Tuổi trẻ Vietsovpetro đẩy mạnh phong trào sáng kiến sáng chế, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất

17:14 | 29/10/2019

|
Đại diện cho tuổi trẻ Vietsovpetro và tuổi trẻ Dầu khí, đồng chí Tạ Văn Thịnh, kỹ sư phòng Khoan và Sửa giếng, Viện Nghiên cứu khoa học & Thiết kế thuộc Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro đã chia sẻ tại Diễn đàn “Tuổi trẻ đổi mới, sáng tạo phát triển doanh nghiệp” do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối Doanh nghiệp Trung ương (Khối DNTW ) tổ chức trong chương trình Ngày hội đổi mới sáng tạo Khối DNTW năm 2019, ngày 29/10, tại Hà Nội.    
tuoi tre vietsovpetro luon day manh phong trao sang kien sang che cai tien ky thuat hop ly hoa san xuat
Toàn cảnh diễn đàn

Tại diễn đàn, kỹ sư Tạ Văn Thịnh chia sẻ: Những năm gần đây, trước tình hình biến động phức tạp của giá dầu trên thế giới, đồng thời việc suy giảm sản lượng của các mỏ dầu Vietsovpetro đang khai thác, đã đặt ra nhiều thác thức lớn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Vietsovpetro. Chính vào thời điểm này, rất cần phát huy tinh thần sáng tạo của đoàn viên thanh niên (ĐVTN) và cán bộ công nhân viên (CBCNV) Vietsovpetro trong lao động sản xuất để tạo ra hiệu quả kinh tế cũng như tiết giảm được chi phí cho đơn vị.

Hiện nay, đóng vai trò trong các hoạt động và phong trào của Đoàn Thanh niên (ĐTN) Vietsovpetro là lực lượng lao động trẻ, các bạn ĐVTN đã có những vai trò rõ nét hơn trong phong trào tham gia sáng kiến, sáng chế, cải tiến, giải pháp hợp lý hóa trong sản xuất tại đơn vị.

Để thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/ĐU ngày 12/10/2015 của Ban Thường vụ Đảng ủy Vietsovpetro về đẩy mạnh hoạt động sáng kiến sáng chế, cải tiến kỹ thuật và hợp lý hóa sản xuất của Vietsovpetro, Ban Chấp hành ĐTN Vietsovpetro đã xây dựng các kế hoạch cụ thể triển khai đến từng chi đoàn trực thuộc các đơn vị. ĐTN Vietsovpetro thường xuyên tổ chức các diễn đàn, hội thảo chuyên đề, mời các chuyên gia, các tác giả và đồng tác giả có nhiều sáng kiến, sáng chế để chia sẻ và trao đổi kinh nghiệm lan tỏa phong trào đến ĐVTN. Ban Chấp hành ĐTN Viesovpetro cũng thành lập Ban Khoa học kĩ thuật cùng với các cơ sở đoàn hướng dẫn, hỗ trợ các bạn ĐVTN có ý tưởng, sáng kiến làm các thủ tục đăng ký và hoàn thiện các báo cáo; kịp thời động viên khen thưởng và đề xuất Đoàn cấp trên khen thưởng cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác sáng kiến, sáng chế, phong trào sáng tạo trẻ hàng năm.

tuoi tre vietsovpetro luon day manh phong trao sang kien sang che cai tien ky thuat hop ly hoa san xuat
Kỹ sư Tạ Văn Thịnh trình bày tham luận tại diễn đàn

Với việc thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, trong thời gian qua phong trào Tuổi trẻ Vietsovpetro tham gia công tác nghiên cứu khoa học, sáng kiến, sáng chế đã phát triển sâu rộng trong ĐVTN của các đơn vị và đã đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ, được Đảng ủy, Ban Tổng giám đốc Vietsovpetro đánh giá cao. Từ năm 2017-2019, toàn ĐTN Vietsovpetro đã có 134 ý tưởng, giải pháp, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đề tài nghiên cứu khoa học của ĐVTN (là tác giả hoặc đồng tác giả) được đề xuất lên lãnh đạo các cấp, trong đó có nhiều sáng kiến được Hội đồng sáng kiến, sáng chế Vietsovpetro và các đơn vị thành viên xem xét công nhận, áp dụng vào sản xuất mang lại lợi ích về kinh tế cho đơn vị, góp phần quan trọng giải quyết nhiều vấn đề cấp thiết trong sản xuất, nâng cao năng suất lao động.

Đặc biệt, có 1 công trình thanh niên tiêu biểu toàn quốc “Chế tạo, lắp đặt chân đế và khối thượng tầng giàn khai thác CTC1-WHP thuộc mỏ Cá Tầm”, có 1 đề tài được Trung ương Đoàn tôn vinh tại Festival sáng tạo trẻ toàn quốc 2018: “Hoàn thiện hệ thống mudline 340 bằng cách chế tạo vòng chặn mới, giúp tiết giảm 1 cấp ống chống khi xây dựng giếng khoan thăm dò Mioxen của Vietsovpetro” do Đoàn cơ sở Viện Nghiên cứu khoa học & Thiết kế thực hiện với giá trị làm lợi hơn 330 nghìn USD, có 1 sáng chế có đoàn viên tham gia với vai trò đồng tác giả được Cục Sở hữu trí tuệ cấp Bằng sáng chế trong năm 2018, có 3 đề tài khoa học đạt giải Nhất, Nhì tại cuộc thi “Các công trình khoa học - kỹ thuật của những chuyên gia trẻ Tập đoàn Zarubezneft” tổ chức tại Nga.

Tuy nhiên, cũng phải nhìn nhận một thực tế là các công tác sáng kiến, sáng chế, cải tiến kỹ thuật trong thời gian qua vẫn chưa lan rộng đến hết tất cả các ĐVTN tại các đơn vị. Một bộ phận ĐVTN còn chưa có điều kiện hoặc chưa đủ hăng hái chủ động trong việc tìm tòi, nghiên cứu, đưa ra các giải pháp hợp lý hóa sản xuất; nhiều ĐVTN chưa mạnh dạn để đưa những ý tưởng của mình đề xuất lên cấp lãnh đạo của đơn vị vì  còn chưa đủ tự tin hoặc nghĩ rằng những ý tưởng của mình rất nhỏ không đủ để phát triển thành các sáng kiến, sáng chế hoặc các giải pháp hợp lý hóa sản xuất.

Do đó, theo kỹ sư Tạ Văn Thịnh cần nhân rộng các điển hình trong hoạt động sáng kiến, sáng chế tạo một phong trào sâu rộng và lôi cuốn nhiều ĐVTN tham gia; cần khơi dậy tinh thần cầu tiến và sẵn sàng bộc lộ và phát huy hết khả năng của mình, để phù hợp với thực tiễn luôn luôn đổi mới với nhiều khó khăn thách thức trong thời gian tới.

tuoi tre vietsovpetro luon day manh phong trao sang kien sang che cai tien ky thuat hop ly hoa san xuat

Kỹ sư Tạ Văn Thịnh cho rằng, để phát triển và đẩy mạnh phong trào sáng kiến, sáng chế trong giai đoạn tới, đồng thời tạo sự chuyển biến mạnh mẽ tại các đơn vị, ĐTN Vietsovpetro cần định hướng, thực hiện một số giải pháp như: Tranh thủ tối đa sự quan tâm, khuyến khích, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban Tổng giám đốc đối với phong trào nghiên cứu khoa học, sáng kiến sáng chế, giải pháp hợp lý hóa sản xuất trong ĐVTN.

Tiếp tục đẩy mạnh và phát động đến các bạn ĐVTN tích cực tham gia phong trào “Sáng tạo trẻ”. Vận động và khuyến khích ĐVTN đăng ký đảm nhận và thực hiện các công trình phần việc thanh niên là các sáng kiến, sáng chế, giải pháp hợp lý hóa sản xuất; cần tạo môi trường thuận lợi để các bạn ĐVTN tích cực tham gia trao đổi kiến thức, công nghệ và kinh nghiệm làm việc thông qua các buổi sinh hoạt khoa học công nghệ hoặc các diễn đàn thanh niên với những chủ đề đa dạng và phong phú.

Cần phổ biến quy chế sáng kiến, sáng chế của Vietsovpetro cũng như lồng gép nội dung cụ thể vào trong các chương trình hoạt động hàng năm của ĐTN các đơn vị; để có thể tăng cả về số lượng lẫn chất lượng sáng kiến, sáng chế cần tạo sự gắng kết phối hợp của ĐVTN giữa các bộ phận trong cùng một đơn vị hoặc thậm chí giữa các đơn vị với nhau. 

Hàng năm tổ chức cuộc thi hoặc hội nghị tổng kết liên quan hoạt động sáng kiến, sáng chế để tuyên dương khuyến khích vật chất lẫn tinh thần cho những cá nhân, tập thể xuất sắc trong hoạt động sáng kiến, sáng chế. Nhân rộng và lan tỏa các gương sáng điển hình để tạo một phong trào sâu rộng và lôi cuốn nhiều ĐVTN tham gia.

Đặc biệt, lãnh đạo các đơn vị luôn tin tưởng tạo điều kiện để ĐVTN mạnh dạn áp dụng những ý tưởng, sáng kiến, những công trình nghiên cứu, cải tiến, hợp lý hóa sản xuất vào thực tiễn một cách hiệu quả, quan tâm, xem xét các hình thức khuyến khích vật chất tinh thần, nâng lương, thưởng đối với ĐVTN có nhiều đóng góp trong hoạt động và phong trào.

Kỹ sư Tạ Văn Thịnh nhấn mạnh, phong trào sáng kiến, sáng chế có ý nghĩa cũng như ảnh hưởng mạnh mẽ đến chất lượng của ĐVTN, chất lượng hoạt động sản xuất của các đơn vị. Ngoài việc đem lại lợi ích thiết thực trong công việc, hoạt động này còn đem đến nguồn cảm hứng sáng tạo, niềm yêu thích và sự gắn bó với công việc cho người lao động nhất là lực lượng trẻ ĐVTN, lực lượng lao động đang rất cần sự quan tâm của lãnh đạo, rất cần cơ hội để phấn đấu, để trưởng thành hơn và cũng như để khẳng định mình.

Thông qua các sáng kiến, sáng chế của ĐVTN đã mang lại hiệu quả kinh tế và tiết kiệm chi phí sản xuất cho các đơn vị góp phần vào sự phát triển chung của Vietsovpetro nói riêng và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam nói chung. Thành công đó có được cũng là nhờ sự quan tâm của các cấp lãnh đạo đã tạo ra cơ chế, động lực khuyến khích các ĐVTN trong lao động sáng tạo. Để từ đó tạo ra những sản phẩm thiết thực, trực tiếp đóng góp cho sự phát triển bền vững của Vietsovpetro, của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Nguyễn Hoan

tuoi tre vietsovpetro luon day manh phong trao sang kien sang che cai tien ky thuat hop ly hoa san xuat

 

Sức lan tỏa của “Tuổi trẻ sáng tạo”
tuoi tre vietsovpetro luon day manh phong trao sang kien sang che cai tien ky thuat hop ly hoa san xuat

 

Đoàn Khối DNTW cần đẩy mạnh hơn nữa phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”
tuoi tre vietsovpetro luon day manh phong trao sang kien sang che cai tien ky thuat hop ly hoa san xuat

 

Tuổi trẻ sáng tạo - Điểm hẹn tương lai
tuoi tre vietsovpetro luon day manh phong trao sang kien sang che cai tien ky thuat hop ly hoa san xuat

 

Đoàn Thanh niên Tập đoàn tổ chức Diễn đàn Thanh niên với phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”