VPI: Hội nghị BCH Đảng bộ mở rộng và sơ kết giữa nhiệm kỳ 2010-2015

08:29 | 23/10/2013

457 lượt xem
|
Qua 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Viện lần thứ XV (nhiệm kỳ 2010- 2015), bên cạnh những thuận lợi cơ bản, Đảng bộ Viện Dầu khí Việt Nam (Đảng bộ VPI) cũng gặp những khó khăn do ảnh hưởng của sự suy thoái kinh tế toàn cầu cùng với khó khăn, thách thức trong nước. Tuy vậy, Đảng bộ, lãnh đạo VPI đã có nhiều nỗ lực, phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đề ra đạt nhiều kết quả quan trọng.

Đồng chí Phan Ngọc Trung, Viện trưởng Viện Dầu khí Việt Nam chủ trì Hội nghị

Chiều 22/10, Đảng bộ Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ mở rộng và sơ kết giữa nhiệm kỳ (2010 - 2015) tại 2 điểm cầu Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng chí Trần Quang Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí đến dự và chỉ đạo hội nghị.

Tham dự hội nghị có đồng chí Phan Ngọc Trung, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Dầu khí Việt Nam; đồng chí Nguyễn Văn An, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Trưởng ban Tổ chức nhân sự. Cùng lãnh đạo, cán bộ, Đảng viên đại diện các phòng/ ban, các trung tâm, Hội Cựu chiến binh, Công đoàn và Đoàn viên thanh niên Viện Dầu khí .

Mở đầu chương trình, Phó bí thư thường trực Đảng ủy VPI Nguyễn Văn An đã sơ kết, đánh giá những thành tựu đạt được và những hạn chế trong triển khai thực hiện nghị quyết giữa nhiệm kỳ 2010-2015 Đại hội lần thứ XV của Đảng bộ Viện Dầu khí Việt Nam. Báo cáo chỉ rõ, trong bối cảnh kinh tế gặp nhiều khó khăn do tác động của cuộc khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế toàn cầu, song với sự nỗ lực phấn đấu, Đảng bộ Viện đã quán triệt và thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XI và Nghị quyết của Trung ương Đảng, các Nghị quyết và Chương trình hành động của tổ chức Đảng các cấp trên; giữ vững phát huy truyền thống đoàn kết nhất trí trong việc lãnh đạo triển khai các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn, coi công tác nghiên cứu khoa học là nhiệm vụ chính trị xuyên suốt song song với việc đẩy mạnh các hình thức hoạt động dịch vụ khoa học công nghệ từ đó phát huy năng lực, phát triển nghiên cứu của tất cả các đơn vị trong Viện.

Bên cạnh những kết quả đạt được, các đại biểu cũng đã dành nhiều thời gian tập trung thảo luận về những hạn chế do nguyên nhân khách quan và chủ quan mà Đảng bộ VPI chưa đạt được theo Nghị quyết đề ra. Ban chấp hành Đảng bộ VPI cũng nhân định trong quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XV còn tồn tại những mặt hạn chế cần phải thay đổi, khắc phục. Qua đó tổng hợp các đề xuất, kiến nghị chủ yếu để từ nay đến cuối năm 2015, quyết tâm thực hiện đạt những chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Viện Dầu khí, nhiệm kỳ 2010-2015 đã đề ra.

Đồng chí Trần Quang Dũng, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Tập đoàn phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Quang Dũng hoan nghênh, đánh giá cao công tác tổ chức sơ kết, tinh thần làm việc nghiêm túc, tâm huyết giữa nhiệm kỳ của Đảng bộ VPI. Hội nghị đã thực hiện nghiêm túc theo chỉ đạo và hướng dẫn của Ban thường vụ Đảng ủy Tập đoàn về việc sơ kết đánh giá tình hình, kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đảng bộ giữa nhiệm kỳ 2010-2015 trong toàn thể đơn vị trực thuộc Tập đoàn.

Gần 3 năm qua, Đảng bộ Viện Dầu khí đã lãnh đạo cán bộ công nhân viên, người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị đạt nhiều kết quả cao trong công tác nghiên cứu khoa học, phản ánh kết quả sản xuất kinh doanh năm sau cao hơn năm trước, vượt kế hoạch đề ra.  Đặc biệt, Đảng bộ VPI đã chuyển đổi thành công sang cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo Nghị định 115/2005/NĐ-CP của Chính phủ đã tạo nên thói quen trong suy nghĩ và hành động về tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm ở mỗi cán bộ, đảng viên, công nhân viên. Góp phần quan trọng xây dựng nền tảng, tạo động lực cho sự phát triển bền vững của ngành Dầu khí trong giữa nhiệm kỳ 2010 – 2015.

Đồng chí Trần Quang Dũng khẳng định: "Thông qua nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo các đoàn thể, Đảng bộ VPI đã có những bước chuyển biến tích cực. Trong gần 3 năm qua, những thành tích vượt bậc của Viện Dầu khí đã được Đảng, Nhà nước và các cấp trên ghi nhân bằng việc phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cùng nhiều bằng khen, huân chương cao quý khác. Đó là niềm tự hào của Đảng bộ Viện Dầu khí trong sạch, vững mạnh, luôn hoàn thành cơ bản các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã được đại hội đảng bộ thông qua, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Đảng bộ VPI đã lãnh đạo một cách hiệu quả, toàn diện ở mọi mặt trong bối cảnh kinh tế gặp rất nhiều khó khăn, thách thức".

Đồng chí Trần Quang Dũng mong rằng Đảng bộ VPI sẽ tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý đề tài nghiên cứu KHCN tạo điều kiện cho cán bộ tập trung vào nghiên cứu của mình, song song với đó là nghiên cứu cơ bản nhằm khắc phục những tồn tại, mở ra cho các nhà khoa học nắm bắt các cơ hội của mình trong giai đoạn còn lại của nhiệm kỳ. Bên cạnh đó, Đảng bộ VPI tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra được điều chỉnh, bổ sung, phấn đấu đến năm 2015 Viện Dầu khí Việt Nam trở thành Trung tâm KHCN Dầu khí của Việt Nam và đạt trình độ tiên tiến khu vực ở một số lĩnh vực mũi nhọn, đóng góp vào sự phát triển bền vững của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phan Ngọc Trung đã ghi nhận các ý kiến đóng góp của các đại biểu và nhấn mạnh 03 nhiệm vụ trọng tâm sắp tới của Đảng bộ VPI là tập trung  vào các giải pháp đột phá về KHCN, về con người và về quản lý. Theo đó,  xây dựng Học viện Dầu khí Việt Nam có khả năng đáp ứng yêu cầu của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. Trong nửa cuối nhiệm kỳ 2010- 2015 cần đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng nhằm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh cả về tư tưởng, tổ chức và cán bộ, có phương thức lãnh đạo khoa học, gắn bó chặt chẽ với quần chúng.

Các cấp ủy tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của đảng, nhất là đối với việc sửa chữa, khắc phục những khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm, tự phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4. Kịp thời động viên, khen thưởng các nhân tố điển hình làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Đồng thời, kỷ luật nghiêm minh những cán bộ, đảng viên vi phạm về trách nhiệm, phẩm chất, đạo đức, lối sống. Cán bộ lãnh đạo, quản lý phải gương mẫu đề cao trách nhiệm trong công tác. Lãnh đạo các cấp uỷ đổi mới nội dung, phương pháp kiểm tra, giám sát, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát. Phát huy sức mạnh đoàn kết, thống nhất của hệ thống chính trị, coi trọng quyền làm chủ của người lao động trên tất cả các mặt, lĩnh vực công tác của Viện.

Với những kết quả đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua, đồng chí Bí thư Đảng ủy VPI tin tưởng Đảng bộ, cán bộ, đảng viên trong Viện sẽ vượt qua mọi khó khăn, tăng cường hơn nữa sự đoàn kết nhất trí, nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, bằng trí tuệ và sự năng động, sáng tạo, tiếp tục khẳng định vị thế của đơn vị "Trí tuệ Dầu khí" có khả năng đáp ứng yêu cầu của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và Nhà nước về phát triển KHCN, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ trực tiếp hoạt động SXKD của Tập đoàn.

Nguyễn Kiên

DMCA.com Protection Status