVSLĐ-PCCN, đảm bảo sức khỏe, tính mạng trong quá trình sản xuất, phân xưởng thường xuyên kiểm tra, đôn đốc nhắc nhở người lao động tuân thủ nội quy lao động, các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, những quy định về ATVSLĐ-PCCN, các quy tắc vận hành, sử dụng máy móc, thiết bị sản xuất, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác ATVSLĐ-PCCN.

Quán triệt CBCNV tuân thủ đầy đủ các nội quy/quy trình an toàn lao động, các quy định và giấy phép làm việc trong không gian hạn chế, đôn đốc an toàn vệ sinh viên (ATVSV) trong phân xưởng thực hiện đúng nhiệm vụ được giao.

Đặc biệt, PVFCCo thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, lan tỏa văn hóa dầu khí đến toàn thể cán bộ đảng viên, người lao động tại Nhà máy. Thông qua phương châm hành động, mỗi cá nhân sẽ chủ động hơn trong việc khắc phục khó khăn trở ngại thường gặp trong công việc hàng ngày, cùng hướng tới mục tiêu hoàn thành kế hoạch được giao trong năm 2021 và những năm tiếp theo.

Nền tảng “văn hóa dầu khí”

Thời gian gần đây, hoạt động sản xuất kinh doanh của Nhà máy Đạm Phú Mỹ gặp nhiều khó khăn do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, thị trường giá dầu, khí ngày càng biến động theo chiều hướng tăng cao ảnh hưởng đến chi phí sản xuất, kinh doanh của Nhà máy. Nhưng với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, CBCNV PVFCCo và Nhà máy đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, bồi đắp truyền thống để người lao động nuôi dưỡng khát vọng, củng cố niềm tin, lan tỏa văn hóa PVFCCo; qua đó khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, không ngừng lao động sáng tạo, xây dựng PVFCCo phát triển bền vững; củng cố thương hiệu Đạm Phú Mỹ và hình ảnh người lao động luôn gắn bó, trách nhiệm với nhân dân, với đất nước.

Từ những “mạch ngầm” ở PVFCCo

Bên cạnh đó, PVFCCo tiếp tục quyết liệt đẩy mạnh công tác đổi mới và tái cấu trúc toàn diện theo hướng tinh gọn, kiến tạo và nuôi dưỡng giá trị, ứng dụng nền tảng số vào công tác quản trị sản xuất kinh doanh, quản trị chi phí, phát triển sáng tạo và thúc đẩy đầu tư phát triển sản phẩm mới, tái tạo văn hóa PVFCCo, tạo môi trường làm việc cạnh tranh lành mạnh và thúc đẩy hiệu quả vì lợi ích chung của PVFCCo, đảm bảo công việc và thu nhập cho CBCNV theo hiệu quả đóng góp, hài hòa lợi ích của cổ đông, người lao động và khách hàng.

Đến nay, mỗi đơn vị trong ngành Dầu khí cũng như PVFCCo đều đã xây dựng cho mình những triết lý kinh doanh riêng, song tất cả đều dựa trên nền tảng giá trị cốt lõi của văn hóa dầu khí: “Khát vọng - Trí tuệ - Chuyên nghiệp - Nghĩa tình”. Ngọn lửa dầu khí được truyền từ thế hệ này đến thế hệ khác, tạo nên bản sắc của văn hóa dầu khí, là giá trị mà mỗi người lao động dầu khí luôn trân trọng, giữ gìn và phát triển. Cũng chính những giá trị này đã cổ vũ, là động lực giúp tập thể người lao động vững tin hơn, nỗ lực vượt qua “khủng hoảng kép”, hoàn thành vượt mức mọi chỉ tiêu nhiệm vụ quan trọng, đóng góp lớn cho sự phát triển kinh tế đất nước.

Hoàng Duy Phong - Chi bộ Xưởng Đo lường, Tự động hóa Nhà máy Đạm Phú Mỹ

Nhà máy Đạm Phú Mỹ: Xứng danh Nhà máy Đạm Phú Mỹ: Xứng danh "Anh cả" của ngành hóa dầu Việt Nam
Hội thảo về BDSC các nhà máy chế biến dầu khí: Chia sẻ kinh nghiệm, cùng nhau phát triển Hội thảo về BDSC các nhà máy chế biến dầu khí: Chia sẻ kinh nghiệm, cùng nhau phát triển
Tái tạo văn hóa PVFCCo - Nền tảng phát triển bền vững Tái tạo văn hóa PVFCCo - Nền tảng phát triển bền vững
PVCFC cán mốc 8 triệu tấn Urê: Hành trình nỗ lực không ngừng vì nông nghiệp Việt PVCFC cán mốc 8 triệu tấn Urê: Hành trình nỗ lực không ngừng vì nông nghiệp Việt

DMCA.com Protection Status