VPI khẳng định vai trò đơn vị nghiên cứu khoa học hàng đầu

17:59 | 21/05/2020

14,716 lượt xem
|
(PetroTimes) - Trong 5 năm qua, Đảng bộ Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng, đặc biệt tập trung nguồn lực đẩy mạnh triển khai các chương trình nghiên cứu dài hạn, duy trì tốc độ phát triển nghiên cứu khoa học.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ VPI đối diện với thách thức lớn khi kinh tế trong nước và thế giới biến động phức tạp, giá dầu thô liên tục giảm sâu và giữ ở mức thấp, mô hình hoạt động phải điều chỉnh theo các quy định mới của Nhà nước… Song với tinh thần “Trí tuệ Dầu khí - Truyền thống Anh hùng - Vững tiến vươn xa”, cán bộ, đảng viên, người lao động VPI đã chung sức, đồng lòng vượt qua khó khăn, có bước phát triển vượt bậc, toàn diện trong nghiên cứu khoa học và dịch vụ khoa học công nghệ, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XVI và kế hoạch 5 năm 2016-2020, khẳng định vai trò là đơn vị nghiên cứu khoa học hàng đầu của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN).

vpi khang dinh vai tro don vi nghien cuu khoa hoc hang dau
Cán bộ nghiên cứu của VPI/CPSE khảo sát lấy mẫu môi trường ở khu vực nước sâu

Đảng ủy VPI đã xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các chương trình hành động để chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị; căn cứ vào tình hình thực tế, nhiệm vụ và định hướng phát triển để ban hành các nghị quyết chuyên đề nhằm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, khai thác tối đa các tiềm năng thế mạnh và sử dụng hiệu quả các nguồn lực theo hướng trọng tâm, trọng điểm.

Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, VPI đã duy trì tốc độ phát triển nghiên cứu khoa học hàng năm đạt 23%; tốc độ phát triển dịch vụ khoa học công nghệ hằng năm đạt 14%. Đặc biệt, VPI tập trung nguồn lực đẩy mạnh triển khai các chương trình nghiên cứu dài hạn (định hướng tìm kiếm thăm dò dầu khí truyền thống/phi truyền thống; nâng cao hệ số thu hồi dầu; chế biến hiệu quả thành phần carbon của khí thiên nhiên giàu CO2; phát triển tích hợp lọc - hóa dầu từ dầu).

Trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí, VPI đã triển khai thực hiện các dự án/đề tài nghiên cứu điều tra cơ bản, xác định tài nguyên dầu khí vùng nước sâu: Minh giải tài liệu địa chấn 2D - Dự án điều tra cơ bản khảo sát địa chấn 2D liên kết các bể trầm tích trên thềm lục địa Việt Nam; Định hướng công tác tìm kiếm thăm dò khu vực phía Bắc bể Sông Hồng trên cơ sở nghiên cứu tổng hợp các tài liệu cập nhật (PEXMOD, thông qua hợp tác quốc tế với GEUS). Triển khai nghiên cứu cấu trúc địa chất và các điều kiện hình thành khí hydrate ở vùng nước sâu thềm lục địa miền Trung và Đông Nam Bộ, Việt Nam”, xây dựng được quy trình xử lý tài liệu địa chấn dầu khí phục vụ cho nghiên cứu khí hydrate, xác định được các tiêu chí về dấu hiệu, tiền đề tìm kiếm khí hydrate.

VPI hoàn thiện các hệ phương pháp phù hợp nâng cao hệ số thu hồi cho các mỏ ở Việt Nam: Thực hiện cụm 3 đề tài thuộc Chương trình trọng điểm cấp Quốc gia: “Nghiên cứu lựa chọn các giải pháp công nghệ và thực hiện đánh giá các tác nhân nâng cao hệ số thu hồi dầu cho đối tượng đại diện thuộc tầng trầm tích lục nguyên của bể Cửu Long”; “Nghiên cứu, ứng dụng thử nghiệm công nghiệp và đánh giá hiệu quả thực tế giải pháp nâng cao hệ số thu hồi dầu cho một đối tượng đại diện thuộc tầng trầm tích lục nguyên của bể Cửu Long”; “Nghiên cứu, đánh giá hiệu quả của các giải pháp nâng cao hệ số thu hồi dầu và chế tạo hệ hóa phẩm quy mô pilot áp dụng cho đối tượng đại diện thuộc tầng trầm tích lục nguyên của bể Cửu Long”.

vpi khang dinh vai tro don vi nghien cuu khoa hoc hang dau
Phân tích mẫu tại Trung tâm Phân tích Thí nghiệm Viện Dầu khí Việt Nam

Trong lĩnh vực hóa, chế biến dầu khí, VPI đã triển khai các dịch vụ tư vấn dự án và tư vấn vận hành cho các đơn vị thành viên và cho đối tác: Nghiên cứu đánh giá sự tương hợp khi phối trộn các loại dầu thô và quá trình lắng đọng cặn dầu (sludge) ở đáy các bể chứa dầu thô của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, đề xuất giải pháp công nghệ phòng ngừa/xử lý sự tách pha và lắng đọng trong quá trình tồn trữ và chế biến tại nhà máy lọc dầu; nguồn và giá khí cho PVFCCo, PVCFC; tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án xây dựng Nhà máy sản xuất hạt nhựa Polypropylene Phú Mỹ; tư vấn lựa chọn và chế biến dầu thô có nguồn gốc từ Mỹ và nghiên cứu tăng độ linh động trong vận hành của Phân xưởng RFCC Nhà máy Lọc dầu Dung Quất…

Trong lĩnh vực an toàn, môi trường, VPI giữ vững và phát triển thương hiệu đơn vị cung cấp dịch vụ an toàn - sức khỏe - môi trường chất lượng cao; thực hiện nhiều gói dịch vụ phục vụ các dự án trọng điểm của ngành Dầu khí; mở rộng các dịch vụ mới: Lập báo cáo đánh giá tác động sức khỏe, quan trắc môi trường vùng biển sâu, dịch vụ đào tạo chuyên ngành an toàn sức khỏe môi trường, tư vấn thiết kế, thẩm định và xây dựng hệ thống xử lý nước thải, mô phỏng đánh giá tác động môi trường.

Trong lĩnh vực kinh tế, quản lý: VPI đã nghiên cứu đề xuất/hoàn thiện mô hình tổ chức quản lý, quản trị và cơ chế chính sách phát triển các hoạt động sản xuất kinh doanh của PVN; xây dựng chiến lược, quy hoạch và phân tích kinh tế ngành Dầu khí trong bối cảnh nhiều biến động của thị trường dầu khí quốc tế (đặc biệt từ giá dầu thô); các giải pháp về tái cấu trúc, đầu tư vốn và tài chính doanh nghiệp; các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh và thị trường các sản phẩm dầu khí trong điều kiện Việt Nam đang mở rộng hội nhập.

VPI đã được công nhận 94 sáng kiến/sáng chế/giải pháp hữu ích/sản phẩm đặc trưng/văn bản pháp lý được ban hành; tăng gấp gần 3 lần so với giai đoạn 2010-2014. Trong đó, được Cục Sở hữu Trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ cấp 3 bằng độc quyền sáng chế và 7 bằng độc quyền giải pháp hữu ích; VPI cũng đã đăng tải, trình bày 581 bài báo/bài trình bày trên các tạp chí/hội nghị/hội thảo trong nước và quốc tế.

Song song với công tác nghiên cứu, VPI đẩy mạnh phát triển sản phẩm thương mại: Anode hy sinh, tổ hợp nano hoạt động bề mặt cho tăng cường thu hồi dầu đối tượng móng mỏ Bạch Hổ, phụ gia chống ăn mòn cho dầu mỡ bôi trơn và dầu công nghiệp, ZSM-5, ống nano carbon (CNT), dung môi sinh học TIOP SME cho dầu công nghiệp, gạch không nung sử dụng xúc tác FCC thải, vật liệu aerogel siêu kỵ nước, cồn rửa tay VPI-GEL...

Có thể nói, các sản phẩm khoa học công nghệ đã giúp ngành Dầu khí Việt Nam triển khai công tác tìm kiếm, thăm dò, khai thác hiệu quả hơn (phát triển, ứng dụng công nghệ/sản phẩm phục vụ quản lý và tối ưu khai thác, đảm bảo dòng chảy…); chế biến hiệu quả hơn (chế tạo xúc tác cracking công nghiệp, kiểm soát lắng đọng cặn dầu, phối trộn dầu thô, đa dạng hóa sản phẩm, tối ưu hóa vận hành…); quản trị hiệu quả hơn (đánh giá tác động của giá dầu, tái cấu trúc, quản lý rủi ro) và phát triển bền vững hơn (quy hoạch phát triển ngành Dầu khí Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2035; đề xuất phương án nâng cấp tối thiểu Nhà máy Lọc dầu Dung Quất đạt tiêu chuẩn Euro 5; chống ăn mòn cho các công trình dầu khí).

vpi khang dinh vai tro don vi nghien cuu khoa hoc hang dau
Đảng bộ VPI khen thưởng các đảng viên có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Kết quả nghiên cứu khoa học của VPI là cơ sở khoa học cho việc hoạch định chính sách, chiến lược, quyết định của PVN và tư vấn cho Nhà nước trong các hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác, vận chuyển, tàng trữ, chế biến, an toàn môi trường và kinh tế quản lý dầu khí; quản lý và khai thác hợp lý tài nguyên môi trường biển một cách khoa học, hiệu quả, góp phần khẳng định, bảo vệ chủ quyền quốc gia và an ninh quốc phòng.

Bên cạnh đó, công tác xây dựng Đảng đã được VPI quan tâm trên cả 3 mặt tư tưởng, chính trị và tổ chức; triển khai có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII). Quy chế dân chủ ở cơ sở được thực hiện nghiêm túc, vai trò của các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội trong hệ thống chính trị được phát huy đồng bộ, hiệu quả, góp phần xây dựng Đảng bộ Viện trong sạch, vững mạnh.

Đại hội Đảng bộ VPI lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra từ ngày 21-22/5/2020 là dịp để toàn Đảng bộ tập trung trí tuệ, tổng kết, đánh giá khách quan, toàn diện kết quả đã đạt được, chỉ ra yếu kém, phân tích rõ nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm từ đó đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện cho nhiệm kỳ tới, đưa Đảng bộ và VPI phát triển thành hạt nhân đổi mới sáng tạo, nơi hội tụ trí tuệ thế giới, tạo giá trị khoa học công nghệ cho ngành Dầu khí Việt Nam.
vpi khang dinh vai tro don vi nghien cuu khoa hoc hang dauLãnh đạo PVN chúc mừng VPI nhân kỷ niệm ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam
vpi khang dinh vai tro don vi nghien cuu khoa hoc hang dauVPI thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tối ưu hóa nguồn lực
vpi khang dinh vai tro don vi nghien cuu khoa hoc hang dauVPI tập trung các giải pháp đột phá về khoa học công nghệ, đào tạo chuyên sâu, phát triển chuyên gia
vpi khang dinh vai tro don vi nghien cuu khoa hoc hang dauCPTI tổ chức khóa học “Thu dọn mỏ trong ngành công nghiệp dầu khí”

H.N

DMCA.com Protection Status