VPI tiên phong xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong ngành Dầu khí

18:08 | 24/05/2020

34,013 lượt xem
|
(PetroTimes) - Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) xác định cần phải xây dựng được một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của ngành Dầu khí, trong đó lấy các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh làm trung tâm, là nơi cung cấp các địa chỉ ứng dụng cho các giải pháp công nghệ mới, mô hình kinh doanh mới để khoa học công nghệ thực sự là một động lực quan trọng cho sự phát triển nhanh và bền vững của ngành Dầu khí Việt Nam.

Là một trong những tập đoàn kinh tế nhà nước hàng đầu của Việt Nam, hoạt động trong ngành công nghiệp nặng, nhiều rủi ro, đòi hỏi vốn đầu tư lớn và công nghệ kỹ thuật cao, các hoạt động mang tính quốc tế cao, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã xác định khoa học - công nghệ là một trong những giải pháp đột phá nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất kinh doanh và sự phát triển bền vững theo chiều sâu.

Thực hiện chủ trương trên, VPI với vai trò là đơn vị nghiên cứu khoa học của PVN trong thời gian vừa qua mặc dù đã phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức lớn song với tinh thần “Trí tuệ Dầu khí - Truyền thống Anh hùng - Vững tiến vươn xa”, toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động đã chung sức, chung lòng nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, có những bước phát triển vượt bậc, toàn diện trong nghiên cứu khoa học và nâng cao chất lượng nghiên cứu, nhất là nghiên cứu tổng hợp, áp dụng các công nghệ cao, tiên tiến, gắn nghiên cứu với thực tiễn sản xuất và các yêu cầu cụ thể của PVN, tăng cường hợp tác với các đơn vị trong và ngoài ngành, với các đối tác chiến lược, công ty và tổ chức trong khu vực và trên thế giới.

Bên cạnh thành tựu đã đạt được, năng lực và khả năng sáng tạo khoa học công nghệ của ngành Dầu khí Việt Nam so với các nước trong khu vực còn khiêm tốn, chủ yếu mới ở mức độ tiếp thu và làm chủ công nghệ được nhận chuyển giao, chưa có những cải tiến, sáng tạo mang tính đột phá; chưa có nhiều chương trình nghiên cứu lớn, dài hạn và các chương trình sản xuất thử nghiệm quy mô công nghiệp để phát triển các sản phẩm, công nghệ có bản quyền; số lượng các bài báo, bằng sáng chế quốc tế còn ít so với các nước trong khu vực.

Để giải quyết những hạn chế này, trong thời gian qua, VPI đã chủ động nghiên cứu, đề xuất với PVN hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của ngành Dầu khí trong đó ngoài vai trò trung tâm của các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn, vai trò của các chủ thể quan trọng khác cũng được xác định để các thành tố của hệ sinh thái này có thể liên kết, hỗ trợ, thúc đẩy lẫn nhau nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động khoa học công nghệ.

vpi tien phong xay dung he sinh thai doi moi sang tao trong nganh dau khi
Phân tích mẫu tại Trung tâm Phân tích Thí nghiệm Viện Dầu khí Việt Nam

Trong hệ sinh thái đó, PVN sẽ đóng vai trò quyết định trong việc xây dựng chiến lược đổi mới sáng tạo gắn liền với chiến lược sản xuất kinh doanh chung; Ban Công nghệ - An toàn và Môi trường là đầu mối quản trị chiến lược đổi mới sáng tạo; Hội đồng Khoa học và Công nghệ PVN đóng vai trò tư vấn, đặt hàng chương trình nghiên cứu lớn, dài hạn; VPI là tổ chức thực hiện, triển khai các chương trình nghiên cứu, kết nối với hệ thống tri thức toàn giới để tìm kiếm những giải pháp công nghệ phù hợp cho PVN.

Để hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của ngành Dầu khí có thể vận hành nhịp nhàng, đồng bộ, phát huy tối đa hiệu quả các nguồn lực, VPI đã đề xuất với PVN 4 nhóm giải pháp bao gồm: Nâng cao vai trò lãnh đạo của người đứng đầu các đơn vị trong các hoạt động khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, thực sự coi hoạt động khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo là một phần quan trọng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và chiến lược phát triển của các doanh nghiệp - đây là giải pháp tiên phong.

Xây dựng, đổi mới mô hình hoạt động khoa học công nghệ, hệ sinh thái đổi mới sáng tạo lấy doanh nghiệp làm trung tâm, phù hợp với chiến lược phát triển của PVN và xu thế chung của khu vực, thế giới cùng với các cơ chế quản lý, chính sách khuyến khích phát triển khoa học công nghệ, thúc đẩy sự gắn kết giữa hoạt động khoa học công nghệ và sản xuất, kinh doanh - đây là giải pháp trung tâm.

Đào tạo nhân lực/chính sách thu hút, tuyển dụng sử dụng nhân tài, phát triển cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật - là động lực của sự phát triển; xây dựng văn hóa đổi mới sáng tạo - là nền tảng của sự phát triển bền vững - đây là giải pháp then chốt.

Mở rộng hợp tác thu hút trí tuệ toàn thế giới kết hợp với lựa chọn đối tác khoa học công nghệ chiến lược trong từng lĩnh vực để triển khai thành công chiến lược khoa học công nghệ toàn Tập đoàn - đây là giải pháp đột phá.

vpi tien phong xay dung he sinh thai doi moi sang tao trong nganh dau khi

Phát triển VPI thành hạt nhân đổi mới sáng tạo
vpi tien phong xay dung he sinh thai doi moi sang tao trong nganh dau khi

VPI khẳng định vai trò đơn vị nghiên cứu khoa học hàng đầu
vpi tien phong xay dung he sinh thai doi moi sang tao trong nganh dau khi

Lãnh đạo PVN chúc mừng VPI nhân kỷ niệm ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam
vpi tien phong xay dung he sinh thai doi moi sang tao trong nganh dau khi

VPI và HQGANO hợp tác sản xuất nước rửa tay khô diệt khuẩn

N.H

DMCA.com Protection Status