Vietsovpetro Gas: Hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

20:30 | 26/12/2018

748 lượt xem
|
(PetroTimes) - Xí nghiệp Khai thác Các công trình khí (Vietsovpetro Gas) với nhiệm vụ chính là thu gom, nén và cung cấp khí cho toàn bộ hệ thống khai thác dầu bằng phương pháp gaslift tại mỏ Bạch Hổ và Rồng, làm gia tăng sản lượng khai thác dầu của Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro. Đồng thời, đưa khí đồng hành từ các mỏ thuộc bồn trũng Cửu Long và một số mỏ khác thuộc thềm lục địa phía Nam Việt Nam vào bờ phục vụ cho cụm công nghiệp sử dụng khí đốt Bà Rịa – Phú Mỹ.

Năm 2018 là năm tiếp tục có nhiều biến động của nền kinh tế thế giới trong và ngoài nước, ngành Dầu khí ảnh hưởng không nhỏ. Nhưng vượt lên trên tất cả tập thể quốc tế lao động Vietsovpetro đã nỗ lực hoàn thành và vượt mức kế hoạch nhiều chỉ tiêu đề ra, trong đó có Xí nghiệp Khai thác các công trình khí (Vietsovpetro Gas).

vietsovpetro gas hoan thanh vuot muc ke hoach san xuat kinh doanh nam 2018
Giàn nén khí Trung tâm

Trong năm 2018, với việc vận hành thường xuyên, an toàn và liên tục các tổ máy nén, Vietsovpetro Gas đã sớm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất được giao. Tổng khối lượng khí cao áp cung cấp cho gaslift và khí vào bờ đạt 3,95 tỷ m3, đạt 113.16 % kế hoạch (3.49 tỷ m3). Trong đó: khí đưa về bờ ước tính hết năm là 1,37 tỷ m3, đạt 139,6% kế hoạch (1.05 tỷ m3); khí gaslift phục vụ khai thác dầu ước tính đến hết năm là 2,58 tỷ m3, đạt 105.65% kế hoạch (2.44 tỷ m3); đảm bảo tối ưu việc cung cấp khí cho hệ thống gaslift khai thác dầu của Vietsovpetro. Sản lượng khai thác dầu bằng phương pháp gaslift chiếm 90% tổng sản lượng dầu khai thác trong năm 2018 của Vietsovpetro.

Phát huy thành công của những năm qua, Vietsovpetro Gas tiếp tục duy trì sự phát triển của mình trong công tác dịch vụ bên ngoài và là một trong những đơn vị dẫn đầu về doanh thu và lợi nhuận của Vietsovpetro. Năm 2018 tổng doanh thu từ các dự án dịch vụ ngoài đạt khoảng 79 triệu USD, cao hơn 10.4 triệu USD so với kế hoạch hội đồng Vietsovpetro phê duyệt tại kỳ họp 48 (68,6 triệu USD). Lợi nhuận sau thuế cả năm dự kiến đạt 25 triệu USD.

vietsovpetro gas hoan thanh vuot muc ke hoach san xuat kinh doanh nam 2018
Lễ khởi công Dự án “Cải hoán và mở rộng công suất nén khí Lô 09-1

Các con số thu được đã phản ánh chính xác tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Vietsovpetro Gas đồng thời cho thấy những nỗ lực trong công việc của tập thể. Tập trung đẩy mạnh sản xuất, khuyến khích những sáng kiến, sáng chế trong hoạt động thu gom và xử lý khí để nâng cao sản lượng, đồng thời, chú trọng công tác quản trị chi phí, kiểm soát chặt chẽ giá trị các thiết bị vật tư đầu vào, giảm thiểu thất thoát vật tư trong thi công bằng các định mức kỹ thuật và công tác quản lý.

Đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ ngoài, Vietsovpetro Gas đã đẩy mạnh ký kết hợp đồng với các khách hàng truyền thống và xây dựng tốt mối quan hệ với khách hàng tiềm năng, giảm thiểu chi phí kinh doanh bằng cơ chế quản lý thích hợp từ đó tăng doanh thu và lợi nhuận.

vietsovpetro gas hoan thanh vuot muc ke hoach san xuat kinh doanh nam 2018
Các kỹ sư làm việc trên Giàn nén khí Trung tâm

Hoạt động song song trên cả hai lĩnh vực thu gom, nén khí và kinh doanh dịch vụ ngoài, đòi hỏi sự chỉ đạo xuyên suốt và kịp thời từ Ban lãnh đạo Vietsovpetro nói chung và của Vietsovpetro Gas nói riêng, đồng thời với tinh thần làm việc gắn kết, làm việc trên tinh thần trách nhiệm cao của tập thể CBCNV phòng/ ban và tại các giàn nén khí. Đặc biệt là các anh em kỹ thuật ngoài giàn với đặc thù công việc riêng (môi trường làm việc trên biển biệt lập, vận hành máy móc ngày/đêm …) vẫn luôn cố gắng, nỗ lực làm việc với ý thức trách nhiệm và nhiệt huyết, vượt qua cả cơn bảo lịch sử số 9 Usagi trực tiếp đổ bộ vào mỏ Bạch Hỏ, giàn nén khí trung tâm, vận hàng giàn một cách trơn tru, đảm bảo an toàn để đạt được những kết quả đáng khích lệ trong một năm vừa qua.

Tập thể Vietsovpetro Gas luôn hô vang khẩu hiệu “Trên dưới đồng lòng, biển Đông rực sáng” được lan truyền từ bờ tới biển, thể hiện sức mạnh tập thể và ý chí quyết tâm của toàn thể CBCNV Vietsovpetro Gas luôn đi đúng hướng, thực hiện đúng kim chỉ nam hành động của Ban lãnh đạo đề ra. Những thành tích đã đạt được trong năm 2018 sẽ là tiền đề thuận lợi, tạo đà cho sự tăng trưởng ổn định trong năm 2019, dựa trên sự đoàn kết “đồng sức, đồng lòng” của tập thể CBCNV Vietsovpetro để cùng nhau đưa Xí nghiệp Khai thác các Công trình khí phát triển ổn định, bền vững trong tương lai.

vietsovpetro gas hoan thanh vuot muc ke hoach san xuat kinh doanh nam 2018“Liều vitamin tổng hợp” của Vietsovpetro Gas
vietsovpetro gas hoan thanh vuot muc ke hoach san xuat kinh doanh nam 2018[PetroTimesTV] Vietsovpetro Gas kỷ niệm mốc son 50 tỷ m3 khí
vietsovpetro gas hoan thanh vuot muc ke hoach san xuat kinh doanh nam 2018Vietsovpetro Gas kỷ niệm mốc son 50 tỷ m3 khí
vietsovpetro gas hoan thanh vuot muc ke hoach san xuat kinh doanh nam 2018Vietsovpetro Gas - ngọn lửa rực sáng giữa Biển Đông

Anh Thơ

DMCA.com Protection Status