Xây dựng Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam vững vàng trong gian khó

Bài 2: Linh hoạt trong công tác tổ chức cán bộ

07:07 | 19/08/2023

5,971 lượt xem
|
Đảng quản lý, chỉ đạo toàn diện tại doanh nghiệp nhà nước. Trong đó, công tác được quan tâm nhất vẫn là tổ chức cán bộ. Nhưng với đặc thù doanh nghiệp có quy mô lớn như Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) thì việc linh hoạt trong điều động cán bộ sao cho hợp lý, hiệu quả là cả một vấn đề lớn.

Về nguyên tắc tổ chức, Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Đảng ủy Tập đoàn) lãnh đạo toàn diện các mặt công tác của Tập đoàn thông qua việc thảo luận và nghị quyết/quyết định các chủ trương lớn, quan trọng (định hướng, chiến lược, kế hoạch dài hạn...) và quyết định phân cấp quản lý cán bộ, đồng thời quyết định công tác cán bộ theo phân cấp. Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc định kỳ hằng quý hoặc đột xuất báo cáo Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy về tình hình, kết quả kinh doanh và các mặt công tác quan trọng khác cũng như chủ trương sắp tới của Tập đoàn.

Bài 2: Linh hoạt trong công tác tổ chức cán bộ
Hội nghị công tác quy hoạch cán bộ.

Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn cũng lãnh đạo toàn diện hoạt động của các đoàn thể chính trị - xã hội của Tập đoàn (Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh). Quyết định các chức danh lãnh đạo theo Quy định phân cấp tại Quy chế quản lý cán bộ của Tập đoàn. Định kỳ hằng quý/6 tháng hoặc đột xuất khi có yêu cầu, Thường trực/Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn làm việc với lãnh đạo tổ chức chính trị - xã hội của Tập đoàn để nắm bắt tình hình hoạt động của từng tổ chức và có chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kịp thời.

Đảng ủy Tập đoàn thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, trực tiếp quyết định nội dung quản lý cán bộ đối với một số chức danh cán bộ và ủy quyền phân cấp cho Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Tập đoàn và cấp ủy cơ sở quản lý những chức danh cán bộ khác. Ban Thường vụ Đảng ủy lấy ý kiến đồng thuận của Hội đồng thành viên (HĐTV) để quy định phân cấp quản lý cán bộ đồng bộ trong hệ thống doanh nghiệp đối với các chức danh quản lý điều hành tại Petrovietnam và các đơn vị thành viên.

Từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Thường vụ Đảng ủy, tập thể lãnh đạo Tập đoàn đã phê duyệt quy hoạch cấp ủy các đơn vị nhiệm kỳ 2020-2025 (rà soát, bổ sung) và 2025-2030, quy hoạch lãnh đạo quản lý các đơn vị giai đoạn đến năm 2025 và giai đoạn 2026-2031. Trong hơn 2 năm qua, việc rà soát, bổ sung, kiện toàn cấp ủy và các chức danh trong cấp ủy của các đảng bộ trực thuộc được thực hiện thường xuyên. Mặt khác công tác điều động và luân chuyển cán bộ được quan tâm thực hiện, tạo điều kiện cho cán bộ trẻ có triển vọng, cán bộ trong diện quy hoạch được rèn luyện trong thực tiễn và tránh tình trạng khép kín trong công tác cán bộ.

Tập đoàn đã tích cực điều động, luân chuyển những cán bộ trẻ trong quy hoạch từ Tập đoàn xuống các đơn vị để đào tạo, bồi dưỡng và điều động những cán bộ có kinh nghiêm thực tế từ đơn vị, từ các liên doanh với nước ngoài về giữ các chức vụ lãnh đạo trong Cơ quan Tập đoàn và các tổng công ty lớn. Nhờ sự linh hoạt và tích cực này mà giai đoạn vừa qua Tập đoàn đã không còn tình trạng thiếu hụt lãnh đạo các cấp, hầu hết lãnh đạo đơn vị được điều động, bổ nhiệm mới đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Không những thế, công tác cán bộ của Tập đoàn còn có những đột phá tại các dự án khó khăn, góp phần thúc đẩy năng lực mỗi cá nhân, nhiều tập thể.

Đơn cử như tại dự án Nhà máy Nhiệt điện (NMNĐ) Thái Bình 2, sau khi thành lập Ban chỉ đạo đặc biệt tại dự án với thành phần là lãnh đạo cao nhất của Tập đoàn, phân công một đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ - Thành viên HĐTV Tập đoàn làm thường trực Ban chỉ đạo, một đồng chí Phó Tổng giám đốc kiêm trưởng Ban Quản lý dự án (QLDA). Được sự ủng hộ và nhất trí của lãnh đạo Đảng ủy Tập đoàn, căn cứ tình hình thực tế dự án đã đảo vị trí lãnh đạo của Ban QLDA và Tổng thầu (PETROCONs - Tổng Công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam - đơn vị thành viên của Tập đoàn) để hai bên cảm thông với những khó khăn của nhau, cùng đoàn kết xử lý các vướng mắc của dự án theo đúng tinh thần “một đội ngũ - một mục tiêu”.

Bài 2: Linh hoạt trong công tác tổ chức cán bộ
NMNĐ Thái Bình 2 vẫn còn nhiều khó khăn vướng mắc cần tháo gỡ để chính thức hoạt động thương mại.

Người viết bài này còn được biết, để đưa về hai nhân sự đứng đầu tại Ban QLDA và Tổng thầu PETROCONs vào đúng thời điểm “nước sôi lửa bỏng” với dự báo đất nước sẽ thiếu điện cho sản xuất, phục hồi kinh tế, phục vụ đời sống người dân, khi dự án còn muôn vàn khó khăn thách thức, tinh thần người lao động cũng như các nhà thầu xuống thấp..., các lãnh đạo cao nhất của Đảng ủy Tập đoàn đã phải nhiều lần tổ chức họp, cân nhắc. Sau đó lại nhiều lần trực tiếp thuyết phục cán bộ về triển khai dự án.

Bởi hơn ai hết lãnh đạo Đảng ủy Tập đoàn thấu hiểu rằng ở nơi vốn đang bị “mang tiếng xấu”, còn đó những hậu quả nặng nề từ quá khứ... thì rất khó để tìm, cũng như thuyết phục cán bộ đủ bản lĩnh về đó làm việc. Chưa hết, để xử lý được những khó khăn vướng mắc từ Dự án NMNĐ Thái Bình 2, người lãnh đạo dự án phải có đủ "tâm, đức, tài năng". Có tâm thì mới về dự án khó khăn để quyết thúc đẩy nó vượt lên, có đức thì mới lắng nghe được mọi ý kiến rồi “bảo” được đồng chí, đồng nghiệp và các nhà thầu nỗ lực hơn và có tài năng thì mới có thể tìm được các phương án giải quyết công việc rốt ráo, đạt lý thấu tình.

Đáp lại niềm tin của lãnh đạo Đảng ủy Tập đoàn, hai đồng chí Phạm Xuân Trường - Trưởng Ban QLDA Điện lực Dầu khí Thái Bình 2 và đồng chí Phan Tử Giang - Tổng Giám đốc PETROCONs đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đã góp phần quan trọng “hồi sinh” một dự án cực kỳ khó khăn. Đặc biệt, NMNĐ Thái Bình 2 hoàn thành sản xuất hàng tỉ kWh điện thương phẩm, góp phần giải cơn "khát điện" của miền Bắc trong mùa khô năm 2023.

Khi dự lễ khánh thành NMNĐ Thái Bình 2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã xúc động phát biểu về "5 cái được": “Chúng ta được người, được của, được việc, được tổ chức, được lòng dân”. Đây là sự khẳng định hoàn toàn công tâm về Dự án NMNĐ Thái Bình 2 nói riêng và công tác xây dựng Đảng - tổ chức cán bộ của Tập đoàn nói chung.

Tính đến tháng 6/2023, Đảng bộ Tập đoàn có 32 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc (giảm 1 tổ chức so với đầu nhiệm kỳ), trong đó có 12 đảng bộ mà đảng ủy được thí điểm giao một số quyền cấp trên cơ sở, 6 đảng bộ mà đảng ủy được ủy quyền kết nạp đảng viên và kỷ luật đảng viên đến mức khai trừ; 11 đảng bộ cơ sở, 3 chi bộ cơ sở với 13.190 đảng viên (giảm 492 đảng viên so với đầu nhiệm kỳ).

Thành Công

Bài 1: Giữ vững nền tảng chính trị như thế nào?

Bài 1: Giữ vững nền tảng chính trị như thế nào?

Để phù hợp với những đặc thù của tổ chức Đảng tại doanh nghiệp, Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã có những hoạt động tuyên truyền, bồi dưỡng, bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng bằng nhiều hình thức đa dạng, sáng tạo, đổi mới, thực chất và hiệu quả.

Petrovietnam tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốtPetrovietnam tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt
Petrovietnam tổ chức Hội nghị công tác quy hoạch cán bộPetrovietnam tổ chức Hội nghị công tác quy hoạch cán bộ

DMCA.com Protection Status