8 tháng năm 2018, PVEP nộp ngân sách Nhà nước bằng 111% kế hoạch cả năm

10:33 | 31/08/2018

|
Trong 8 tháng năm 2018, Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) đã nộp ngân sách Nhà nước hơn 7.100 tỷ đồng, bằng 111% kế hoạch cả năm 2018.

Hoạt động sản xuất kinh doanh của PVEP trong 8 tháng năm 2018 đều đảm bảo an toàn, sản lượng khai thác dầu khí hoàn thành vượt mức kế hoạch. Cụ thể, PVEP đã khai thác được 0,32 triệu tấn quy dầu, đạt 125% kế hoạch tháng với sản lượng dầu và condensate khai thác đạt 0,25 triệu tấn; khí đạt 73 triệu m3. Tính chung 8 tháng năm 2018, PVEP khai thác 2,85 triệu tấn quy dầu, đạt 110% kế hoạch, trong đó sản lượng khai thác dầu là 2,13 triệu tấn (đạt 109% kế hoạch 8 tháng); sản lượng khí bán đạt 722 triệu m3 (đạt 111% kế hoạch 8 tháng). Ước thực hiện đầu tư là 30,37 triệu USD (tương đương 698,4 tỷ đồng).

Về các chỉ tiêu tài chính, trong tháng 8, tổng doanh thu của PVEP là 3.218 tỷ đồng, đạt 194% kế hoạch tháng; nộp ngân sách Nhà nước 921 tỷ đồng, đạt 195% kế hoạch tháng. Qua đó, PVEP cũng đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu tài chính 8 tháng với tổng doanh thu toàn Tổng Công ty hơn 25.000 tỷ đồng, đạt 146% kế hoạch 8 tháng và bằng 97% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế đạt 9.533 tỷ đồng; nộp ngân sách Nhà nước 7.128 tỷ đồng, bằng 111% kế hoạch cả năm 2018.

8 thang dau nam 2018 pvep nop ngan sach nha nuoc bang 111 ke hoach ca nam
Tổng giám đốc PVEP Trần Quốc Việt kiểm tra hoạt động tại dự án mỏ Bir Seba (Algeria)

Trong tháng 8/2018, PVEP tập trung cho công tác phát triển mỏ tại các dự án Bunga Pakma và dự án Cá Tầm, vận hành hệ thống ổn định các mỏ nhằm đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản lượng khai thác, tiếp tục rà soát tối ưu triển khai các dự án phát triển mỏ, đảm bảo tiến độ các dự án có first oil/ first gas. Đồng thời, công tác khoan phát triển khai thác cũng được triển khai theo đúng kế hoạch, tiến độ đã đề ra. Các hạng mục công việc thăm dò/phát triển tiếp tục được xem xét kỹ trước khi thực hiện, đảm bảo các thủ tục pháp lý đầu tư cũng như an toàn trong phạm vi tài chính – thu xếp vốn của Tổng Công ty.

Nhìn chung 8 tháng năm 2018, PVEP đã duy trì ổn định sản xuất, an toàn tuyệt đối trên mọi hoạt động ở tất cả các dự án trong và ngoài nước. PVEP tiếp tục tiết giảm đầu tư, tối ưu danh mục đầu tư/tối ưu chi phí; tối ưu chi phí giảm giá thành sản phẩm, đảm bảo cân đối đủ vốn và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty.

Trong những tháng còn lại của năm 2018, PVEP tập trung tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ đảm bảo tuyệt đối an toàn tại các dự án, hướng đến mục tiêu hoàn thành kế hoạch sản lượng khai thác Tập đoàn Dầu khí Việt Nam giao.

Đồng thời, PVEP sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm tối ưu hiệu quả khai thác từ các mỏ, hoàn thành khoan và đưa các giếng phát triển vào khai thác (22 giếng) đúng tiến độ; phấn đấu thi công 4 giếng khoan thăm dò thẩm lượng đúng tiến độ, đảm bảo được mục tiêu gia tăng trữ lượng năm 2018.

Để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ đã đề ra trong những tháng cuối năm, PVEP tiếp tục thúc đẩy phê duyệt Điều lệ tổ chức hoạt động mới của PVEP cho phù hợp với quy định hiện hành cũng như thúc đẩy phê duyệt Đề án Cơ cấu lại PVEP giai đoạn 2017-2020. Cùng với đó, PVEP tiếp tục có những đề xuất liên quan đến các cơ chế tài chính phù hợp với hoạt động tìm kiếm, thăm dò và một số cơ chế tài chính khác để giúp cho việc triển khai hoạt động của PVEP đồng thời tạo tiền đề thực hiện kế hoạch của năm tới.

8 thang dau nam 2018 pvep nop ngan sach nha nuoc bang 111 ke hoach ca nam PVEP - Nhiều hoạt động hiệu quả cao
8 thang dau nam 2018 pvep nop ngan sach nha nuoc bang 111 ke hoach ca nam Tổng giám đốc PVEP kiểm tra dự án Bir Seba
8 thang dau nam 2018 pvep nop ngan sach nha nuoc bang 111 ke hoach ca nam PVEP đặt mục tiêu hoàn thành sản lượng khai thác 4,06 triệu tấn quy dầu

Hiền Anh